België moet voortrekkersrol nemen inzake homofobie in Polen.
Margriet Hermans, senator van Open VLD, laat weten erg verheugd te zijn met het feit dat de Sp.a mee aan het touw wil trekken in de strijd tegen Homofobie in Polen.

Vooral het voornemen van de Poolse overheid om homoleraars uit de scholen te bannen stuit de politica, die zelf nog ooit les heeft gegeven, tegen de borst: Dit is een zoveelste escalatie van bepaalde homofobe regeringsleden in Polen. Helaas heeft Polen niet het alleenrecht inzake homofobie. Er zijn immers nog andere EU-landen waar holebi's nog een lange weg te gaan hebben inzake gelijke kansen en non-discriminatie. Ik denk daarbij onder meer aan Estland. Ook bij bepaalde leden van de Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking, zoals Rusland, viert intolerantie hoogtij". aldus de politica.

Onze Belgische regering en in het bijzonder onze minister van Buitenlandse Zaken, Karel de Gucht, heeft trouwens in het verleden reeds een voortrekkersrol genomen in de internationale strijd tegen onverdraagzaamheid tegenover holebi's.

Zo steunt België binnen OVSE-verband niet-gouvernementele organisaties die opkomen voor holebi-rechten. Op uitdrukkelijk verzoek van het Belgische voorzitterschap van de OVSE was de programmadirecteur van de International Gay and Lesbian Association Europee, de heer Maxim Anmeghichean, een van de sprekers op de eerste Suplementary Human Dimension Meeting over verdedigers van de mensenrechten in Warschau van 30 tot 31 maart 2006.

"Ik ben het eens met Sp.a dat de open dialoog met landen zoals Polen en Rusland cruciaal is. Toch denk ik namens Open Vld dat we verder kunnen en moeten gaan en dit binnen de Raad van Europa en de Europese Commissie: Mocht het vooropgestelde beroepsverbod dat in Polen te pas en te onpas wordt aangekondigd effectief in een wet worden gegoten, is dit fundamenteel in strijd met het door Polen ondertekende Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, alsook het Handvest van de Grondrechten zoals in het door Polen overgenomen acquis communautaire van de Europese Unie. De Europese Commissie moet, mocht er een daadwerkelijk beroepsverbod worden opgelegd, direct ingrijpen en alle instrumenten inzetten om de gelijke rechten van burgers in de EU te beschermen.".

Ook de Raad van Europa kan preventief ingrijpen door verder werk te maken, binnen de haar bevoegdheid jeugdbeleid, van concrete preventiecampagnes en informatiecampagnes, waarbij homofobie eens en voor altijd de wacht wordt aangezegd, aldus Margriet Hermans. Senator Hermans pleit hier voor een preventiecampagne die tevens via het internet verloopt en waar de Holebi-verenigingen direct betrokken worden voor de invulling ervan.

Margriet Hermans (Holebi meter Open VLD senaat)

Eerder kon je bij ons lezen:
SP.A wil Poolse holebi rechten op politieke agenda. (02.05.07)
Minister Bourgeois wil bezoek aan (homofoob) Polen niet uitsluiten. (19.04.07)
Poolse eerste minister verwerpt kritiek van Europese Unie. (27.04.07)
Europarlementaria wil schorsing van Poolse homofobe minister. (26.04.07)

03.05.07
Bron: vld-parlement.be

Dit bericht is gepost op 03 May, 2007 en 2695 keer gelezen.Reageer op dit bericht: