CD&V heeft twee holebi gezichtenCD&V heeft twee holebigezichten, aldus Groen!-kandidaat Dimitri Vanderhaeghen -
Vier CD&V-kandidaten onderschrijven manifest die rechten van holebi's wil terugschroeven

Vier CD&V-kandidaten ondertekenen een manifest waarin staat dat de huidige rechten voor holebi's te ver gaan. Het manifest is een initiatief van de vzw Actie voor het Gezin.

Op de lijst van ondertekenaars staan onder meer de CD&V-ers Mia De Schamphelaere (uittredend senator, kandidaat kamer-lid provincie Antwerpen), Mark Verhaegen (uittredend kamerlid en kandidaat-kamerlid provincie Antwerpen), Réginald Moreels (senaatslijst, opvolger) en Kris Vleugels (kandidaat-senator). De ondertekenaars van het manifest willen onder meer adoptie voor holebi's weigeren, een herziening van de wet op de medisch begeleide voortplanting, zodat deze worden uitgesloten voor gelijkslachtige koppels. Bovendien wil men dat de strijd tegen homo-discriminatie niet mag gebruikt worden om holebirelaties en verbintenissen te promoten als equivalent van de man-vrouw verbintenis.

CD&V onbetrouwbaar inzake holebirechten
Dimitri Vanderhaeghen, Groen!-kandidaat voor de Senaat, klaagt hiermee de dubbelzinnige houding van de CD&V aan inzake holebirechten. In alle debatten beweren kopstukken dat de holebiwetten niet teruggeschroefd zullen worden als de CD&V in de regering komt, maar daar is duidelijk geen eenvormig standpunt over binnen de partij. Twee jaar geleden nog was CD&V ook al dubbelzinnig toen ze eerst wel de wet op holebiadoptie voluit zou stemmen, en dan plots een bocht maakte en haar steun introk. Kortom, inzake holebirechten is de CD&V onbetrouwbaar en toont ze twee holebigezichten, aldus Vanderhaeghen.

Dimitri Vanderhaeghen, jarenlang het boegbeeld van de holebi-jongerenbeweging, herhaalt waarom hij voor Groen! op de senaatslijst staat. Groen! heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld in gelijke rechten van holebi's, ook in het huidige programma wil Groen! enkele wetten verfijnen, er staat nog heel wat holebiwerk op de planken.

- Een juridische omkadering (zorgouderschap) van de band tussen kind en sociale ouder (onder meer betreffende erfrecht, onderhoud, zorg en vertegenwoordiging) voor kinderen die opgroeien in her-samengestelde (holebi)gezinnen en die niet geadopteerd kunnen worden, bijvoorbeeld omdat het kind reeds twee ouders heeft. Op die manier wordt de band tussen kind en sociale ouder versterkt, zonder dat de band met de oorspronkelijke ouders wordt verbroken.

- Geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof, waardoor een adopterende meemoeder er aanspraak op kan maken.

- Omdat juridische gelijkberechtiging een belangrijke stap is naar, maar nog geen garantie biedt voor maatschappelijk aanvaarding van holebi's blijft daarnaast een actief diversiteitsbeleid noodzakelijk.

- Groen! wil ook de blik naar buiten richten. In vele landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie, is de positie van holebi's niet altijd even rooskleurig. Daarom moet België een internationale voortrekkersrol vervullen op het vlak van holebirechten. Dit betekent onder andere toezien op de correcte omzetting en toepassing van Europese richtlijnen, internationale erkenning van het huwelijk en andere partnerschapsregelingen, rekening houden met holebi's in het asielbeleid, holebirechten en plaats gegeven in internationale onderhandelingen en in verdragen en teksten rond mensenrechten.

Elk kind heeft recht op een gezin en een vader en een moeder. Elke vorm van discriminatie ten aanzien van andere vormen van gezinsleven moet worden bestreden; maar toch moet het gezin dat gebouwd wordt rond de complementariteit van man en vrouw blijvend worden verdedigd als referentiekader voor ieder gezin. Daarom vragen wij :

- het weigeren van adoptie door koppels van hetzelfde geslacht, en het voorzien van maatregelen om het belang van het kind te beschermen in bestaande feitelijke omstandigheden.

- een herziening van de wet op medisch begeleide voortplanting, zodat deze technieken gereserveerd worden voor man-vrouw koppels.

- een verbod op het gebruik van draagmoeders.
De affectieve en relationele opvoeding op school moet op een gepaste leeftijd plaats vinden, en de psychologische evolutie van kinderen en jongeren respecteren. Jongeren moeten worden gewaarschuwd voor voortijdige seksuele relaties zonder engagement binnen een duurzame band: niet alleen wat betreft het mogelijke gevaar voor de gezondheid, maar ook over de affectieve en emotionele risico's die men hierbij loopt.

Het is goed om te strijden tegen elke vorm van discriminatie en niet-aanvaarding van homoseksuele mensen, maar dit kan niet gebruikt worden als voorwendsel om homoseksuele relaties en verbintenissen te promoten als equivalent van de man-vrouw verbintenis.

07.06.07
Bron: Email aan holebi.info van Vanderhaeghen Dimitri.

Dit bericht is gepost op 07 June, 2007 en 4347 keer gelezen.Reageer op dit bericht: