65% homos en lesbiennes en 81% hetero's hebben vaste relatie.Uit een vergelijkende studie van het Steunpunt Gelijkenkansenbeleid, blijkt dat 65% van de homo's en lesbiennes een vaste partner heeft, en dit tegenover 81% van de hetero's.

Volgens het onderzoek zouden holebi's zich in het algemeen ook minder verboden voelen met hun familieleden, dat dit niet voor alle holebi's van toepassing is lijkt ons overduidelijk.

Homo's en lesbiennes zouden volgens het onderzoek minder vaak een vaste partner hebben dan hetero's, dat kan betekenen dat ze meer hindernissen ervaren om een vaste partner te vinden, maar ook bijvoorbeeld omdat men minder belang hecht aan een vaste relatie. Volgens het onderzoek hebben lager opgeleide holebi's minder vaak een partner dan hoger opgeleiden.

Holebi's zouden zich ook minder verboden voelen met familieleden in vergelijking met de doorsnee hetero Vlaming. Het vertrouwensnetwerk van hetero's blijkt voor het merendeel te bestaan uit gezinsrelaties en een kleiner deel uit vriendschapsrelaties. Bij holebi's is dit vaak net omgekeerd, het grootste deel van hun vertrouwensnetwerk bestaat uit vrienden en vriendinnen. Holebi's compenseren hun gebrekkige familiebanden door uitgebreide vriendschapsnetwerken, dat hun homoseksualiteit niet vanzelfsprekend is speelt daarin een (grote) rol.

Maar slechts één op twintig holebi's heeft een vriendenkring die exclusief uit andere holebi's bestaat. Een op vijf heeft zelfs geen holebivrienden, en 1% van de Vlamingen heeft geen vertrouwenspersoon, bij holebi's loopt dat op tot 8%, wat holebi's kwetsbaarder maakt.

Verder blijken zowel heterovrouwen als lesbiennes sterker te zijn in het onderhouden van sociale contacten dan mannen, ze hebben meer vrienden en vriendinnen en voelen er zich meer mee verbonden. Bovendien nemen ze actiever deel aan het verenigingsleven dan mannen.

Voor het onderzoek werden 3000 holebi's ondervraagd, de resultaten werden vergeleken met die van 1500 Vlamingen uit een eerder onderzoek.

Meer nieuws klik Home

14.02.07
Bron: De Standaard.be

Dit bericht is gepost op 14 February, 2007 en 2130 keer gelezen.Reageer op dit bericht: