Nederland moet mensen toestaan zich als X te laten registeren.In Nederland heeft een rechter geoordeeld dat niet-binaire en andere personen een X mogen gebruiken als geslachtsaanduiding op hun geboorteakte.

Dat oordeelde de Amsterdamse rechtbank op 21 juli. NNID ( Nederlandse organisatie voor seksediversiteit), TNN (Transgender Netwerk Nederland) en COC (lgbt+ federatie) juichen de uitspraak toe. De belangenorganisaties roepen de Nederlandse overheid snel werk te maken van de wettelijkheid zodat iedereen wie dat wil op eenvoudige manier met een X geregistreerd kan worden.

De organisaties zeggen: "Of je nu non-binair bent, of af wil van het man-vrouw onderscheid, of je bent van mening dat het de overheid niets aangaat wat er in je ondergoed zit, een ieder moet de mogelijkheid krijgen om de geslachtsregistratie te laten doorhalen met een X.

De wettelijkheid zou in princiepe snel moeten gaan. Want in het COC's Regenboog stembusakkoord beloofden tien Nederlandse politieke partijen de X in de komende kabinetsperiode te regelen. Deze tien zijn; VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, PvdD en Fractie den Haan, Volt en Bij1.

De uitspraak van de Amsterdamse rechter kwam er nadat een niet-binair persoon een rechtszaak had aangespannen. Die persoon liet weten last te hebben om door de overheid en instanties als vrouw te worden beschouwd, terwijl deze persoon zich nog man noch vrouw voelt. Psychische klachten waren het gevolg van de onjuiste registratie, zo blijkt uit het vonnis.

Volgens de rechtbank hebben niet-binaire personen recht op gelijke behandeling, en maakt de huidige wet een onrechtvaardig onderscheid tussen mensen, daarbij werd gewezen op het wettelijke verbod op discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken, die sinds 2019 van toepassing is.

In 2018 kreeg Leonne Zeegers uit Breda als eerste volwassen Nederlands persoon een X als officiële registratie in het paspoort. Dat gold in 2019 ook voor Nanoah Struik.

Extra
- Wat betreft ons eigen Belgie: in 2019 hadden we het derde land ter wereld met een derde gender optie kunnen worden, maar het Grondwettelijk Hof beval toen de federale overheid eerst een regeling uit te werken. Maar, door het feit dat er eerst lange tijd geen federale regering was, en we daarna in de coronavirus crisis zijn terecht gekomen, is er nog steeds geen wet die een X in het paspoort of op andere legale documenten mogelijk maakt.
- Andere landen: In 2015 werd Malta het eerste land ter wereld met een derde gender of X optie. Andere landen die volgden tot op heden zijn: Australië - Duitsland - Denemarken - Finland - India - Nepal - Bangladesh - Nieuw-Zeeland en dit jaar Argentinië.

Lees ook
Maak kennis met meer dan 20 niet binaire beroemdheden
19-jarige soap ster uit de kast als niet binair persoon

Bron: coc.nl - Juli 2021
.

Dit bericht is gepost op 25 July, 2021 en 357 keer gelezen.