Holebi-tolerantie bij Vlaamse moslimjongeren stijgt.Holebi tolerantie bij Vlaamse jongeren stijgt. Maar liefst zes op tien Vlaamse jongeren gaan akkoord met de ideeŽn van holebi activisten. Opmerkelijk is dat uit het onderzoek blijkt dat er vooral een groeiende tolerantie bestaat onder de moslimjongeren in Vlaanderen.

De KU Leuven bevroeg 4626 jongeren uit 109 Vlaamse scholen. Het onderzoek werd in primeur voorgesteld op een studiedag van de Maatschappelijke Jongeren Actie over holebitolerantie bij jongeren. Uit het onderzoek blijkt er een lichte stijging te zijn van de tolerantie ten opzichte van holebi's onder de Vlaamse schoolgaande jeugd. Maar vooral onder de moslimjongeren is er een toenemende tolerantie ten opzichte van holebi's. In 2008 staan vier op de tien moslimjongeren positief ten opzichte van homorechten, tegenover slechts twee op de tien in 2006.

Toch is er volgens de onderzoekers geen reden tot juichen. "De tolerantie is weliswaar toegenomen, mar behalve bij de moslimjongeren is de stijging matig. In die groep was de tolerantie echter zo laag dat ze bijna niet anders kon dan stijgen. Bovendien vermoeden we dat er bij de autochtone leerlingen een tolerantieplaftond bereikt is," klinkt het.

Volgens de onderzoekers is de holebi-tolerantie het grootst bij niet-gelovige jongeren en in het aso. Meisjes (zeven op tien) staan duidelijk positiever tegenover homorechten dan jongens (vier op tien) en bij leerlingen van het bso (vier op tien). Een andere bepalende factor was het opleidingsniveau van de moeder.

Uit een ander onderzoek dat werd voorgesteld tijdens de studiedag, bleek dat het opleidingsniveau van de moeder ook bepalend was voor de holebi-jongere zelf. "Hoe meer de moeder gestudeerd heeft, hoe lager de kans dat haar holebikind depressieve gevoelens krijgt," aldus Alexis Dewaele van Steunpunt voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Holebi-jongeren, en dan vooral biseksuele, zo bleek uit zijn onderzoek, hebben vaker last van depressies.

Tot slot beschouwt het gros van de bevraagden de school als holebivriendelijke omgeving. Toch stellen beide onderzoekers dat er meer nood is aan openheid op school.

Eerder kon je bij ons lezen:
Resultaten schoolloopbaan onderzoek holebi-jongeren.
Allochtone holebi's winnen Gouden Ket van het jaar.Bron: merhaba.be

Dit bericht is gepost op 26 November, 2008 en 2492 keer gelezen.Reageer op dit bericht: