Resultaten schoolloopbaan onderzoek holebi-jongeren.Vlaams onderzoek brengt De schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren in kaart:

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, Universiteit Antwerpen en Hasselt, voerde in samenwerking met de Universiteit Gent een onderzoek uit naar de schoolloopbaan van holebi- en heterojongeren. Meer dan 4000 (holebi én hetero) leerlingen werden bevraagd.

Eerder onderzoek toonde aan dat holebi-jongeren mentaal en sociaal kwetsbaar zijn (depressieve gevoelens en zelfmoordneigingen). Verder bleek dat 16-jarige scholieren vaak erg negatief staan ten opzichte van gelijke rechten voor holebi’s. De onderzoekers van het Steunpunt onderzochten (in opdracht van Vlaams minister voor gelijke kansen Kathleen Van Brempt) welke implicaties dit kan hebben voor de schoolloopbaan van holebi-jongeren.

Uniek aan dit onderzoek is dat men verschillen kon nagaan tussen een vergelijkbare groep hetero- en holebi-jongeren. Bovendien wordt er voor het eerst ook aandacht besteed aan wat biseksuele jongeren van homo- en lesbische jongeren onderscheidt.

Enkele opmerkelijke resultaten:Jongens hebben in vergelijking met meisjes een meer traditionele visie op hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Een paar voorbeelden: 41% van de jongens uit dit onderzoek storen zich aan jongens die zich ‘meisjesachtig’ gedragen. Bij meisjes bedraagt dit slechts 26%. 7% van de jongens vindt dat het voor iedereen het beste is als de man de beslissingen neemt in het gezin, bij meisjes is dat slechts 2%.

Jongens ervaren hun sociale omgeving (sportvereniging, buurt, school, jeugdhuis,...) als minder holebivriendelijk dan meisjes. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het minder aanvaard zijn van holebiseksualiteit onder jongens.

De holebi-jongeren uit dit onderzoek voelen zich thuis op school en voelen zich ondersteund door medeleerlingen en leerkrachten. Ze zijn ook niet meer of minder gemotiveerd dan heterojongeren om zich op school in te spannen.

Holebi-jongeren zijn ook erg open over hun seksuele voorkeur tegenover vrienden en vriendinnen: 85% van de holebi-jongeren praat met zijn of haar vriend(inn)en openlijk over hun seksuele voorkeur. Tegenover hun vader zijn ze wel heel wat minder open: 41% van hen heeft er al openlijk met hem over gepraat. Coming out of uit de kast komen is voor holebi-jongeren vaak ook een positieve gebeurtenis. 60% van hen vindt het een waardevolle levensles, 81% vindt dat men door deze coming out meer zichzelf kan zijn.

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Holebi-jongeren worden vaker dan heterojongeren uitgescholden of belachelijk gemaakt. 5% van de heterojongeren wordt vaak tot heel vaak uitgescholden of belachelijk gemaakt. Bij holebi-jongeren loopt dit percentage op tot 11%.

Als we naar de schoolloopbaan van deze jongeren kijken dan blijken lesbische en biseksuele meisjes het meest kwetsbaar te zijn. Deze meisjes behalen in vergelijking met heterojongens en heteromeisjes gemiddeld het hoogste aantal B en C attesten op school. Verschillen in geslacht met betrekking tot presteren op school zijn anders voor holebi- en heterojongeren: terwijl onder heterojongeren vooral de jongens minder goed presteren dan de meisjes is het bij holebi-jongeren net andersom. Homo- en biseksuele jongens presteren net beter dan lesbische en biseksuele meisjes.

Biseksuele jongeren onderscheiden zich als groep van heterojongeren én van homo en lesbische jongeren. Het zijn immers biseksuele jongeren die het hoogst scoren op het ervaren van depressieve gevoelens. Ze zijn ook minder open over hun seksuele voorkeur dan homo en lesbische jongeren, identificeren zich minder met holebi’s als groep in de samenleving en denken meer in negatieve termen over holebi’s als groep.

Bron: Email aan holebi.info van:
Alexis Dewaele
Steunpunt Gelijkekansenbeleid (Consortium Universiteit Antwerpen - Universiteit Hasselt)
alexis.dewaele@ua.ac.be

Dit bericht is gepost op 28 August, 2008 en 4189 keer gelezen.Reageer op dit bericht: