Holebi's en transgenders op de Vlaamse televisie, een studie verslag.Florian Vanlee werkte tussen 2015 en 2019 voor de UGent aan het project 'Seksuele diversiteit op het kleine scherm: Een kwalitatieve studie naar de representatie van en het publiek debat over holebi's in Vlaamse televisiefictie', waarbij hij de beeldvorming rond seksualiteit en gender vanuit een queer theoretisch perspectief benaderde.

Onderstaande tekst is afkomstig uit een pdf-format rond deze studie waarvan onderaan een link om het hele artikel te kunnen lezen. In de onderstaande tekst zijn kleine wijzigingen aangebracht, dit betreft enkel de titels (vet gedrukt) en het vervangen van het gebruik van de afkorting LGBT+ in holebi en transgender+. Het is zeer aangeraden om zeker het hele artikel te lezen omdat, hoewel het veel lijkt, dit onderstaande slechts één deeltje uit het verslag rond de studie is.

Holebi's en transgenders op de Vlaamse Televisie
Volgens communicatiewetenschapper dr. Florian Vanlee van de Universiteit Gent, stelt dat holebi en transgender personages op de Vlaamse televisie 'zoals iedereen' worden voorgesteld waardoor een paradoxale homogenisering optreedt. In deze logica kunnen lesbische personages niet butch zijn, bestaan flamboyante homo’s niet en ondergaat iedereen die zich als transgender identificeert netjes een chirurgische transitie om daarna simpelweg ‘man’ of ‘vrouw’ te zijn."

Stereotypen
Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om de stereotypen van weleer terug te brengen, maar bij Vlaamse series is wel het opvallend om te zien hoe elk personage haast een tegengesteld cliché is. Het zou al te makkelijk zijn hier heteronormativiteit aan het werk te zien, en stellen dat enkel die holebi's en transgenders die de cisgender heteroseksuele norm benaderen ‘waardig’ genoeg zijn voor televisieseries.

Het mag misschien contra-intuïtief klinken, maar de diva’s, potten of genderbenders ontbreken niet uit Vlaamse televisiefictie omdat televisiemakers hun bestaan willen ontkennen, maar net omdat ze tegemoet willen komen aan de wensen en verzuchtingen van de holebi en transgender+ gemeenschap. Bij interviews wezen respondenten consequent op het vermijden van stereotypes als de centrale overweging bij het verbeelden van seksuele en genderdiversiteit.

Bepaalde formele of narratieve kenmerken zijn daarom een absolute faux pas geworden in het opbouwen van holebi en transgender+ personages, gaande van androgynie of non-monogamie tot modebewustzijn of gegenderde beroepskeuzes, waardoor de diversiteit van de holebi & transgender+ gemeenschap in het gedrang komt.

Goede bedoelingen
De intentie hierbij is natuurlijk goed, maar de resultaten laten te wensen over omdat stereotypering al te beperkt ingevuld wordt. Er is niets mis met een stoere lesbienne die als werfleidster werkt en haar kapsel liever kort draagt, zolang ze maar niet tot deze kenmerken herleid wordt, en een autonoom, gelaagd personage is. Dat deze nuance zelden erkenning krijgt is echter moeilijk te onthechten van het hedendaagse publieke debat, waarin ‘aanvaardbare’ en ‘onaanvaardbare’ manieren om bepaalde mensen in beeld te brengen steeds scherper gesteld worden

De intentie bij het behandelen van holebi en transgender personages als ‘mensen zoals iedereen’ is dus zonder meer nobel, en illustreert de prosociale logica van Vlaamse televisiemakers, maar het kan onbedoeld ook voor homogenisering zorgen, temeer wanneer het gebruik van bepaalde visuele en narratieve kenmerken een taboe wordt.

Graag meer nuance
Het komt er dan ook op aan om meer nuance te brengen in de discussie over hoe sociocultureel verschil in beeld gebracht wordt, en de welwillendheid van de televisiesector te beantwoorden met concrete aanbevelingen. Zo moet er duidelijk meer aandacht komen voor de diversiteit van de holebi & transgender+ gemeenschap, die nog al te vaak lijkt te bestaan uit blanke middenklassers.

Het is echter even cruciaal om te erkennen dat fictieve personages zelden een compleet beeld kunnen bieden van de ervaringen die ze symboliseren. Daarom moeten we niet enkel aangeven wat onaanvaardbaar is, maar ook actief reflecteren over de manier waarop televisieseries de samenleving een houvast kunnen bieden om met socio cultureel verschil om te gaan

Genderdiversiteit en stereotypering
De interviews die ik (Vanlee) hield met Vlaamse televisiemakers wezen enerzijds consequent op het feit dat ze de representatie van seksuele en genderdiversiteit kaderen in sociaal realisme, en een realistisch en rechtvaardig beeld van holebi's en transgenders op het scherm willen brengen. Anderzijds kwam het concept stereotypering telkens ter sprake, als iets dat ten alle kosten vermeden moet worden, en dat zaken als ‘de flamboyante homo’, ‘de stoere lesbienne’ of ‘de transman die vanwege zijn transitie depressieve kenmerken vertoont’ geen aanvaardbare personages meer zijn om op het kleine scherm te brengen.

De goede bedoelingen die in dit uitgangspunt vervat zitten kunnen simpelweg niet ontkend worden, ondanks het feit dat hun resultaat veel te wensen overlaat. Omdat zaken als stereotypering en noties rond ‘aanvaardbare’ en ‘onaanvaardbare’ representaties zo scherp gesteld worden in een steeds kritischer publiek debat, verdwijnt de nuance dat deze draaien om personages die tot socio-cultureel verschil gereduceerd worden om een groep te ridiculiseren en marginaliseren.

Vlaamse series en aanwezigheid holebi & transgender+ personages
Verder blijkt uit het onderzoek van, Vanlee, dat een kwart van alle series van eigen bodem toch een prominent personage dat als holebi of transgender+ personage omschreven kan worden, waarbij wel het genre een belangrijker element voor aanwezigheid vormt dan het omroepmodel (i.e. publiek of commercieel).

Homopersonages staan daarnaast voor iets meer dan de helft van alle personages, lesbische voor ruwweg een kwart, terwijl het overblijvende deel identiteiten zoals biseksueel, transgender, transseksueel of non-binair omvat. Een grotendeels gelijkaardige verdeling tekent zich af wanneer enkel hoofdpersonages in acht genomen worden, wat suggereert dat ‘makkelijkere’ identiteiten die de hetero/homo- en/of man/vrouw-dichotomie niet al te sterk doorbreken vanzelfsprekender zijn op het Vlaamse kleine scherm. Hieraan verbonden moet ook gewezen worden op het feit dat holebi en transgender personages met een andere huidskleur amper voorkomen, en dat geen enkel personage en fysieke of mentale beperking had.

- Wie het hele artikel rond de studie wil lezen, (in pdf-format) ==> Klik hier


Bron: pdf-format van dr. Florian Vanlee waarvan link hier boven.

Dit bericht is gepost op 01 November, 2019 en 3079 keer gelezen.Reageer op dit bericht: