Vlaams Belang tegen gelijkekansendecreet, en stapt naar Grondwettelijk Hof.Vlaams Belang stapt naar Grondwettelijk Hof om vernietiging antidiscriminatiedecreet te bekomen.

Het Antidiscriminatiedecreet dat gisteren werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement is volgens het Vlaams Belang een aanslag op de vrije meningsuiting en criminaliseert elk pleidooi voor bescherming tegen taal en cultuur.

Het Vlaams Belang zegt te betreuren dat het Vlaams Parlement gisteren het Antidiscriminatiedecreet goedkeurde, omdat het zware burgerlijke sancties voorziet voor discriminatie en zelfs zware strafrechtelijke heeft onder meer om vrijheidsberovende, sancties voor personen die ‘aanzetten tot’ discriminatie.

Volgens de partij leidt het decreet tot een algehele juridisering van de samenleving. Elke burger zal voortaan zijn eigen daden en meningen moeten kunnen verantwoorden in een niet-discriminerende zin.

Want elke daad, zou volgens het Vlaams Belang, in het publieke leven een potentiële discriminatie vormen op basis van het decreet, zoals geslacht, leeftijd, geboorte, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie, taal of nationaliteit. Waarbij elke in het openbaar gestelde daad zelfs zonder de bedoeling te discrimineren, mogelijk vatbaar is voor sanctionering op basis van het decreet. Ook zou volgens het belang het decreet de vrijheid van meningsuiting in het gevaar brengen, omdat legitieme politieke meningen door het decreet gecriminaliseerd worden.

De partij heeft het vooral moeilijk met het verbod op discriminatie op basis van taal en nationaliteit, en de bestraffing van het aanzetten tot discriminatie op basis van deze kenmerken en noemt het bijzonder schadelijk. Want volgens de partij moet nationaliteit en het toekennen van voordelen op basis een onderwerp der politiek debat zijn.

Het Vlaams Belang heeft de voorbije weken met alle mogelijke wettelijke middelen de goedkeuring van dit "gevaarlijke decreet" trachten te verhinderen. De partij eiste en bekwam de organisatie van een hoorzitting, diende een batterij amendementen in, bekwam een tweede lezing van het decreet en diende een reflectienota in.

Het Vlaams Belang zegt de strijd tegen het antidiscriminatiedecreet niet op te geven. In het verleden kon de partij reeds de vernietiging bekomen van een reeks bepalingen van een eerste versie van de federale antidiscriminatiewet voor het Arbitragehof. Een procedure tegen een tweede versie van deze wet hangt dan ook in de lucht, waarbij de partij naar het Grondwettelijk Hof zal trekken om een vernietiging te vragen van het Vlaamse antidiscriminatiedecreet.

De partij is verder niet blij met het feit dat de N-VA het decreet wel goedkeurde en zelfs pleitte voor nog een verstrenging van het ingediende ontwerp. Ook de teleurstelling in Lijst Dedecker is groot, deze weigerde wel samen met het VB een motie tot bescherming van de ideologische en filosofische minderheden te ondertekenen maar gingen verder wel akkoord.

Eerder kon je bij ons lezen:
Vlaams parlement keurt gelijkekansendecreet, ook voor holebi's, goed.

Bron: politics.be

Dit bericht is gepost op 04 July, 2008 en 5432 keer gelezen.Reageer op dit bericht: