Vlaams parlement keurt gelijkekansendecreet, ook voor holebi's, goed.Op initiatief van Kathleen Van Brempt (foto), minister van Gelijke Kansen, heeft het Vlaams parlement woensdag het ontwerpdecreet gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid goedgekeurd. Het decreet zet de Europese richtlijnen over anti-discriminatie om, maar gaat een stuk verder dan die richtlijnen. Zo zijn er meer discriminatiegronden vastgelegd.

Vlaanderen loopt daarbij vooruit op Europa, waar de Europese Commissie eerder deze week besloot haar antidiscriminatieregelgeving uit te breiden, en gisteren eindelijk goedkeurde. Bovendien zal er in elke Vlaamse stad een meldpunt discriminatie worden opgericht.

De eerste vijf meldpunten gaan al dit jaar van start: Antwerpen startte reeds, Leuven, Gent, Mechelen en Genk volgen in het najaar. Toch is het niet de bedoeling klagers meteen naar de rechtbank te jagen. De meldpunten willen in de eerste plaats bemiddelen, merkt men hierbij nog even op.

Volgens het nieuwe Vlaamse decreet zal discriminatie op grond van: seksuele geaardheid, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap, sociale positie en nationaliteit verboden zijn.

Het decreet bepaald eveneens dat alle Vlaamse ministers voor hun beleidsdomeinen actieplannen opmaken rond gelijke kansen. Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (sp.a) zegt in het decreet een hefboom te zien om het gelijkekansenbeleid in Vlaanderen te verankeren.

Eerder kon je bij ons lezen:
Vlaamse holebifederatie wil holebi's in Europese Richtlijn.

Bron: destandaard.be

Dit bericht is gepost op 03 July, 2008 en 2922 keer gelezen.Reageer op dit bericht: