Senaat vraagt op valreep stopzetting executies minderjarigen Iran.Persbericht: Senaat vraagt op de valreep unaniem stopzetting executies minderjarigen in Iran

De senaat heeft maandag op de valreep voor de regeringscrisis unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd die de Iraanse regering in strenge bewoordingen oproept om de executie van minderjarigen stop te zetten. De senaat geeft hierbij een krachtig signaal vanuit de politieke wereld die aansluit bij een eerdere oproep vanwege diverse mensenrechtenorganisaties onder leiding van HRW (Human Rights Watch) ten aanzien van de Iraanse regering om de executies van minderjarigen stop te zetten.

Senator Margriet Hermans (Open Vld) is als initiatiefnemer van deze resolutie uiterst tevreden dat er een algehele politieke mobilisatie is tegen het verder executeren van minderjarigen in Iran.

Iran volhardt immers in de boosheid, aldus senator Hermans: “De algehele mensenrechtensituatie in Iran gaat sinds 2005 zwaar achteruit. Het totale aantal executies is alleen al in 2007 bijna verdubbeld en 140 minderjarigen zitten heden in cellen te wachten op hun executie. Het gaat niet enkel om jongeren die criminele feiten zouden hebben begaan doch ook om jongeren die wegens hun seksuele geaardheid, politieke of religieuze overtuiging of het plegen van seksuele ontucht in de cel zitten. Zo werden in 2005 twee jongeren opgehangen aan een kraan omdat ze ervan werden beschuldigd homo te zijn. Iran executeert meer jongeren dan waar ook ter wereld.”.

Zo verwijst zij naar Mohammad Hassan-Zadeh die werd gearresteerd op 14 jarige leeftijd en op 11 juni jongstleden op 17 jarige leeftijd werd opgeknoopt. De jeugd van Sanandaj, de plaats van executie, kwam op straat om tegen deze ophanging te protesteren. Zij verdienen onze politieke steun, daar deze moedige daad ook hen blootstelt aan vervolging en erger, aldus senator Hermans.

Onder de minderjarigen die ter dood veroordeelt zijn zitten ook personen — meisjes en jongens — die beschuldigd worden van ontucht en/of overspel, waarop in Iran hetzij lijfstraffen (stokslagen), hetzij de doodstraf (door steniging) staat.

Ook de internationale gemeenschap begint zich te roeren. De Voorzitter van het Noorse parlement, Jagland, heeft verleden week een officieel schrijven gericht aan zijn evenknie in het Iraanse parlement met de vraag om de executie van minderjarigen stop te zetten en Finland heeft op 25 Juni de ambassadeur van Iran op het matje geroepen om de executies te veroordelen alsook te pleiten voor het niet executeren van drie bij naam genoemde minderjarigen.

Ook wij doen dit in ons voorstel, aldus senator Hermans. Meer concreet wil de resolutie de executie voorkomen van enkele Iraanse minderjarigen die bij naam worden benoemd: Behnoud Shojaee, Mohammad Fedaei, Saeed Jazee en Behnam Zaar. Onze regering moet alles in het werk stellen om hun executie te voorkomen alsook deze van de andere 140 minderjarigen die wachten op een wrede dood door ophanging.

Verder dient de Belgische regering er bij de Iraanse regering op aan te dringen dat deze terdoodveroordelingen in strijd zijn met de internationale verplichtingen, zoals het verdrag inzake de rechten van het kind (CRC) dat door Iran werden geratificeerd 1994 en die de executie van minderjarigen verbiedt.

De senaat richt tevens een oproep aan het Iraanse parlement om eindelijk het voorstel goed te keuren dat reeds enige tijd bij hen neerligt om de executie van minderjarigen terstond stop te zetten.

Daarnaast bepaalt de resolutie dat onze regering de executie van minderjarigen in Iran op de agenda van de VN veiligheidsraad moet plaatsen.

Naast senator Hermans traden Roelants du Vivier (MR), Marleen Temmerman (Sp.a), Freya Piryns (Groen), Els Schelfhout (CD&V) en Olga Zrihen (PS) op als mede-indiener.

Hermans besluit: “Ondanks het crisis gevoel dat maandag in de senaat binnensijpelde waren de senatoren het alvast toch nog eens over deze resolutie. Dit is een krachtig signaal aan de Iraanse regering. Toch iets waarover we het als Vlaamse en Waalse politici nog onverwijld en unaniem eens kunnen zijn…”.

Senator Margriet Hermans (Open Vld)

Eerder kon je bij ons lezen:
Europees Parlement: Stop executies minderjarige homo's in Iran.

Bron: Email aan holebi.info

Dit bericht is gepost op 16 July, 2008 en 2549 keer gelezen.Reageer op dit bericht: