40% Vlaamse holebi's voelen zich onveilig op school.Uit een grote bevraging bij Vlaamse holebi (Homo's Lesbiennes Biseksuelen) en transgender scholieren, door de holebifederatie en koepel van organisaties Cavaria, blijkt dat maar liefst 40% van de Vlaamse holebi's en transgenders zich niet veilig voelt op school. Ondertussen komt Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) eindelijk met een nieuw Belgisch actieplan tegen holebi & transfobie.

Ruim een derde van de ondervraagde Vlaamse scholieren zegt zich niet veilig te voelen op school vanwege zijn of haar genderexpressie. Een kwart van de holebi & transgender jongeren zegt in de afgelopen maand minstens een dag afwezig te zijn geweest vanwege een onveiligheidsgevoel op school vanwege de eigen seksuele geaardheid of genderidentiteit. Zo goed als alle jongeren zeggen dat ze al negatieve opmerkingen kregen over hun seksuele geaardheid of genderexpressie, de helft geeft daarbij aan dat leerkrachten daar nooit op in gaan. Tien procent hoort die opmerkingen zelfs van leerkrachten zelf.

Verder blijkt ruim de helft al eens slachtoffer te zijn geweest van verbaal geweld, een kwart van fysiek geweld en 43% had al te maken met seksuele intimidatie zoals ongewenste aanrakingen of seksuele toespelingen. Acht procent is al eens door zijn of haar seksuele geaardheid in elkaar geslagen. Ook blijkt dat op de meeste scholen holebi of transgender thema's niet of zelden aanbod komen tijdens de lessen.

Zowel de mensen van Cavaria als minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zijn erg geschrokken van de cijfers. Crevits zegt: "We zien dat er al veel veranderd is en veel verbetering is in de scholen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel." Vanuit de holebi gemeenschap stelt men dat er toch ook positieve zaken zijn, zoals het feit dat scholen die wél aandacht schenken aan holebi en transgender thema's en leerkrachten die zich inzetten voor de bescherming van holebi & transgender studenten, een zeer positief effect hebben op het welzijn van homo lesbische biseksuele en transgender scholieren.

Homofobie zit al vervat in de eindtermen op onze Vlaamse scholen. Maar scholen blijven vrij hoe ze daar mee omgaan. Minister Crevits zegt daarover: Voor mij is het echt van belang dat we de resultaten delen met de scholen en dat iedereen voldoende alert is om er ook op toe te zien dat holebi-jongeren zich goed in hun vel kunnen voelen."

Op de agenda van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), staat discriminatie en geweld tegen holebi's en transgenders alvast op de agenda. De minister komt bovendien met het lang verwachte actieplan tegen holebi en transfobie. In dat nieuwe actieplan wil Demir samen met bevoegde collega's, politie en gerecht extra alert maken en extra mogelijkheden geven in de strijd tegen holebi- en transfobie. "Want die zijn, in open of verdoken vorm, helaas nog altijd aanwezig in onze maatschappij."

Anno 2016 opende het gelijke kansen centrum Unia 104 dossiers betreffende holebi- en transfobie, een serieuze stijging tegenover de jaren daarvoor. Concreet wil Demir 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers. Zo zullen politieagenten onder meer extra opleiding krijgen over de problematiek. Er komt ook een nationaal contactpunt voor misdrijven, en discriminatie van transseksuelen wordt zwaarder bestraft. Justitie zal ook onderzoeken waarom aangegeven haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden.

Demir focust niet alleen in op repressie, maar zet ook in op de aanvaarding van holebi's door alle lagen van de bevolking. Uit onderzoek blijkt dat vooral moslimjongeren het daar soms moeilijk mee hebben, zegt de N-VA-staatssecretaris. Er is dus nog veel nood aan toelichting en sensibilisering.

Holebi- en transgendervereniging Cavaria is tevreden met het actieplan van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) tegen homo- en transfoob geweld, dat een brede aanpak nastreeft en ook de oorzaken van de problematiek wil aanpakken. Wel vraagt de vereniging zich af wie de verschillende acties zal coördineren en wijst ze erop dat er voor nieuwe maatregelen ook extra middelen nodig zijn.

Het vorige actieplan liep af in 2014, en sindsdien was Cavaria aan het wachten op een nieuw plan. Demir heeft woord gehouden. Ze kondigde toen ze staatssecretaris werd aan dat er plan ging komen, en een jaar later is het er, zegt Cavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. Hij verheugt zich erover dat het plan van Demir veel breder is dan het vorige plan. Het strijdt niet enkel tegen homofobie en transfobie, maar streeft ook naar maatschappelijke verandering, aldus Borghs.

Cavaria hoopt wel op een goede coördinatie tussen de verschillende projecten. Demir wil volgens de kranten van Mediahuis 122 acties op poten zetten, met de hulp van acht federale en vijf regionale ministers. Bij het vorige plan was er geen overkoepelende visie, aldus Borghs. We vragen ons dan ook af wie het plan in zijn geheel zal opvolgen, en hoe het plan zal worden overgedragen naar de volgende legislatuur. Ook wijst de vereniging erop dat er middelen nodig zijn. Want hoewel sommige acties binnen de huidige budgetten kunnen worden opgezet, zijn voor bijkomende maatregelen extra middelen en mankrachten nodig.

Cavaria haalt nog enkele highlights aan uit het plan. Zo is de vereniging tevreden dat Justitie zal onderzoeken waarom haatmisdrijven zo vaak geseponeerd worden. De vraag is of dat komt door een gebrek aan bewijslast, of omdat de dossiers niet prioritair worden behandeld, aldus Borghs. Wij dringen er al jaren op aan om altijd klacht in te dienen als je met geweld wordt geconfronteerd, en dan is het natuurlijk jammer om vast te stellen dat er geen gehoor aan wordt gegeven. Ook wordt de discriminatiegrond geslachtsverandering, genderidentiteit en genderexpressie opgenomen in de wetgeving, zodat zij als verzwarende omstandigheid kunnen gelden.

De vereniging is ook verheugd over de extra aandacht die er zal komen voor intersekse mensen, die geen eenduidige geslachtskenmerken hebben. Er zullen flyers worden opgesteld, en er wordt ook een informatiecentrum opgericht. Er is maar weinig kennis over interseksualiteit, wat ertoe leidt dat de rechten van intersekse mensen vaak niet worden gerespecteerd, aldus Borghs. Zo werden vroeger heel vaak bij baby's corrigerende operaties uitgevoerd zonder het medeweten van de ouders, wat kan leiden tot psychologische problemen op latere leeftijd.

Ook wil ons land grotere buitenlandse inspanningen doen, via het diplomatiek korps en bilaterale gesprekken. We zijn op wereldvlak een land dat het niet slecht doet, maar landen als Nederland of Zweden helpen ook activisten in andere landen, en het is jammer dat wij dat nog niet doen, zegt Borghs. Tot slot is Cavaria tevreden dat er ook nog een onderzoek komt over het welzijn en welbevinden van jonge transgenders tussen 14 en 24 jaar, die beschouwd worden als extra kwetsbare groep.Bron: hbvl.be en hln.be

Dit bericht is gepost op 12 May, 2018 en 2958 keer gelezen.Reageer op dit bericht: