Elio Di Rupo: 'Ik ben homo. Et alors?', en holebifederatie blij met Elio.
Nu de begrotingsperikelen zijn opgelost, is het nog maar een kwestie van dagen en België krijgt een homo als premier: Elio Di Rupo. Onze Waalse toekomstige premier is daarmee de tweede openlijke regeringsleider in Europa, de IJslandse Jóhanna Sigurdardóttir had twee jaar geleden als zodanig de primeur.

De krant de Standaard bracht zopas een ingekorte versie van enkele hoofdstukken uit: 'Elio Di Rupo. Leven en visie. Gesprekken met'. Het boek dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Lannoo. Maar eerst geven we de mening van Cavaria (holebifederatie) over onze toekomstige premier.

Çavaria verheugd dat openlijke homo premier kan zijn in België
België heeft weldra een nieuwe regering, met Elio Di Rupo aan het roer. Çavaria zal de nieuwe regering er waar nodig op wijzen dat beleid voor holebi's en transgenders nodig blijft, maar is alvast verheugd dat een homoman zonder problemen premier kan zijn in ons land. Daarom zijn de çavaria-website en de Facebookpagina's van çavaria , ZiZo magazine en de Holebifoon opgesmukt met strikjes.

Mieke Stessens: " Het is heel positief dat in België een homoman premier kan zijn, zonder dat daar ophef over ontstaat. Dat benadrukt nog eens dat België voor holebi's geen slechte plek is om te leven. Wij zijn alvast nieuwsgierig naar de plannen voor gelijke kansen en in het bijzonder voor holebi's en transgenders". Er bestaan weinig rolmodellen voor holebi's. Die zijn nochtans heel belangrijk. Holebi's hebben nood aan zichtbare, actieve en complexloze rolmodellen. Zo kunnen ze zien dat holebi's maatschappelijk belangrijke functies kunnen vervullen en dat hun homoseksualiteit daarbij niet in de weg hoeft te staan. Op de çavaria-website en de Facebookfanpagina's van çavaria, de Holebifoon en ZiZo, prijken strikjes. Iedereen die het signaal wil geven blij te zijn dat een regeringsleider in ons land zomaar openlijk homo kan zijn, is uitgenodigd om zijn of haar profielfoto op te leuken met hetzelfde strikje.

De volgende tekst is een volledige overname van de tekst zoals gepubliceerd op de website van de standaard.be - de ingekorte versie van enkele hoofdstukken uit: 'Elio Di Rupo. Leven en visie. Gesprekken met'. Het boek dat binnenkort verschijnt bij uitgeverij Lannoo.

Binnenkort is Elio Di Rupo onze premier, maar precies vijftien jaar geleden leek het er even op dat zijn politieke carrière ten einde was. Een fantast, Olivier Trusgnach, beweerde dat hij als minderjarige een relatie heeft gehad met de PS-vicepremier. De Wetstraat daverde op haar grondvesten. In een interviewboek dat eind deze week verschijnt, kijkt Di Rupo terug op die zwarte dagen. Een voorpublicatie.

Vrijdag, 15 november 1996. Toen ik thuiskwam van een vergadering, zag ik dat de eerste minister, Jean-Luc Dehaene, heel wat berichten had achtergelaten op mijn antwoordapparaat. Dehaene gebood me om ogenblikkelijk naar zijn huis in Vilvoorde te komen. Hij deelde mee dat er de volgende ochtend in De Standaard en Het Nieuwsblad een artikel zou verschijnen over een hoogst kwalijke zaak. Het ging over een klacht van een minderjarige jongeman die een seksuele relatie met mij zou hebben gehad.'

'Ik heb in mijn leven heel wat jonge mensen gekend, maar elk van hen reed al met de auto. Nooit heb ik een relatie gehad met een minderjarige.'

'Dehaene was erg zenuwachtig en PS-voorzitter Philippe Busquin, die ook aanwezig was, eveneens. De eerste minister had het over een zekere Trusgnach, van wie ik nog nooit had gehoord. De enige keer dat ik hem heb ontmoet, was later in het bureau van raadsman Fischer, in het Hof van Cassatie. Hij frequenteerde misschien de plaatsen waar ik kwam, maar ik heb hem nooit echt gezien of gesproken. Dehaene liet me een lijst met namen zien: ik herkende bijna niemand. Hij riep: “Dat dit allemaal naar buiten komt, is een immens probleem. Hoe gaan we zoiets het hoofd kunnen bieden?,'

'Op dat moment verkeerde Dehaene in twijfel.'

De Standaard: Had u het gevoel dat hij geloofde in uw onschuld?

'Ik denk dat hij niet erg luisterde naar mijn argumenten. Hij concentreerde zich vooral op het 'circus' dat ging volgen. Busquin zag het schandaal al voor zich, versie PS. Ik stond voor twee personen die zich al een oordeel hadden gevormd voor ze alle feiten kenden. Ze concentreerden zich beiden op hun eigen verantwoordelijkheden, wat te begrijpen was.'

'Voor mij was dat een hele schok. Ik was compleet verdoofd. Alles wat werd verteld, was volledig fout. Tegelijkertijd dacht ik ook aan het land, ik wilde geen regeringscrisis.'

'De zeer zware discussie duurde tot ongeveer twee uur in de ochtend. Op geen enkel moment heeft Jean-Luc Dehaene me gevraagd om ontslag te nemen, maar wel om goed na te denken. Ik wilde enkele uren bedenktijd. Ik verliet de woning van Jean-Luc en Philippe volgde me met zijn wagen. Op de autoweg knipperde hij met zijn lichten. Ik stopte. Hij kwam naast mij rijden en vroeg: “Heb je goed begrepen wat Dehaene wilde zeggen?, Ik dacht na: “Ik geloof…, “Hij heeft me gevraagd jou ontslag te laten nemen… We zien elkaar morgen,, onderbrak hij me.'

'Het was ongeveer half drie 's ochtends. Ik liep even langs bij Roger Ramaekers, mijn vriend. Hij gaf me de raad om de nodige tijd te nemen. Daarna ben ik naar mijn kabinet gereden. Ik heb een tiental personen opgebeld, mijn kabinetschef en mijn voornaamste medewerkers, om hen op de hoogte te brengen. Ook toen manifesteerden zich weer de kleine kantjes van de mens. Vijf van hen namen een eerder laffe houding aan, dat voelde ik. Vijf anderen reageerden ongelooflijk.'

'Daarna heb ik mijn broer Franco ingelicht. Hij weigerde er ook maar iets van te geloven, hij maakte zich enorm boos. Hij vroeg me: “Heb jij jezelf iets te verwijten?, 'Nee.' “Wel, dan ga je je ontslag niet indienen. Het is aan hen om te bewijzen dat de klacht gefundeerd is. Jij doet niets.,'

De Standaard: Hebt u er ooit aan gedacht om ontslag te nemen?

'Eerlijk gezegd wel, ja. Ik was doodmoe, sliep niet meer, voelde me ongelooflijk verward. Ik wist dat ik de confrontatie zou moeten aangaan. Tegelijkertijd wilde ik de regering niet in moeilijkheden brengen. Dus trok ik naar Philippe Busquin. Ik denk dat hij verwachtte dat ik ontslag zou nemen. Ik voelde een lichte twijfel bij hem, toen ik aankondigde dat ik er nog over wilde nadenken.'

'Op zondag nam ik opnieuw contact op met Philippe Busquin. Ik vertelde hem dat ik geen ontslag zou nemen. Intussen waren de media en politici ontketend. Herman eiste op tv dat ik me voor een tijdje terugtrok uit het politieke leven.'

De Standaard: Hoe reageerden de andere politici?

'Op dat moment was er alleen maar stilte rondom mij… 's Namiddags werden we bestookt door de journalisten. Een redacteur van La Dernière Heure vertelde dat hij vernomen had dat men mij bij Marc Dutroux had zien buitenkomen. “Laat me met rust!,, heb ik geroepen.'

'Op maandagochtend kwam ik aan op het PS-hoofdkwartier. Een meute Belgische en buitenlandse journalisten en cameramensen stond me op te wachten. Kathryn Brahy, toen nog journaliste bij RTL, riep naar me: “Naar het schijnt bent u homoseksueel!, Ik heb me omgedraaid en geantwoord: “Ja. Et alors?, Dat moment vergeet ik nooit meer. Enkele seconden eerder verdrongen de journalisten zich nog rond mij, na dat antwoord viel alles en iedereen stil.'

'Het was een eerlijk antwoord, de waarheid. Het feit dat ik daar op dat moment de waarheid heb gesproken, heeft een beslissende rol gespeeld.'

'Uiteindelijk kwam een Kamercommissie tot het besluit dat niets een opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid kon rechtvaardigen.'

De Standaard: Hoe hebt u deze affaire op menselijk vlak overleefd?

'Al die tijd heb ik geen enkele afspraak of werkvergadering met de ministers of met het parlement gemist. Dat was niet gemakkelijk. Het moeilijkste was het menselijke aspect. Elke week kreeg ik informatie over de onderzoekers die mijn privéleven ondersteboven haalden. Toen ik nog geen appartement bezat in Brussel, bleef ik al eens slapen in het Novotel. Ook daar zijn ze navraag gaan doen of niemand had gezien dat ik kinderen meenam naar mijn kamer.'

'Ik heb altijd gezegd dat ik niet had kunnen leven met de gedachte dat de mensen zich steeds zouden blijven afvragen zijn of ik inderdaad een pedofiel was en of ik me onwaardig of onaanvaardbaar had gedragen. Ik heb geen neiging tot zelfmoord, ik heb mezelf altijd voorgehouden dat dat de allerlaatste oplossing zou zijn. Maar wanneer mijn naam niet was gezuiverd, zou ik niet meer hebben kunnen leven.'

De Standaard: Had uw outing als homo invloed op uw privéleven?

'Voor mij was die geaardheid al een deel van mijn leven. Ik zag niet in waarom ik daarover niet zou spreken. De maatschappij stond niet echt open voor die problematiek, maar door mijn rimbaudiaanse visie op vrijheid was het voor mij vanzelfsprekend om erover te praten.'

'Ik ben altijd eerlijk geweest in de liefde. Zeker met de prachtige vrouw met wie ik lang samen ben geweest, in een bijzonder bevredigende en gelukkige relatie. Niets is immers zwart of wit. Seksueel gedrag kan variëren volgens duizend-en-één factoren.'

'Als je homo bent, sta je meer open voor alles. Gays hebben over het algemeen een open geest, zijn tolerant en kunnen gemakkelijker relativeren, wat eerder uitzonderlijk is. Zij staan anders tegenover de samenleving. Mij heeft dat tijd gekost, veel tijd zelfs.'

De Standaard: Is uw houding veranderd? Komt u minder buiten dan voordien?

'Ik ben altijd buiten gekomen. Het gaymilieu is heel vrolijk en op feesten ingesteld, ook al omdat de meesten vrijgezel zijn. Ondanks het homohuwelijk en het wettelijk samenwonen blijft het gaymilieu vooral uit vrijgezellen zoals ik bestaan. Dat belet niet dat ik veel intense relaties heb en dat ik van tijd tot tijd een glaasje ga drinken. Een geaardheid hoeft een carrière en een gewoon leven niet in de weg te staan.'

De Standaard: Hebt u ooit een kinderwens gehad?

'Zo kun je dat niet formuleren. Toen ik samenwoonde met Martine kwam dat ter sprake, maar het is er, om uiteenlopende redenen, nooit van gekomen. De tijd is zo snel voorbijgegaan. Als ik een kind had gekregen, hoop ik dat ik mijn verantwoordelijkheid als vader zou hebben opgenomen. Mijn leven zou ongetwijfeld een ander verloop hebben gekend. Ik ben niet zeker dat iemand met familiale verplichtingen evenveel tijd had kunnen besteden aan politieke onderhandelingen als ik nu doe, met zoveel geduld, betrokkenheid en intensiteit. Bovendien ben ik graag alleen, ook om te werken. Voor eenzaamheid heb ik geen aanleg.'

De Standaard: Hebt u spijt dat u geen kinderen hebt?

'Nee. Ik heb neefjes. Als ik kinderen had gehad, zou ik verrukt zijn geweest. Maar ik voel er nu geen behoefte aan. Het zou mooi zijn geweest, maar mijn leven is anders uitgepakt.'

Dit is een ingekorte versie van de hoofdstukken 6 en 7 uit: Elio Di Rupo. Leven en visie. Gesprekken met. Het boek verschijnt bij uitgeverij Lannoo.

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
BRUSSELSE HOLEBI GEMEENSCHAP BETREURT STEEKPARTIJ HOMOFOBE KLANT NA ZWARE HOMOFOBIE.
NIEUWE VRIENDIN VAN ACTRICE SARA GILBERT IS EX 4 NON BLONDES ZANGERES
YOUTUBE HOMO FILMPJE IN VIER DAGEN AL 1,6 MILJOEN KEER BEKEKEN.
EUROPESE COMMISSIE KEURT PATIENTVRIENDELIJKE AIDSPIL GOED.
HOMOSEKS IN DE GEVANGENIS MET TIMO DESCAMPS.
14 JAAR CELSTRAF VOOR HOLEBI'S EN 10 JAAR VOOR HETERO'S.
900 TRANSSEKSUELEN IN NEDERLAND WAARONDER VEEL ALLOCHTONEN.
DAVID DAVIDSE HEEFT EEN NIEUWE VRIEND EN DENKT ZELFS AL AAN TROUWEN.
BURGEMEESTER VREEST DAT MINERAAL IN WATER INWONERS HOLEBI MAAKT.
LADY GAGA ZINGT DUET MET ELTON JOHN.
NIEUWE SPAANSE PREMIER DIENDE BEZWAARSCHRIFT IN OM HOMOHUWELIJK AF TE SCHAFFEN.
HOLEBI'S UIT DE KAST KOMT OOK NAAR BELGIE.
PRESENTATOR PETER VAN DER VORST ERGERT ZICH AAN SCHELDEN OP HOMO'S.
OOK IN DE DIERENWERELD KOMEN TRAVESTIETEN VOOR.
HET ROZE HUIS HAALT OUDERE HOLEBI'S UIT EENZAAMHEID MET BUDDY'S.
MEER NIEUWS: KLIK HIERholebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 01 December, 2011 en 12542 keer gelezen.Reageer op dit bericht: