Belgisch onderzoek: nog veel discriminatie op de werkvloer.In ons landje is er onder bepaalde groepen nog steeds sprake van discriminatie op de werkvloer. Het onderzoek richtte zich op zes doelgroepen zijnde: mensen met een homoseksuele geaardheid, vrouwen, 50-plussers, allochtonen, mensen met een handicap en buitenlanders.

Het onderzoek over tolerantie op de werkvloer werd uitgevoerd door InSites Consulting in opdracht van Vacature. Vrouwen blijken het populairst en 50-plussers zijn het minst populair. Uit het onderzoek komt naar boven dat ruim 43 procent van de ondervraagden zeggen dat hun bedrijf eerder een 30-plusser dan een 50-plusser in dienst zou nemen wanneer er twee gelijkwaardige kandidaten zijn. Slechts 4 procent is van mening dat de 50-plussers in het voordeel zouden zijn.

Wanneer het om discriminatie gaat zijn er veel verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat 50-plussers, mensen met een andere huidskleur, een vreemde nationaliteit of een andere cultuur, minder snel aangeworven worden terwijl het bij homoseksuelen meestal gaat om pest gedrag en bij vrouwen om minder promotiekansen of een lagere vergoeding.

Vrouwen zijn het minst aanvaard, volgens 10 procent van de ondervraagden zou hun bedrijf eerder een voorkeur hebben voor mannen dan voor vrouwen. Zeven procent denkt dat hun bedrijf toch een vrouw zou verkiezen boven een man en volgens 83 procent zou het bedrijf zich seksneutraal opstellen.

Allochtonen zouden meer kans maken op een job, slechts 19 procent denkt dat zijn bedrijf een voorkeur zou hebben voor een autochtoon ten opzichte van een allochtoon. Terwijl 3 procent het omgekeerde meent en 78 procent van oordeel is dat het voor zijn bedrijf niet uitmaakt. De onderzoekers stelden enkel onder de groep van allochtonen duidelijke regionale verschillen op, ze blijken opvallend minder populair in de provincies Antwerpen en Limburg.

Volgens Vacature bevestigt dit onderzoek nogmaals dat er voor een aantal doelgroepen nog geen sprake is van gelijke kansen. In het kader daarvan startte Vacature een aantal weken geleden met een grootscheepse sensibiliseringscampagne.

Eerder kon je bij ons lezen:
Onderzoek van start naar holebiís die werken voor de Vlaamse overheid.
Uit de kast meet holebivriendelijkheid op werkvloer.
Aantal homo & lesbische huwelijken in opmars.


Bron: hln.be

Dit bericht is gepost op 29 September, 2008 en 2576 keer gelezen.Reageer op dit bericht: