Holebifederatie blij met Actieplan minister Van Brempt.De Holebifederatie laat weten blij te zijn met het Actieplan holebi's van minister Kathleen Van Brempt (foto). De minister van Gelijke Kansen pakt uit met een Actieplan holebi's.

De 25 initiatieven uit het plan zijn ingedeeld in drie categorie├źn: meer individueel welbevinden, meer maatschappelijke aanvaarding en onderzoek. Het holebiverenigingsleven heeft een prominente plaats gekregen in het Actieplan. De Holebifederatie is partner in de uitwerking van een aantal initiatieven en is blij dat het Actieplan veel aandacht schenkt aan het welbevinden van specifieke deelgroepen uit de holebipopulatie.

Het plan komt er na een onderzoek van Marc Hooghe van de Universiteit van Leuven. Daaruit blijkt dat 43,5% van de Vlaamse jongens en 23,5% van de meisjes een negatieve houding heeft ten aanzien van homo's, lesbiennes en biseksuelen. Het Actieplan wil daarom het welbevinden van de Vlaamse holebi's op verschillende manieren verbeteren.

De Holebifederatie is blij dat het plan een grote betrokkenheid van het Holebiverenigingsleven voorop stelt. Het is belangrijk dat het holebiverenigingsleven en de bevoegde beleidsmakers elkaar kunnen versterken in de strijd voor een verhoogd welzijn van holebi's. Daarom zijn we blij dat het middenveld sterk betrokken wordt in de uitwerking van de initiatieven, aldus Mieke Stessens

Uit nieuw onderzoek moet er meer klaarheid komen over de mechanismen die ervoor zorgen dat bepaalde groepen binnen de holebipopulatie bijzonder kwetsbaar zijn. Daarom zijn onder andere doelgerichte campagnes nodig om de maatschappelijke aanvaarding van holebi's te bevorderen. Die zullen zich dan verder specifiek richten op: jongeren, de familie van holebi's en allochtone jongeren. Het plan voorziet ook acties om het individueel welbevinden van holebi's te verhogen. Onderzoek naar de oorzaken van het verhoogde risico op depressies bij lesbiennes is er een van.

Tegemoet komen aan de specifieke noden van deelgroepen van holebi's is een grote uitdaging, zowel voor het beleid als voor de holebibeweging. We zijn blij dat er nieuw onderzoek komt dat zal nagaan waarom lesbische en bi- meisjes een verhoogd risico lopen op depressies. Als we jonge lesbiennes en bi-meisjes minder kwetsbaar willen maken, hebben we nood aan wetenschappelijke kennis over de oorzaken van hun kwetsbaarheid, zegt Mieke Stessens.

De Vlaamse minister van Gelijke Kansen trekt hiervoor maar liefst 1 miljoen euro uit, om de maatschappelijke aanvaarding van holebi's te bevorderen.

03.05.07
Bron: holebifederatie

Dit bericht is gepost op 03 May, 2007 en 2059 keer gelezen.Reageer op dit bericht: