Bekende Vlamingen tegen Hiv + sexy clipje Francesca.Omdat discriminatie van mensen met hiv problematisch blijft, lanceert Sensoa (opnieuw) een solidariteitscampagne: 'Sluit hiv uit. Niet wie seropositief is'. Zeven bekende Vlamingen confronteren mee het publiek rond de vooroordelen over hiv en aids.

Wim Oosterlinck, Karoline Kamosi (artiestennaam Leki), Wim De Vilder, Ann Van Elsen, Thomas Vanderveken, Francesca Vanthielen en Sugar Jackson dagen op affiches het publiek uit. Hoe zou je reageren mocht één van deze Bekende Vlamingen seropositief zijn?

“Zou je nog over me fantaseren als ik seropositief was?” vraagt Ann, Wim De Vilder vraagt of we hem nog elke avond zouden willen zien en Karoline of haar stem nog iets zou betekenen? Francesca hoopt nog ten dans gevraagd te worden en draagt die boodschap ook uit in de stijlvolle televisiespot. Wim Oosterlinck stelt zijn betekenis voor de luisteraar in vraag in een indringende radiospot.

De vragen van de BV’s alluderen op de reden van hun bekendheid, maar kaderen ook het problematische van relaties voor mensen met hiv. Zowel communicatiebureau TBWA als fotografe Katrijn Van Giel werkten kosteloos of tegen verminderde (productie)tarieven aan de campagne mee.

Stigma en discriminatie:
Elke dag krijgen in België gemiddeld drie mensen te horen dat ze drager zijn van hiv. Het virus raakt vooral mensen uit de actieve bevolkingsgroep van 20 tot 45 jaar. Taboes, vooroordelen en onjuiste of onvolledige informatie over het besmettingsrisico en de toekomstperspectieven voor mensen met hiv kunnen leiden tot angst, onzekerheid, onbegrip en afwijzing. Uit de resultaten van de laatste Gezondheidsenquête uit 2004 blijkt dat in Vlaanderen 74% van de bevolking “één of meerdere discriminatoire houdingen tegenover seropositieve personen heeft”.

Concreet betekent dit dat zij minstens één discriminerende uitspraak beaamden. Het gaat dan over geen maaltijd willen gebruiken samen met een seropositief persoon of de kinderen niet in gezelschap willen laten van een seropositief persoon (kinderoppas, andere seropositieve kinderen). Of men gaat ermee akkoord dat een werkgever een werknemer mag ontslaan omwille van het feit dat hij of zij besmet is met hiv. Of men vindt dat als een van de collega’s seropositief is, zij daarvan, zelfs zonder diens toestemming, op de hoogte moeten worden gebracht.

Mensen met hiv proberen hun infectie dan ook vaak zo lang mogelijk verborgen te houden voor anderen. Uit onderzoek van Sensoa bij seropositieven blijkt dat slechts drie procent hun diagnose aan iedereen kenbaar maakt. Niet alleen algemeen is het voor mensen met hiv of aids moeilijk om met afwijzing of de angst daarvoor om te gaan. In sommige concrete situaties worden zij daadwerkelijk geconfronteerd met het stigma en de vooroordelen die nog steeds aan hun ziekte kleven. Zelfs medisch personeel reageert vaak afwijzend of met overdreven voorzichtigheid op patiënten met hiv.
Ook op relationeel vlak heeft een infectie met hiv zware consequenties. Het starten van een nieuwe relatie strandt vaak bij de bekendmaking van de hiv-diagnose. Maar ook bestaande relaties komen onder druk te staan. Soms zien mensen met hiv na verloop van tijd zo op tegen die teleurstelling dat zij afzien van nieuwe relaties. Ook de angst iemand te kunnen infecteren, is voor sommigen voldoende om een relatie met iemand die niet seropositief is, uit te sluiten. Zelfs vriendschappen en familiale banden zijn soms niet sterk genoeg om over de hiv-status heen te kunnen stappen.

Bekende Koppen:
Met de campagne wil Sensoa het algemeen publiek wakker schudden en doen inzien dat uitsluiting op basis van serostatus nog steeds gebeurt. Soms vertaalt zich dat in alledaagse handelingen en de campagne toont aan hoe onzinnig dat is. De methode die Sensoa hierbij kiest, is modeling. Bekende figuren die een referentiefiguur vormen voor de beoogde doelgroep, dagen deze doelgroep uit om zijn of haar mening rond dit thema te herzien. Vlaanderen kent een sterke cultus van Bekende Vlamingen.

Sugar Jackson is een professioneel bokser op wereldniveau en een rolmodel voor jonge Afrikanen in ons land. Ann Van Elsen liet voor het eerst van zich spreken door haar kritische uitspraken over de mensenrechten in Nigeria als kandidaat Miss World en is nu bekend als gezicht van en presentatrice bij VT4. Wim De Vilder begon bij Radio 1, presenteert het nieuwsmagazine Koppen op één en is al jaren een vertrouwd gezicht als nieuwsanker bij het VRT-nieuws. Wim Oosterlinck werd bekend als de onbevangen en nimmer voor een stunt verlegen presentator van het ochtendprogramma bij Studio Brussel en is nog steeds één van de meest populaire stemmen bij Q-music. Karoline Kamosi begon als VJ bij TMF, stapte over naar die andere jongerenzender JIM en maakt ondertussen naam als R’n B-zangeres met internationale uitstraling. Thomas Vanderveken is een mediamens pur sang die zowel zijn stem aan Klara leent, als reisreportages draait en Steracteur Sterartiest presenteert. Francesca Vanthielen leidt de sterren op de dansvloer in goede banen, danst zelf de tango en acteert in films en tv-series. Elk van hen werkte belangeloos mee aan de campagne.

De campagne:
Het oorspronkelijk idee achter de campagne was het werk van TBWAParis in opdracht van het Franse Aides, de organisatie die werkt rond preventie en solidariteit met mensen met hiv/aids. TBWABrussel hielp mee de campagne naar een Vlaamse context te vertalen en ontwikkelde de opmerkelijke tv-spot en de indringende radio-spot. De fotografie van de Bekende Vlamingen was in handen van de fotografe Katrijn van Giel die haar sporen al verdiende met sprekende portretfotografie voor onder meer De Standaard.

De campagneposter met Francesca Vanthielen zal eind november verspreid worden samen met de Artsenkrant op ongeveer 14.000 exemplaren. Uiteraard is dit gecombineerd met redactionele aandacht en een oproep aan huisartsen de poster in hun wachtkamer op te hangen. De gezichten van Wim Oosterlinck en Karoline Kamosi gaan in 100.000 exemplaren mee met Maks! (Klasse voor jongeren). De affiches vinden op die manier hun weg naar scholen en onder jongeren. Los daarvan kan iedereen nog één of meerdere posters aanvragen bij Sensoa of de Jongeren Advies Centra.

De tv-spot met Francesca Vanthielen zal opnieuw te zien zijn, deze maal met dank aan de VRT en de regionale televisiezenders. De nieuwe radiospot met Wim Oosterlinck is te horen op Q-music en de VRT-radionetten.

Tv-spot Francesca: Klik hier

Eerder kon je bij ons lezen:
Take Care Week in Antw, Leuven, Brussel, Gent enz...


Bron: sensoa.be

Dit bericht is gepost op 13 November, 2008 en 7886 keer gelezen.Reageer op dit bericht: