Vlaamse politici en holebi's reactie op pedo homo vergelijk.Bart Tommelein (Open Vld) en Pascal Smet (SP.A) reageren op uitspraken van kardinaal Bertone. Deze uitspraken kon je eerder bij ons lezen: Klik hier. Maar ook Vlaamse holebi's reagereen.

Reactie van twee Vlaamse politici, daaronder die van Vlaamse holebi's:

Pascal Smet pikt homo-uitspraak kardinaal niet.

De Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Pascal Smet (SP.A), is niet te spreken over een uitspraak van kardinaal Tarcisio Bertone, de nummer twee in het Vaticaan. Die zei dat er een verband is tussen homoseksualiteit en pedofilie. Smet roept premier Leterme en minister van Buitenlandse Zaken Vanackere op de pauselijke nuntius ter orde te roepen. Een jaar geleden weerklonk ook al eens de roep om de nuntius op het matje te roepen. Aanleiding toen was de uitspraak van paus Benedictus dat condooms het aidsprobleem niet kunnen oplossen. Uiteindelijk ging de diplomatieke demarche niet door.

Bart Tommelein uitspraken Bertone niet eerste uitschuiver Vaticaan.

Senator en fractievoorzitter Bart Tommelein (Open Vld) is zwaar verontwaardigd over de uitspraken van de Vaticaanse staatssecretaris, kardinaal Tarcisio Bertone. Hij vindt de idee alsof homoseksualiteit onmiddellijk gelinkt moet worden met seksueel misbruik totaal verwerpelijk.

Tommelein: “de uitspraken van de Vaticaanse staatssecretaris zitten niet op het randje maar zijn er ver over! De idee dat het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk te wijten is aan homoseksualiteit houdt geen enkele steek. Bertone baseert zich op “wat hem onlangs verteld is” en noemt dit dan maar meteen “de waarheid”. De tijd van dogma’s is echter voorbij. Deze uitspraak treft allen die de diepste menselijke waarden van vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel dragen. Ik kan alleen maar hopen dat deze uitspraken het resultaat zijn van de waanideeën van slechts één man binnen het machtige instituut dat de Kerk is. Ik verwacht dan ook dat de Kerkelijke gemeenschap zich hier fel tegen afzet.”

Bart Tommelein begrijpt dat de Kerk het moeilijk heeft met alle berichten over kindermisbruik, maar dit mag voor de Senator geen reden zijn om alle verantwoordelijkheid op dergelijke manier van zich af te schuiven.

Tommelein: “De Kerk heeft het schijnbaar zeer moeilijk om te aanvaarden dat er een groot probleem is gerezen. Het zou van grootsheid getuigen mocht ze dit probleem op een verantwoordelijke manier aanpakken. Ik ben opgetogen dat alvast aartsbisschop Léonard gesteld heeft dat er geen pardon mag zijn voor het kindermisbruik binnen de Kerk. Jammer genoeg slaagt niet iedereen erin hierover verstandige opmerkingen te maken. Spijtig genoeg blijkt hier eens te meer dat de Kerk nog steeds een probleem heeft met holebi’s. Ik kan verwijzen naar de uithaal van Paus Benedictus XVI naar een Brits wetsontwerp dat holebi’s beschermt tegen discriminatie. De kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders kunnen het blijkbaar niet nalaten een volledige, onschuldige bevolkingsgroep te stigmatiseren. Ik pleit er dan ook voor dat de Kerk vooreerst de hand in eigen boezem steekt.”

Tommelein stelt eveneens dat hij de minister van Buitenlandse Zaken hierover zal interpelleren. De Senator steunt alvast de vraag van minister Smet om de pauselijke nuntius hiervoor tot de orde te roepen en vraagt bovendien dat de regering bij monde van minister Vanackere zich van deze uitlatingen expliciet distantieert. Bart Tommelein (Open Vld).

Çavaria (voor heen de Holebifederatie) vraagt duidelijk standpunt van aartsbisschop Léonard over uitschuiver Bertone:

De Vaticaanse kardinaal Tarcisio Bertone legde een link tussen homoseksualiteit en het kindermisbruik binnen de katholieke Kerk. Çavaria vindt het schandalig dat een vertegenwoordiger van de Kerk de criminele feiten die binnen haar instituut gebeuren, in de schoenen van de holebigemeenschap schuift. Çavaria dringt er bij aartsbisschop Léonard op aan dat er verontschuldigingen komen van de Kerk tegenover de holebigemeenschap. Çavaria wil ook dat de aartsbisschop een duidelijk standpunt inneemt over de uitspraak van Bertone.

Het bestaan van homoseksualiteit zou de oorzaak zijn van de vele pedofilieschandalen waarmee de katholieke Kerk geconfronteerd wordt. Dat beweerde Tarcisio Bertone , de Italiaanse kardinaal van het Vaticaan.

"Homoseksualiteit en pedofilie zijn twee verschillende zaken", zegt Mieke Stessens. "Homoseksualiteit is een geaardheid, net zoals heteroseksualiteit. Wat er binnen de Kerk gebeurt, namelijk kindermisbruik, is van een totaal andere orde. Het gaat hier om strafbare feiten, iets wat absoluut niet door de beugel kan. Dat Bertone deze feiten in verband brengt met homoseksualiteit in plaats van verantwoordelijkheid te dragen voor de misdrijven die binnen zijn instituut gebeuren, is ronduit schandalig".

Çavaria zal aartsbisschop Léonard aanschrijven met een officiële vraag naar verontschuldigingen en naar duidelijkheid. De koepel en de hele holebigemeenschap willen dat de aartsbisschop een duidelijk standpunt inneemt over deze kwestie.

"Als Léonard ook vindt dat homo's verantwoordelijk zijn voor de pedofilieschandalen binnen de Kerk, dan moet hij daar duidelijk over zijn. Als hij de uitspraak van Bertone afkeurt, moet hij dat ook laten weten. Zwijgen is toestemmen", aldus Mieke Stessens.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 14 April, 2010 en 4871 keer gelezen.Reageer op dit bericht: