Transgenders & gender diverse personen (ook holebi's) hebben vaker autisme.
Transgenders en gender diverse personen hebben vaker autisme in vergelijking met cisgenders (niet transgenders). Dat blijkt uit nieuw onderzoek door het Cambridge University’s Autism Research Centre. In 2019 en 2018 kon je bij holebi info al lezen dat holebi's en transgenders vaker autisme hebben in vergelijk met andere mensen (links onderaan).

Het nieuwe unieke onderzoek ontdekte bovendien ook dat transgenders en gender diverse personen (o.a niet-binaire en genderfluide personen) niet enkel vaker autisme hebben maar ook vaker ADHD, een bipolaire stoornis of schizofrenie, in vergelijking met cisgenders. Ongeveer één tot twee procent van de bevolking is naar schatting autistisch, terwijl naar schatting 0,4 tot 1,3 procent trans- of geslachtsdiversiteit is.

De auteurs, geleid door Varun Warrier van het Autism Research Center van Cambridge University, gebruikten vijf grote bestaande datasets om nauwkeurig te onderzoeken of mensen met autisme een grotere kans hebben om trans te zijn, en vice versa, iets dat is geponeerd door eerder onderzoek, maar alleen door studies met kleine steekproefgroottes.

Hun bevindingen, zo concluderen de auteurs, tonen aan dat "transgender- en gender diverse personen een verhoogd aantal diagnoses van autisme, gerelateerde neurologische en psychiatrische aandoeningen en autistische kenmerken hebben in vergelijking met cisgenders. Concreet: Uit het onderzoek blijkt dat transgender en gender diverse mensen 3,03 tot 6,36 keer meer kans hebben om autistisch te zijn in vergelijking met andere mensen.

Maar de onderzoekers hebben ook (unieke) bedenkingen: Bij de bespreking van de mogelijke overlap tussen een autismediagnose en transgender zijn, zijn de onderzoekers van mening dat 'autistische individuen mogelijk minder voldoen aan maatschappelijke normen in vergelijking met niet-autistische individuen, wat gedeeltelijk kan verklaren waarom een groter aantal autistische individuen zich bevinden buiten het stereotiep gender binair. En dan is er nog de rol van 'prenatale mechanismen', zoals hormonen die de gender beïnvloeden, die de ontwikkeling van de hersenen bepalen en waarvan is aangetoond dat ze bijdragen aan zowel autisme als genderrolgedrag. Maar, zeiden de wetenschappers duidelijk, het is onduidelijk of prenatale mechanismen ook de genderidentiteit beïnvloeden, en dit vereist verder onderzoek.

"Ten slotte is een alternatieve, maar niet wederzijds uitsluitende verklaring", aldus de onderzoekers, dat transgender- en genderspecifieke individuen een verhoogde kwetsbaarheid hebben voor meerdere psychiatrische problemen die verband houden met stressvolle levenservaringen in de context van onvriendelijke omgevingen, discriminatie, misbruik en slachtofferschap. een verklaring voor het verhoogde aantal diagnoses van geestelijke gezondheid." Toch wil dit niet zeggen dat er minder transgenders en niet gender diverse personen autisme hebben zoals dit en andere onderzoeken stellen, wel dat men er meer onderzoek moet naar doen, met als doel, mensen beter helpen indien nodig en gewenst.

Wist je dat?
- Er in ons Belgen landje een organisatie bestaat van en voor holebi's en transgenders met autisme? En dat er daarnaast ook nog enkele organisaties zijn voor holebi's en transgenders met mentale beperking? De organisaties en adressen kan je vinden in het nieuws bericht met als titel Aut & Out Vlaamse org voor holebi & trans met autisme uit 2019 link hier onder (bij lees ook), of via de holebi gids - klik bovenaan op info gids en kies holebi & trans organisaties.

LEES OOK
MEER MENSEN MET AUTISME ZIJN HOLEBI OF TRANS + GESPREK MET 3 VLAAMSE HOLEBI & TRANS MET AUTISME - 2019
AUT & OUT EEN VLAAMSE ORGANISATIE VOOR HOLEBI EN TRANSGENDERS MET AUTISME - 2019
MENSEN MET AUTISME ZIJN VAKER HOLEBI OF TRANSGENDER - 2018

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info - september 2020

Dit bericht is gepost op 28 September, 2020 en 4867 keer gelezen.Reageer op dit bericht: