Open Vld senator komt op voor holebi's in Oeganda.Schriftelijke vraag van senator Bart Tommelein (Open Vld) aan de Minister van Buitenlandse Zaken
Betreft: Oeganda – doodstraf Holebi’s

De president van Oeganda, Museveni, wil de doodstraf voor homo`s invoeren. Homoseksualiteit is sowieso al verboden in het Afrikaanse land, maar de regering schijnt die regel nog niet voldoende te vinden.

Er is een wetsvoorstel in de maak waarin homoseksuele betrekkingen tussen personen jonger dan achttien gesanctioneerd worden met de doodstraf. Ook homoseksuele betrekkingen door iemand met aids of hiv zal bestraft worden met de dood. Homoseksuelen hebben het sowieso zwaar te verduren in het Afrikaanse land waar ze vogelvrij verklaard zijn. Op de politieke steun kunnen ze dus ook al niet rekenen, integendeel.

Mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch zijn niet te spreken over de nieuwste ontwikkelingen in Oeganda. “Het wetsvoorstel heeft als doel om de samenleving nog verder uit elkaar te drijven in Oeganda. Het is ook een poging om een van de meest gemarginaliseerde groepen opnieuw te treffen”, zegt Scott Long van Human Rights Watch. “Het wetsvoorstel is niet alleen illegaal maar ook amoreel. Het criminaliseert een groot deel van de bevolking. De regering zou deze groep beter beschermen”, besluit Kate Sheill van Amnesty International. Steeds meer Afrikaanse landen worden onverdraagzaam ten opzichte van holebi’s. Dit is een bijzonder verontrustende ontwikkeling.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de bevoegde minister:

1) Wat is ons regeringsstandpunt wat betreft de holebi vijandige maatregelen die steeds meer naar voren worden gebracht in Oeganda? Kan u dit uitvoerig toelichten?

2) Hoe reageert u op deze laatste ontwikkeling en bent u het met me eens dat dit strijdig is met de mensenrechten?

3) Op welke wijze en wanneer zal u namens onze regering onze ongerustheid kenbaar maken bij de autoriteiten in Oeganda wat betreft de invoering van de doodstraf voor holebi’s te herroepen? Welke stappen worden eveneens gezet op Europees en Internationaal niveau?

4) Bent u bereid om naast een Europees protest ook door middel van ontbieding van de Oegandese ambassadeur een rechtstreeks Belgisch protest uit te spreken?
Zo neen, waarom niet en welke andere stappen acht u dan wel opportuun? Zo ja, wanneer zal dit plaatsvinden en kan u dit uitvoerig toelichten?

5) Bent u het met me eens dat er sprake is van een escalatie? Kan u dit toelichten?

6) Deelt u de mening van Amnesty International dat de Oegandese regering veeleer moet beschermen?

7) Kan de minister aangeven hoeveel rechtstreekse en onrechtstreekse ontwikkelingshulp ons land op jaarbasis toekent aan Oeganda en kan de minister tevens aangeven hoeveel van deze middelen worden aangewend in HIV preventie?

Bart Tommelein
1 november 2009

Eerder kon je bij ons lezen:
VN promoot homoseksualiteit volgens Oeganda.
Actieve anti-holebi formatie gevormd in Oeganda.
Open Vld senator komt op voor holebi's in Irak.
Open Vld eist stop zetting executie (homo) tieners in Iran

Bron: Email aan holebi.info

Dit bericht is gepost op 01 November, 2009 en 2053 keer gelezen.Reageer op dit bericht: