Washington: Geestelijken uit 50 staten demonstreren voor holebi wetten.Washington. Geestelijken uit het hele land kwamen bijeen op Capitol Hill om hun steun te betuigen aan de Matthew Shepard Act en de wet die verbiedt holebi's en transgenders te discrimineren op de werkvloer. De Matthew Shepard Act zou holebi's en transgenders opnemen in de federale wet voor haatmisdaden.

Eerwaarde William Sinkford van de Unitarian Universalist Association zei: "Wij zijn mensen van het geloof en ook wij hebben een verplichting aan de waarheid. Veel van wat diegene zeggen die tegen deze wetsvoorstellen zijn, is on beschamend en onvergeeflijk fout. Deze wetten ondermijnen geen enkel grondwettelijk recht, het tegengestelde is waar. Ook qua werkgelegenheid zou men mensen moeten aannemen naargelang hun geschikt heden voor de job".

Rabbi Denise Eger van West Hollywood zei: "De Joodse traditie leert ons dat wij de verplichting hebben om de rechten van de werknemers te beschermen. Er zijn vele wetten in onze Thora die ons leren rechtvaardig te zijn naar de werknemers toe. Deze wetgeving gaat over eerlijkheid en gerechtigheid".

Dr. Miguel De La Torre, een Zuidelijke Baptistische dominee en professor in gedragsnormen en godsdienst aan de Iliff School van Theologie in Pueblo, Colorado, zei: "Mijn Heer en Redder heeft me door woorden en daden geleerd om de onderdrukten te steunen en te helpen. Geweld tegen eender welke persoon is geweld tegen God. Ik ben Latijns-Amerikaan en weet wat discriminatie is. Ik sta hier om de politieker op te roepen deze wetten van gerechtigheid goed te keuren".

De godsdienstige leiders bezochten de leden van het Congres van de staat waar ze wonen om te lobbyen voor deze 2 wetsvoorstellen. Ze kwamen samen in Washington dankzij Human Rights Campaign.

Joe Solmonese van Human Rights Campaign zei dat er al te lang het misverstand bestaat dat godsdienst en geloof altijd tegen degelijke rechten van de holebi en transgender gemeenschap is. De honderden geestelijken die hieraan deelnemen, zijn hier omdat ze begrijpen dat we allemaal kinderen van God zijn en dat onze seksuele oriëntatie niet schandelijk is, maar een verbazend geschenk van God is.

Deze twee wetten creëren geen speciale rechten. Ze gaan niet over een levensstijl, ze moeien zich niet met godsdienst en het morele geweten. Ze bieden eenvoudig wettelijke bescherming voor slachtoffers van geweld of discriminatie. Haatmisdaden vallen niet enkel een individu aan, maar een hele gemeenschap.


Bron: 365 gay com
18.04.07.

Dit bericht is gepost op 18 April, 2007 en 1513 keer gelezen.Reageer op dit bericht: