Holebifederatie adverteert o.a in Humo: Uit de kast, werkt beter. (+ affiche)Met een ludieke advertentie in verschillende Sanoma Magazines vraagt de Holebifederatie aandacht voor een holebivriendelijke werkvloer.

De advertentie, ontworpen door het bureau VVL BBDO, toont een werkende man aan een bureau, die letterlijk opgesloten zit in een kast. Uit de kast, werkt beter', luidt de boodschap.

Uit onderzoek blijkt dat 22 % van de werkende holebi4s geen coming-out doet op het werk. 39 % is selectief open over de geaardheid. Holebi4s rapporteren bovendien een lagere werktevredenheid, meer werkbelasting en een lagere verbondenheid met hun collega4s. Volgens de Holebifederatie speelt de werkgever een grote rol in het creëren van een holebi vriendelijk klimaat.

De Holebifederatie wil mensen bewust maken van het belang van een holebi vriendelijk werkklimaat. Daarom pakt ze uit met een advertentie, die op 21 augustus in Humo verschijnt. Ze verschijnt ook in Story, Flair en Libelle.

De advertentie toont een werkgever die opgesloten in een kast zijn job uitoefent. Het is een grappig maar ook een beklemmend beeld, zegt Mieke Stessens van de Holebifederatie. Onderzoek leert ons dat het nog steeds niet evident is om op het werk een coming-out te doen. Het spreekt vanzelf dat het niet gunstig is voor het welbevinden van een werknemer als die de nood voelt om een deel van zijn privé leven voor zich te houden.

De werkgever kan een grote rol spelen door holebi's mee op te nemen in het diversiteitsbeleid van het bedrijf of de organisatie. Kleine, eenvoudige aandachtspunten en ingrepen kunnen het welbevinden van werknemers verhogen. Het gaat bijvoorbeeld om het zichtbaar maken van holebi's door affiches of brochures te voorzien en holebi's te vernoemen in de non-discriminatiecode. Toezien op discriminaties en er adequaat op reageren is van belang.

Binnen sommige bedrijven, zoals IBM of Ford, bestaat een aparte groep voor holebiseksuele werknemers. Die groepen doen aan netwerking, verspreiden informatie of organiseren activiteiten waar hun heteroseksuele collega's aan deel kunnen nemen. In het najaar zal de Holebifederatie samen met IBM, Ford Globe en BBA een ronde tafel organiseren over het thema.

20.08.07
Bron: www.holebifederatie.be

Dit bericht is gepost op 20 August, 2007 en 1964 keer gelezen.Reageer op dit bericht: