Homofobie in Vlaanderen...Uit onderzoek blijkt er nog veel homofobie te zijn in ons landje. Drie op tien meisjes en zes op de tien jongens tussen de zestien en achtien jaar vertonen homofobisch gedrag.

Daarnaast blijkt dat twaalf procent van de holebi-werknemers zegt al een promotiekans te hebben gemist inzake zijn of haar seksuele geaardheid. Twaalf procent kreeg daarbij te maken met homofobe grappen en persoonlijke beledigingen. En 7,6 procent rapporteerde fysiek en seksueel geweld.

Minder dan de helft van de holebi-leerkrachten in Vlaanderen zou niet voor zijn of haar geaardheid durven uit komen. En tachtig procent van de jongeren die zich tegenover hun ouders outen, zeggen zich achteraf wel beter te voelen maar slechts minder dan de helft van de Vlaamse holebi jongeren durft thuis uit de kast te komen.

Alle inspanningen ten spijt houdt de discrimiatie van holebi's in Vlaanderen stand. In middelbare scholen is er zelfs sprake van een opflakkering en worden de reacties tegenover holebi's steeds harder. 'Janet', je hoeft geen homo te zijn om dit naar je hoofd geslingerd te krijgen, maar het helpt wel. Vorige maand dook het scheldwoord nog eens op tijdens een grappig bedoeld radiospotje van Proximus.

Een stoere jongen polste in een telefoongesprek iets te geintreseerd naar de gemoedstoestand van een nog stoerdere jongen, die dat wat ongemakkelik vond en zijn vriend het zwijgen oplegde met een ferm 'Zeg janet'. Wat meteen leidde tot een klacht bij de JEP, de jury voor ethische praktijken inzake reclame. Flauw zou je kunnen denken, maar Belgacom bond meteen in en liet de 'janet' vervangen door 'jongen'.

Paul Wauters van het reclamebureau Famous, die de spot bedacht, viel uit de lucht. ''Ik vond het te gek om los te lopen', zegt hij. 'Het was net de bedoeling om die stoere kerels door de mangel te halen, niet de holebi's. En dat taalregister hoort daar nu eenmaal bij. Meer hoefde men daar niet achter te zoeken.'Een storm in een glas water, dus. Yvan Brys, woordvoerder van de holebifederatie liet daarop weten toch blij te zijn met het feit dat de spot werd aangepast en voegde er aan toe dat de klacht niet van de holebifederatie kwam maar dat ze de woordkeuze 'janet' wel ongelukkig gekozen vonden. 'Want je hebt er geen idee van hoe vaak holebi's zich dat soort scheldwoorden moeten laten welgevallen. En ook al is dat niet altijd kwaad bedoeld, toch richt het schade aan. Het klopt wel dat we de term zelf ook soms gebruiken, maar dan als een soort geuzennaam, en dat is toch wat anders, aldus Yvan Brys.

Die indruk heeft ook Peter Holderbeke van Holebi-Events, een Oost-Vlaamse vzw die zich vooral over jongeren ontfermt. 'Het blijft niet langer bij een grapje hier of een plaagstoot daar', zegt hij, 'er is sprake van regelrecht pestgedrag tegen leerlingen die zich outen. Soms komt er zelfs methodisch fysiek geweld aan te pas.' In september van vorig jaar diende nog een zestien jarige jongen een klacht in bij de politie tegen zijn medeleerlingen, omdat hij moe gepest was omwille van zijn seksuele geaardheid. 'Het begon met wat schampere opmerkingen', zegt Holderbeke. 'Maar toen de jongen zich niet onbetuigd liet, ontaardde het algauw in fysiek geweld, op zeker moment zelfs met gekneusde ribben tot gevolg. Hij stapte naar de schooldirectie, naar het CLB, allemaal zonder gevolg. Hij is ten einde raad bij ons komen aankloppen, en wij hebben hem - met veel moeite - kunnen overtuigen klacht in te dienen bij de politie. Dat is op de school hard aangekomen, maar het heeft geholpen: de directie probeert te bemiddelen, de pesters zijn op het matje geroepen.'

De voorbije jaren verschenen er tal van studies over het wel en wee van holebiseksuele jongeren, en die hebben de neiging elkaar nogal tegen te spreken. Maar waar ze het wel over eens zijn is dat het pestgedrag vooral een zaak is van jongens, en dan vooral tegen jongens. De stoerejongenspraat ut de Proximus-spot dus.

'Als het maar bij stoere praat bleef', zegt Bart (18), een leerling uit het zesde jaar technisch onderwijs in een gemeenteschool. Zijn medeleerlingen hebben alleen vermoedens over zijn geaardheid, want hij heeft zich nog steeds niet geout. 'Dat zou de pesterijen alleen maar erger maken. Aanvankelijk begon het met flauwe grappen omdat ik vaak optrok met dezelfde jongen, maar algauw werd ik ook uitgestoten. Ik word ook weleens gepest door meisjes, maar dat zijn meestal eenmalige opmerkingen, jongens zijn volhardender. En hardvochtiger (wrang lachje). “Zit het homokoppeltje weer bij mekaar?, gaat het dan, of “Zoek samen een struik, maar wel liefst zo ver mogelijk hiervandaan.,' Tot fysiek geweld is het bij Bart nog niet gekomen, maar hij wil er liever niet achter komen of dat wel het geval zou zijn als hij uit de kast zou komen. 'Ik heb enkele klasgenoten die extreem homofoob zijn', zegt hij. 'Ik kan niet inschatten hoe die zouden reageren.'

Ook leerkrachten hebben weleens behoefte aan een vertrouwenspersoon, zo bleek vijf jaar geleden al uit een studie van Greet De Brauwere (Hogeschool Gent). Bijna de helft van de homoseksuele leerkrachten die werden ondervraagd, durfde zich op school niet te outen uit schrik voor de reactie van de directie. Leerkrachten die de stap wel durven te zetten, krijgen niet zelden te maken met discriminatie, gaande van grapjes tot fysiek geweld. Jan Roegiers, Vlaams parlementslid voor SP.A en in een vorig leven zelf leerkracht, is nooit gediscrimineerd wegens zijn geaardheid toen hij voor de klas stond, maar zegt wel weet te hebben van scholen waar je outen niet evident is. 'Veel hangt af van de directie en van de inrichtende macht', zegt hij. 'En ik kan je verzekeren dat de Guimardstraat (hoofdkwartier van het katholiek onderwijs, nvdr.) op dat vlak nog een hele weg heeft af te leggen.'

Yvan Brys van de holebifederatie zegt geen weet te hebben van grote verschillen inzake discriminatie tussen de onderwijsnetten. Maar zegt dat de houding van de katholieke kerk wel een leidraad is waarbij men dan het ergste kan vrezen. Want het vaticaan voerde recent nog actief actie tegen de VN verklaring om holebiseksualiteit wereldwijd uit het strafrecht te halen.

Leraar Hendrik die les geeft op een vrije technische school oute zichzelf al jaren geleden bij collega's en de directie, die op enkele uitzonderingen na positief reageerden. Maar voor de leerlingen houdt Hendrik zijn geaardheid angstvallig geheim en rekent hij daarbij op de discretie van zijn collega's. 'Als je in een school als deze als homo bekendstaat, dan kun je het wel schudden', zegt hij. 'Je verliest alle respect van de leerlingen, ze pikken het gewoon niet. Je wordt het mikpunt van spot, aan lesgeven kom je gewoon niet meer toe.'

Het onderwijs is door die publieke functie een bijzonder moeilijke plek om je te outen. Elders is het wel beter gesteld, maar niet heel veel, bleek eind vorig jaar uit intern onderzoek van de Vlaamse Gemeenschap. Acht op die tien werknemers in de Vlaamse administratie stelt zijn outing op zijn minst uit tot na een inwerkperiode. Geef ze eens ongelijk: van de werknemers die geen geheim maken van hun geaardheid heeft bijna een kwart te maken met verbale intimidaties en de helft met seksueel getinte insinuaties.

Volgens politicus Jan Rogiers is het in de politiek niet anders. 'Dat een Franse minister vorige week de internationale pers haalde door zich te outen als homo, dat zegt toch genoeg?' De outing van de 57-jarige Roger Karoutchi werd vergemakkelijkt door het 'normale' gedrag van president Sarkozy, zo stond in de berichtgeving te lezen. 'Je haalt dus nog altijd de wereldpers wanneer je als staatshoofd zo goed bent homo's niet te discrimineren', zegt Roegiers. Die verder stelt weinig last te hebben van homofobie in het Vlaamse parlement en wanneer die er toch komt, komt die altijd uit dezelfde hoek, vanuit het Vlaams Belang kamp dus.

Ook op de arbeidsmarkt is er homofobie. Holebi's maken minder kans op promotie omwille van hun geaardheid. Holederbeke zegt dat er vorig jaar een test is geweest waarbij men tien holebi's naar een uitzendkantoor stuurde, vijf gaven aan holebi te zijn en vijf niet. Een jaar later hadden de vijf openlijke holebi's nog steeds geen job aangeboden gekregen, de vijf anderen wel. Bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen liepen vorig jaar 135 meldingen binnen over discriminatie op basis van seksuele geaardheid. 'Vijfentwintig daarvan hadden te maken met discriminatie op het werk', zegt Jozef De Witte van het centrum. 'Niet al die klachten blijken gegrond, maar anderzijds zijn er ongetwijfeld heel veel gevallen waarvan nooit melding wordt gemaakt.'

Ondanks alle inspanningen blijft het voor holebi's een lastige zaak om uit de kast te komen. Rolmodellen die het goede voorbeeld geven, blijven daarom belangrijk. In de cultuur- en entertainmentwereld loopt dat vlotjes, in de sport wat minder. Deze week ontkende de Australische zwemkampioen Ian Thorpe nog met klem de berichten dat hij zou samenleven met een Braziliaanse zwemmer.

En dan is Thorpe zelfs geen actief topsporter meer. Wie dat wel is, heeft nog meer redenen om de kastdeuren gesloten te houden. Denk aan tennisster Martina Navratilova, en hoe zij miljoenen aan sponsorgeld misliep door zich te outen. Of aan de Britse voetballer Justin Fashanu, die er in 1990 publiekelijk voor uitkwam dat hij homo was. Zowat de hele premier league viel over hem heen, inclusief zijn broer John. In 1998 pleegde Fashanu zelfmoord.

Vorig jaar kondigde de Nederlandse auteur Huub ter Haar met veel bombarie zijn boek Gelijkspel aan, waarin tal van holebi-topsporters zich zouden outen. De oogst viel veeleer mager uit: drie atleten, uit nichesporten als softbal en hockey. Geen enkele voetballer, en dat was toch waar iedereen op hoopte. Daarover wilden we nog een reactie vragen aan een homoseksuele voetballer uit de Belgische eerste klasse, maar er zijn er geen. Als u begrijpt wat we bedoelen.

Genoeg gelachen. Als we komaf willen maken met homofobie, daar zijn alle onderzoekers het over eens, dan moeten we bij de allerkleinsten beginnen. De toeristische dienst van het Meetjesland gaf deze week het goede voorbeeld. Ze bracht een brochure uit, bedoeld voor kinderen van acht tot elf jaar: 'Het Meetjesland: niet voor mietjes.'


Bron: destandaard.be

Dit bericht is gepost op 31 January, 2009 en 4232 keer gelezen.Reageer op dit bericht: