Minister Kathleen Van Brempt over actie tegen holebi's.Minister van Gelijke Kansen, Sociale Economie en Mobiliteit: Kathleen Van Brempt reageert via de Morgen op de ontolerante houding van de vzw Actie Gezin.

De Tolerocampagne, die ik lanceerde in samenwerking met Wel Jong Niet Hetero en verschillende jeugdbewegingen en die jongeren oproept om toleranter te zijn tegenover verschillen in seksuele voorkeur, kan niet overal op tolerantie rekenen. De vzw Actie Gezin is zopas een tegencampagne gestart, waarin holebi's onder meer verweten wordt geslachtsziekten te verspreiden.

Onze sensibiliseringsactie wil dan ook aan jongeren verduidelijken dat het niet uitmaakt of je holebi dan wel hetero bent, maar dat tolerantie belangrijk is. Die boodschap werd vertaald in de slogan 'F*ck holebi's en hetero's, ik ben tolero'.

Sinds een tijdje loopt er op het internet een actie tegen de Tolerocampagne, georganiseerd door Actie Gezin, een pluralistische organisatie die beweert op te komen voor het gezin. De organisatie liet zich eerder horen met een campagne tegen adoptie van kinderen door homo en lesbische koppels en tegen medische begeleide voortplanting bij holebi's. De vereniging beweert dat ze opkomt voor het "natuurlijke gezin", warmee ze meteen zeggen dat er ook zoiets bestaat als "onnatuurlijke gezinnen".

Vooral de toename van hiv is volgens Actie Gezin veroorzaakt door holebi's. En dit terwijl we inmiddels al lang weten dat niet de seksuele voorkeur, maar het gebrek aan degelijke beschermingsvormen de verspreiding van hiv in de hand werkt, en dat de hiv-epidemie zich vooral doorzet in continenten waar homoseksuele contacten niet echt de gangbare praktijk zijn. Maar de onderliggende boodschap van Actie Gezin is duidelijk. Bovendien wordt homoseksualiteit in verband gebracht met vrije seks, alsof holebi's niet, net als andere koppels, naar een warme en liefdevolle relatie verlangen.

De eerste mails van 'bezorgde mensen' arriveerden de afgelopen dagen al op mijn kabinet en bij de organisaties en jeugdverenigingen die meewerken aan de Tolerocampagne, zoals de Holebifederatie en Wel Jong Niet Hetero, de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), de Kristelijke Arbeiders Jongeren (KAJ), Jeugd Rode Kruis en Chiro.

De toon van de mails is vaak opmerkelijk. Ik geef enkele passages mee. Een briefschrijver die pleit voor meer fatsoen heeft het over "de f*cking campagne van minister Van Brempt. (Als er een sterretje tussenstaat mag je toch zeggen wat je wilt)". Een andere briefschrijver vindt dat holebi's "bewust in de kijker willen lopen met wansmakelijke, arrogante acties die de normale mens uitdagen en uitlachen". Volgens nog iemand anders zegt de Bijbel dat God "homoseksualiteit haat en de steden Sodom en Gomorra zijn twee prachtige voorbeelden van wat er met een stad, die deze dingen praktiseert of tolereert, kan gebeuren".

Ik krijg ook voorlichting van mensen die me melden dat God "niet voor niets de vrouw van een spleetje en de man van een piemelke heeft voorzien. En nu wilt u de mensen doen geloven dat het abnormale normaal is. Ik geloof dat het duizend keer beter zou zijn mocht u dat geld gebruiken om jongeren die met een onduidelijk rolpatroon opgegroeid zijn psychisch bij te staan om 'normaal' te leren denken".

Mocht ik niet zo verbaasd en geschokt zijn over deze reacties, dan zou ik de initiatiefnemers danken. Zij tonen immers kristalhelder aan dat acties die oproepen tot meer tolerantie absoluut noodzakelijk blijven. Dat is ook de reden waarom in mijn ontwerpdecreet 'Gelijke kansen en gelijk behandelingsbeleid', dat de Vlaamse regering in februari goedkeurde, discriminatie op grond van seksuele voorkeur opgenomen is.

De Tolerocampagne is nodig. Recent onderzoek wijst immers uit dat 43,5 procent van de Vlaamse jongens en 23,5 procent van de meisjes een negatieve houding heeft tegenover holebi's. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid komt in heel Europa nog vaak voor. Ze staat in de Europese top drie, na discriminatie op basis van afkomst en van handicap. Ook bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding staat het aantal klachten over discriminatie op basis van seksuele voorkeur op de derde plaats. Ruim 50 procent van de Europeanen is volgens de Eurobarometer van 2007 van mening dat homoseksualiteit een negatieve impact heeft op iemands maatschappelijke positie. Vooral de nieuwe EU-landen hebben het moeilijk met gelijke rechten voor holebi's.

In BelgiŽ, zo dachten velen, is de strijd allang gestreden. Ons land vervulde een pioniersrol in de wereld, samen met Nederland en Denemarken, toen het huwelijk ook mogelijk werd voor holebi's. Ondertussen krijgt ons voorbeeld navolging in vele landen. Dat is een goede zaak, omdat we zo alle gezinnen gelijke kansen geven om zich ten volle te ontplooien. Vandaag zijn de gezinsvormen uitermate divers geworden, gaande van klassieke gezinnen over eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en kinderloze gezinnen tot holebigezinnen. Er is geen enkele reden om de ene gezinsvorm te bevoordelen of een andere te benadelen.

Iedereen heeft recht op waardigheid en geluk, en heeft het recht dat te delen in de warmte van een gezin, met of zonder kinderen. Een progressief gezinsbeleid moet de voorwaarden creŽren die deze gelijke kansen garanderen. De praktijk leert ons echter dat sommige gezinsvormen minder kansen krijgen dan andere - ik denk aan eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen - en dat sommige gezinsvormen zelfs te kampen hebben met al dan niet verdoken vormen van discriminatie.

Als minister van Gelijke Kansen is het mijn opdracht om daarover te waken en indien nodig maatregelen te nemen. Omdat vooral holebi's het soms knap lastig kunnen krijgen, zette ik de Tolerocampagne op touw. Ze heeft nu al haar nut bewezen. Ik wil daarom ook de organisaties en de jeugdverenigingen die aan de campagne deelnemen hartelijk danken. Hun steun getuigt van moed en warmte. En dat is, zo blijkt nu uit de kille reacties, absoluut noodzakelijk.

Kathleen Van Brempt minister van Gelijke Kansen, Sociale Economie en Mobiliteit.

Eerder kon je bij ons lezen:
Holebifederatie vraagt standpunt CD&V over actie tegen holebi's.
F*ck holebi's en hetero's nu is het tolero.

19.04.08
Bron: http://www.demorgen.be

Dit bericht is gepost op 19 April, 2008 en 2522 keer gelezen.Reageer op dit bericht: