Dossier Vlaamse holebi's transgenders en zelfmoord + anderen helpen, en nuttige links.Waarom is er bij holebi's (Homo's Lesbiennes Biseksuelen) en transgenders een groter risico op suïcidaal gedrag? Vanwaar komt die kwetsbaarheid en hoe kunnen we als holebi & transgenders daar zelf mee omgaan? Een deel van het antwoord op deze vragen publiceerde de redactie van holebi-zine Zizo zopas op zijn website, in de papieren versie van het magazine van januari komt er meer over dit onderwerp.

Voor het januari nummer van holebi-zine ZiZo sprak de redeactie van het blad met Eva Dumon van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Allereerst werd ingegaan op het feit dat uit cijfers van het VLESP uit 2016 naar boven kwam dat het vaak niet zo goed gaat met het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en transgenders. 22% van de ondervraagden ondernam al eens een poging tot zelfdoding, bij transgenders ging het om 38;7%.

Deze cijfers noemt men zorgwekkend gezien het feit dat holebi's en transgenders het toch niet zo slecht hebben, in vergelijk met bijvoorbeeld landen waar homoseksualiteit strafbaar is, in combinatie met het feit dat onderwerpen als seksuele geaardheid en gender identiteit steeds vaker in het nieuws komen. Maar... dat wil niet zeggen dat alles oké is. Er blijven nog steeds stigma's over holebi's en transgenders bestaan, en er is ook nog meer discriminatie dan men denkt, en dat laat bij sommige van onze Belgische holebi's en transgenders sporen na.

Verschillende factoren spelen een rol in de ontwikkeling van suïcidaal gedrag, aldus Dumon: "Voor we ons kunnen toeleggen op de holebi & transgender gemeenschappen, is het belangrijk om te weten hoe suïcidaal gedrag ontstaat in de algemene populatie. Zowel neurobiologische als psychologische factoren dragen bij tot de mate waarin een persoon kwetsbaar is."

Neurobiologisch: bijvoorbeeld de mate waarin serotonine, het zogenaamde gelukshormoon, aanwezig is in de hersenen. Een hogere concentratie van dat hormoon zorgt ervoor dat we veerkrachtiger zijn, dat we goed in ons vel zitten en dat er minder kans is op depressieve gedachten. Psychologische: een zwart-witdenker of iemand die impulsief is van aard is kwetsbaarder dan iemand die er een genuanceerdere blik op nahoudt. Deze elementen bepalen mee hoe kwetsbaar een persoon is. Personen die weinig serotonine aanmaken en zeer impulsief zijn, hebben van nature uit een verhoogde kwetsbaarheid. Zij lopen een groter risico suïcidaal gedrag te vertonen, ongeacht hun genderidentiteit of geaardheid.

Toch worden holebi's en transgenders veel vaker dan heteroseksuelen geconfronteerd met bijkomende stressoren, zoals bijvoorbeeld de worsteling rond zelfaanvaarding en het leren omgaan met de reacties van anderen betreffende de seksuele geaardheid of gender identiteit. Verder zijn holebifobie en transfobie een van de grootste risicofactoren. Deze mag volgens Eva Dumon niet onderschat worden, omdat het meer inhoudt dan verbaal en fysiek geweld. "In vragenlijsten duiden mensen vaak aan dat ze er nog nooit mee in aanraking kwamen, maar als je doorvraagt, merk je toch dat ze het onbewust wel ervaren. We onderschatten de impact die dat op ons heeft. Ben je al eens nageroepen op straat? Vermijd je soms om in het openbaar hand in hand te lopen? Als je ja op deze vragen kan antwoorden, dan hebben holebifobie en transfobie onbewust een impact op jou," aldus Dumon.

Suïcidaal gedrag komt niet vaak voor zonder psychiatrische problematiek. Holebi's en transgenders hebben ook hier een groter risico, tot anderhalf keer meer, op het ontwikkelen van depressieve gedachten, angststoornissen of alcohol- en middelenmisbruik. Vooral dat laatste is sterker aanwezig in de holebi en transgender gemeenschap. Vaak nemen holebi's en transgenders hun toevlucht tot alcohol of verdovende middelen om hun problemen even te vergeten. Die vluchtroute is helaas geen oplossing, in tegendeel, ze verhoogt het risico op suïcidaal gedrag alleen maar."

Vervolgens stelt Dumon dat een combinatie van een verhoogde kwetsbaarheid met de aanwezigheid van stressfactoren ervoor zorgt dat het percentage van suïcidale gedachten en gedrag hoger ligt in de holebi en transgender gemeenschappen, waarbij de nadrukt ligt op het woord combinatie. Beide factoren moeten aanwezig zijn. Met andere woorden: Dat alle holebi's en transgenders een groter risico op suïcidaal gedrag vertonen, is een fabel. Enkel diegenen die van nature uit ook een verhoogde kwetsbaarheid hebben, behoren tot de risicogroep.

"De kans is groot dat het suïcidecijfer van holebi's en transgenders in een wereld waarin seksuele geaardheid en genderidentiteit niet gepaard zouden gaan met stigma's en discriminatie, niet anders zou zijn dat van de algemene populatie", aldus Dumon. Tot dan moeten we ons beroepen op factoren die ons beschermen tegen suïcide en die verschillen naargelang de rol die je inneemt: Heb je zelf hulp nodig? Ben je bezorgd om iemand? Moet je verder als nabestaande? lees hier onder verder:

TIPS
Worstel je met suïcidale gedachten? Hou die gedachten niet voor jezelf, maar praat erover met iemand in je omgeving. Alleen al het delen van je gevoelens met iemand die je vertrouwt, kan voor opluchting zorgen. Soms zien mensen die wat meer afstand kunnen nemen misschien dingen, verbanden of oplossingen die je zelf op dat moment niet meer ziet. Is de drempel te hoog om met een bekende te praten, bel of chat dan met een deskundige vrijwilliger van de Zelfmoordlijn of zoek professionele hulp.

Gebruik de zelfhulptools
Het VLESP ontwikkelde een aantal onlinetools die mensen inzicht doen krijgen in hun zelfmoordgedachten en die ze leert hoe ze ermee moeten omgaan. Zo kan je online een Safety plan opmaken met een aantal tips om signalen te herkennen, rustig te worden of afleiding te zoeken. Een andere tool is BackUp, een mobiele App die je kan helpen om met je zelfdodingsgedachten om te gaan. Verder is er de onlinezelfhulpcursus Think Life, waarbij je enkele probleemoplossende inzichten en vaardigheden krijgt aangeleerd.

Houd er rekening mee dat er een lange wachttijd kan zijn voordat je terecht kan bij een professionele hulpverlener. We merken vaak dat mensen pas laat professionele hulp zoeken, als ze al heel diep zitten. Dan zijn wachttijden problematisch. We hopen dat onze onlinezelfhulptools de patiënten helpen om die wachttijd te overbruggen, zegt Dumon. Verder hoop ik dat de wachttijden in de welzijnssector aangepakt kunnen worden om zo de drempel naar hulpverlening te verlagen.

Anderen helpen
Herken signalen De overgrote meerderheid van mensen met suïcidaal gedrag geeft daarover signalen. Sterke gedragsveranderingen, zich terugtrekken, zeggen dat het niet goed met hen gaat, vaker geïrriteerd of boos zijn, minder fut hebben, huilbuien Hiermee trekken ze aan de alarmbel. Neem deze signalen altijd ernstig!

Luister en blijf luisteren Oordeel en minimaliseer niet, maar ga begripvol in op de gevoelens van wanhoop, hopeloosheid en hulpeloosheid. Zo creëer een gespreksklimaat waarin je naaste open durft te praten over het verdriet en de pijn. Durf ook te polsen naar eventuele zelfdodingsgedachten, zo kan je samen de ernst van de situatie inschatten en eventueel samen op zoek gaan naar professionele hulp.

Vaak zien mensen met zelfmoord gedachten geen enkele uitweg meer. Stimuleer toekomstgericht denken, laat hen plannen maken, wijs hen op alternatieven. Zo creëer je het Papageno-effect. Dat effect is genoemd naar de opera van Mozart waarin Papageno na het verlies van zijn geliefde afziet van zelfdoding nadat anderen hem op alternatieven hebben gewezen.

Nabestaanden
Ik moet verder als nabestaande van iemand die zelfmoord pleegde.Iedereen verwerkt verlies op zijn eigen manier. Je moet een rouwproces door waarbij je geconfronteerd wordt met verschillende emoties, zoals boosheid en onbegrip. Vaak blijf je met veel vragen achter. Het is belangrijk dat je jezelf tijd en ruimte gunt om te rouwen en dat je, indien nodig, hulp durft te vragen. Sommige nabestaanden vinden steun bij lotgenoten in de Werkgroep Verder. (Werkgroep Verder heeft haar werkingsbasis in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt vzw => http://cgg.passant.be/).

Nuttige Links
- Website Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie => Klik hier
- Website Tele Onthaal (Zelfmoord gedachten? Vragen? - Bel,Chat,Mail) => Klik hier
- Website Zelfmoordlijn (Bel,Chat,Mail) => Klik hier
- Website Holebifoon (Alle vragen rond holebi & trans - Bel,Chat,Mail) => Klik hier
- Website Transgender Infopunt => Klik hier
- Holebi info Gids - lijst holebi vriendelijke therapeuten, advocaten, notarissen => Klik hier
- Alles over holebi & trans in Belgie => Klik hier


Bron: ZiZo.be en holebi info eigen berichtgeving (o.a nuttige links)

Dit bericht is gepost op 20 December, 2017 en 3146 keer gelezen.Reageer op dit bericht: