Open vld wil verzekering voor Hiv patiënten.1 December: Wereldaidsdag: HIV patiënten hebben recht op verzekeringen

De open vld senatoren Margriet Hermans en Patrik Vankrunkelsven willen alle verzekeringen en in het bijzonder de levensverzekeringen toegankelijk maakt voor HIV patiënten en dit tegen een betaalbare premie. De senatoren kaderen deze maatregel binnen een breder voorstel van hen dat een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten wil bekomen.

In Nederland kunnen mensen met HIV reeds sinds 2005 een levensverzekering afsluiten. In België zijn er 19.000 gekende HIV patiënten. Zij worden systematisch uitgesloten van de levensverzekeringen. Deze discriminatie beperkt de levenswandel van deze chronisch zieken.

Zonder levensverzekeringen is het zeer moeilijk voor hen om een huis te kopen of als zelfstandige een inkomensverzekering te kunnen afsluiten. Met dit voorstel zou België aldus het Nederlandse voorbeeld volgen, waar reeds sinds 2005 HIV patiënten een levensverzekering kunnen afsluiten.

Mensen met HIV hebben weliswaar een chronische ziekte, maar hebben bij een goede behandeling heden door de vooruitgang van de wetenschap een normale levensloop en ze zijn dus gewoon verzekerbaar, al is dat onder bepaalde voorwaarden. Voor mensen met HIV betekent dat een enorme erkenning, aldus senator Margriet Hermans.

Senator Patrik vankrunkelsven stelt hieromtrent: Er zullen altijd onverzekerbare risico's zijn, doch ook de solidariteit mag niet uit het oog worden verloren. Een verzekering moet een voldoende vorm van solidariteit in zich dragen. Een overdreven segmentering van de risico4s doorbreekt deze gedachte. De verzekeraars moeten tevens korter op de bal spelen en innovatiever zijn. Zij moeten onder meer sneller rekening houden met de jongste mortaliteitstabellen en de medische evolutie.

De uitsluiting van mensen met HIV van de mogelijkheid om levensverzekeringen af te sluiten is een type voorbeeld. De verzekeraars rechtvaardigen de uitsluiting met achterhaalde argumenten zoals het gebrek aan statistieken, waardoor er geen prognoses kunnen worden gegeven over de overlevingskansen.

Daar waar dit in de jaren negentig nog een aanvaardbare uitleg was, aangezien het een
nieuwe dodelijke ziekte betrof en er geen adequate medicatie bestond, is dit heden totaal achterhaald, aldus de open vld senatoren: Een Nederlands rapport van het Verbond der Verzekeraars bevestigde reeds in 2005 dat HIV patiënten wel kunnen worden verzekerd in het kader van de levensverzekeringen en dit ingevolge de vooruitgang van de medische wetenschap. De levensduurte van HIV patiënten is drastisch toegenomen. Naar aanleiding van deze studie hebben enkele Nederlandse verzekeraars hun levensverzekeringen opengesteld voor dragers van HIV.".

Een grondige herziening van de uitsluitingen van chronisch zieken en gehandicapten dringt zich op en dit op basis van de jongste stand van zaken van de wetenschap, aldus de betrokken senatoren.

We wachten nu reeds twee jaar op een initiatief van de verzekeringen, heden is de maat vol. Wat in Nederland kan moet ook in ons land mogelijk zijn, aldus de betrokken senatoren.

Margriet Hermans (open vld)
Patrik Vankrunkelsven (open vld)

30.11.07
Bron: Email aan holebi.info van open vld.
Meer nieuws klik Home

Dit bericht is gepost op 30 November, 2007 en 2288 keer gelezen.Reageer op dit bericht: