Seksueel gedrag, niet seksuele voorkeur telt.Selectiecriteria voor bloeddonoren discrimineren onterecht holebi’s

Senator Margriet Hermans (Open Vld) klaagt de criteria aan die het Rode Kruis hanteert voor bloeddonatie. Bij een bloedtekort roept het Rode Kruis immers iedereen op om massaal bloed te gaan geven, met uitzondering van mannen die sinds 1977 homoseks hebben gehad.

De boodschap is duidelijk, aldus Hermans: “Homobloed is niet welkom.”. Zij verwijst onder meer naar de infofolder van het rode Kruis, die de uitsluiting klaar en duidelijk bevestigd: “Mannen die seks hebben met een andere man vragen we om geen bloed te geven, ongeacht of ze veilig vrijen of niet.“.

Het hoeft geen betoog dat deze uitsluiting door de holebi gemeenschap als uiterst discriminerend wordt ervaren. Uiteraard primeert de veiligheid van de patiënt die bloed ontvangt, maar daar wringt nu net het schoentje: “Ik vind dat de volksgezondheid en de wetenschap terecht het uitgangspunt moeten zijn. Net daarom is het botweg uitsluiten van homo’s als bloeddonor achterhaald en discriminerend. Meer nuance in de richtlijn is aangewezen. HIV komt inderdaad meer voor onder homo’s dan onder hetero’s, maar dat betekent toch niet dat alle homo’s onveilig vrijen. Zou het niet correcter zijn als het Rode Kruis homo’s die altijd veilig vrijen of die een monogame, vaste relatie hebben wel zou toelaten als bloeddonor?”.

De Amerikaanse tegenhanger van ons Rode Kruis gaf reeds in 2006 aan dat homo’s onterecht worden uitgesloten als bloeddonor. Senator Hermans verwijst tevens naar Frankrijk, Portugal en Zweden waar de richtlijn momenteel wordt aangepast.

Meer concreet stelt senator Hermans voor dat men moet kijken naar het individuele seksueel gedrag van de kandidaat-donor. Zijn geaardheid zou hier niet van tel mogen zijn om zijn kandidatuur al dan niet te aanvaarden. Er is geen wetenschappelijke reden om een homo die al meer dan een zes maanden een monogame relatie heeft en geen HIV of andere overdraagbare aandoeningen heeft uit te sluiten als bloeddonor.

Margriet Hermans heeft alvast een hoopgevend antwoord ontvangen op haar recente schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS). Deze laatste gaf immers aan dat zij bereid is het debat te heropenen: “Ik ben bereid om het debat te heropenen, teneinde de mogelijkheid te evalueren om meer restrictieve uitsluitingscriteria te voorzien die alleen het risicogedrag zouden beogen en niet de mannelijke homogemeenschap in haar geheel”, aldus de minister.

Senator Hermans neemt alvast de handschoen op. Zij zal een voorstel van resolutie hieromtrent indienen om het debat te heropenen. Het is het recente seksuele gedrag dat telt, én vele homo’s vrijen altijd veilig, aldus de politica. Het lijkt een interessante piste om de criteria dan ook aangepast zien in die zin. Het risicogedrag is vanuit het standpunt van de volksgezondheid het probleem en dus niet het feit of iemand homo of biseksueel is.

Ik pleit er dan ook voor te onderzoeken hoe mannen die geen enkel reëel gevaar vormen voor de volksgezondheid, bijvoorbeeld omdat ze 6 maanden geen enkel seksueel contact hebben gehad en/of monogaam zijn, wél kunnen worden toegelaten als bloeddonoren bij het Rode Kruis en de bloedbanken, besluit Hermans.

Senator Margriet Hermans (Open Vld)

Bron: email aan holebi.info van Open Vld.

Dit bericht is gepost op 19 February, 2009 en 3284 keer gelezen.Reageer op dit bericht: