Holebi relaties zegenen in de kerk? en blik op holebi's verschuift binnen rooms-katholieke kerk.Er zijn twee boeken uitgekomen waarin men het heeft over homoseksualiteit (holebi's) binnen de rooms-katholieke kerk wereldwijd. Het eerste boek is een Oostenrijks boek, met als titel: 'Benediktion von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften', (‘Zegening van partnerschappen van gelijk geslacht’), het boek heeft verschillende auteurs. Het tweede boek is een Italiaanse boek met als titel: 'kerk en homoseksualiteit: een onderzoek in het licht van de leer van paus Franciscus', geschreven door journalist Luciano Moia.

boek 1- Zegening van partnerschappen van gelijk geslacht
In Oostenrijk is een boek verschenen waarin de vraag gesteld wordt hoe homoseksuele stellen een kerkelijke zegen kunnen ontvangen. Het boek werd geschreven op verzoek van de liturgische commissie van de Oostenrijkse bisschoppenconferentie, aldus de hoofdauteur van het boek. Het boek, getiteld Benediktion von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften (‘Zegening van partnerschappen van gelijk geslacht’), bevat bijdragen van een aantal Duitstalige theologen en concrete liturgische aanbevelingen voor zo een kerkelijke zegen voor homoseksuele (holebi) koppels.

Een van de belangrijkste auteurs en redacteuren van het boek is pater Ewald Volgger, directeur van het Instituut voor Liturgische Studies en Sacramentele Theologie aan de Katholieke Universiteit van Linz. In een interview met het Oostenrijkse bisdomsblad KirchenZeitung stelt Voggler dat de tijd rijp is voor “een officiële liturgie” voor homo (holebi) verbintenissen, “gebaseerd op de kerkelijke leer”. Daarvoor is volgens Volgger wel een wijziging nodig van de catechismus van de katholieke Kerk. “De opvatting over homoseksualiteit (holebi's) is in heel Europa zodanig ter discussie komen te staan, dat een openstelling niet alleen bespreekbaar is, maar zelfs kan worden geëist”, aldus de priester en theoloog.

Hij legt verder uit dat zo een kerkelijke zegen over een verbintenis geen sacrament is, en dus niet gelijk kan worden gesteld aan een huwelijk. Maar het moet ook meer zijn dan de zegen aan homoparen op Valentijnsdag die volgens Volgger in Oostenrijk nu al wijdverbreid is. “Een zegening, zoals die vanuit liturgisch-theologisch oogpunt wordt voorgesteld, zou ook een officieel karakter hebben, waarmee de Kerk de verplichting tot trouw en de exclusiviteit van de relatie uitdrukt.”

In het Oostenrijkse Duitse taalgebied gaan wel vaker stemmen op, ook onder bisschoppen, om de kerkelijke leer over homoseksualiteit aan te passen. Ook in de ‘Synodale Weg’ die de Duitse Kerk recent is gestart staat het thema hoog op de agenda. In Rome wordt de Duitse discussie niet met enthousiasme onthaald. Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer “zijn er absoluut geen redenen om homoseksuele verbintenissen op enigerlei wijze vergelijkbaar of zelfs maar enigszins analoog aan Gods plan voor huwelijk en gezin te beschouwen”.

Bespreking boek 2 - Kerk en homoseksualiteit
Het nieuwe boek over de verhouding tussen homoseksualiteit en de rooms-katholieke kerk toont aan dat onder het pontificaat van paus Franciscus het denken over de plaats van homoseksuele personen is gaan schuiven. ‘We moeten naar homoseksuelen (holebi's) kijken zoals God naar ze kijkt’, vindt kardinaal Matteo Zuppi.

Het Italiaanse boek met als titel ‘Kerk en homoseksualiteit: een onderzoek in het licht van de leer van paus Franciscus’ is geschreven door de journalist Luciano Moia van de katholieke krant Avvenire. Het onderzoekt of er onder de huidige paus, beroemd geworden wegens zijn ‘Wie ben ik om te oordelen?’, (over holebi's) inderdaad een verandering gaande is.

Sinds de publicatie van de apostolische exhortatie Amoris Laetitia, het schrijven van paus Franciscus over het gezin, vraagt de kerk zich volgens Moia ‘af hoe we een specifieke vorm van pastoraat kunnen starten voor mensen met een homoseksuele geaardheid’. Waarbij hij wijst op het feit dat holebi's recht hebben op 'noodzakelijke hulp' om volledig de wil van God in hun leven te begrijpen en te realiseren.

Nog vele vragen
Toch zouden er volgens Moia nog veel open vragen zijn. De Paus sprak over gelovigen die niet aan het traditionele gezinsbeeld voldoen, zoals hertrouwde gescheidenen, ongehuwd samenwonenden, mensen in een homoseksuele relatie, over drie steekwoorden: luisteren, begeleiden en integreren. De vraag naar de integratie is de uitdagendste vindt de katholieke journalist. "De katholieke kerk moet ‘haar waarheid met nieuwe woorden uitdrukken, maar zich ook openen voor een onvoorwaardelijke barmhartigheid omdat God zelf ons onvoorwaardelijk lief heeft’, vindt Moia. Er bestaat dan ook een complexe spanning tussen ‘trouw aan het christelijke seksueel-ethisch paradigma’ enerzijds en ‘waardering voor andere oriëntaties die van het ideaal verschillen".

Men kan niet holebi's omarmen en hun seksuele daden blijven afkeuren
Volgens de auteur wil paus Franciscus ‘de leer niet veranderen’. Tegelijkertijd echter is er een grote pastorale verandering ten aanzien van wat hij ‘existentiële perifériën’ noemt. De vraag blijft echter staan of je homoseksuele mensen kunt waarderen en integreren en tegelijkertijd hun homoseksuele handelingen kunt blijven afkeuren. ‘De kerk heeft altijd een onderscheid gemaakt tussen geaardheid en handelingen’, zegt Moia. ‘We weten met wetenschappelijke zekerheid dat iemand zijn seksuele geaardheid niet kiest’. Volgens Moia denken veel theologen inmiddels na over de vraag hoe ‘een volgens traditionele normen existentieel problematische situatie toch menselijke en christelijke waarden kan bevatten’.

Homoseksuele identiteit is rijkdom voor christelijke gemeenschap
Het boek opent met een voorwoord van de aartsbisschop van Bologna, kardinaal Matteo Zuppi. Volgens de sociaal-bewogen geestelijke is iemands homoseksuele geaardheid niet te scheiden van zijn identiteit. Alle diversiteit, ook de homoseksuele diversiteit, is volgens de kardinaal een rijkdom voor de christelijke gemeenschappen. ‘We moeten naar mensen – en ook naar homoseksuele mensen – kijken zoals God naar ze kijkt’, schrijft Zuppi, zodat iedereen zich ook ‘lid voelt van de geloofsgemeenschap die onderweg is’.

Mensen moeten regels niet blindelings opvolgen
‘De paus, en de kerk met hem, is er niet in geïnteresseerd dat mensen regels van buiten opvolgen’, zegt Zuppi. De paus wil volgens hem mensen ‘helpen de wil van God te doen, dat betekent in een persoonlijke relatie met God te geraken en zo van hem een passend woord voor elk mensenleven te horen’. Daarom moeten katholieken luisteren naar de noden van concrete mensen in hun eigen levensweg. ‘De wet moet niet gerelativeerd worden’, vindt Zuppi, ‘maar we moeten het relevant maken voor de concrete persoon, met zijn of haar persoonlijke eigenschappen’.

Extra info
In sommige landen, waaronder de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn er al kerken met christelijke oorsprong die holebi partnerschappen en huwelijken kerkelijk inzegenen. Het gaat daarbij (nog) niet om rooms-katholieke kerken, maar eerder afsplitsingen van verschillende christelijke strekkingen, zoals bijvoorbeeld de Anglicaanse kerken.
LEES OOK
BOEK WONDERMOOI ZOALS U MIJ GEMAAKT HEEFT - over transgenders en geloof in Nederland - 2019
NEDERLANDS BOEK: HET ROZE SCHAAP, EEN GRUWEL GODS? Homo uit de kast in de Biblebelt - 2020

Bron: nd.nl en kn.nl en holebi info + foto - Mei 2020.

Dit bericht is gepost op 30 May, 2020 en 3588 keer gelezen.Reageer op dit bericht: