Allochtone holebi's winnen prijs Bruggenbouwer 2007.Merhaba vzw, de vereniging voor en door allochtone holebi's, is verkozen tot 'bruggenbouwer van 2007'. Met deze wedstrijd vraagt het Minderhedenforum aandacht voor de talrijke zelforganisaties die de emancipatie van etnisch-culturele minderheden en de samenwerking en de dialoog tussen groepen bevorderen.

De jury was erg positief over het feit dat Merhaba taboes doorbreekt zonder te polariseren door een sereen debat te voeren. IN die zin sloeg Merhaba bruggen met de ruimere samenleving en tussen de minderheden onderling. Zo werd er in 2007 gestart met het Wadiproject, een hulpverleningswerk voor allochtone holebi's in Brussel en een reeks workshops en vormingen rond seksualiteit, identiteit en interculturaliteit in Vlaanderen.

"Verenigingen van de 21ste eeuw zoals deze - opgericht door een nieuwe generatie allochtone Vlamingen of hoogopgeleide nieuwkomers - zijn er steeds meer. Ze hebben allemaal gemeen dat ze hun blik sterk naar buiten richten," zegt Naima Charkaoui, de coördinator van het Minderhedenforum, de koepel van allochtone verenigingen. "We kunnen gerust spreken van een hoopvolle nieuwe trend in het allochtone middenveld."

Merhaba is erg blij met de prijs. Het betekent voor ons de erkenning als volwaardige partner in het maatschappelijk middenveld, maar het is tegelijkertijd ook een ongelooflijk positief signaal, klinkt het. Merhaba ziet de prijs als een symbolische riem onder het hart voor alle allochtone holebi's en hun omgeving. De prijs helpt het minderhedenforum om de diverse groepen in de samenleving uit te nodigen Merhaba halverwege de brug te ontmoeten, en samen in respect voor elkaars eigenheid, samen te werken en samen te leven in diversiteit.

2008
Meer nieuws klik Home.

Dit bericht is gepost op 25 January, 2008 en 2062 keer gelezen.Reageer op dit bericht: