Vlaams rapport: Wat is de impact van het coronavirus op holebi en transgender+ personen (+ nuttige links).De Vlaamse holebi en transgender+ federatie en koepel van organisaties Çavaria stelde een rapport (link onderaan) op over de impact van coronavirus COVID-19 op holebi’s, transgenders en intersekse mensen met aanbevelingen voor de overheid. Crisis momenten zorgen voor een bijkomende druk op onze weerbaarheid als holebi en transgender+ personen.

Rekening houden met noden - oproep aan overheid
De bijkomende druk door COVID-19 merkten we al bij opvang- en infolijn Lumi (voorheen de holebifoon). Er is een grote stijging van het aantal oproepen. De gesprekken gaan de laatste tijd ook vaker over zwaardere thema’s zoals eenzaamheid, angst, depressie en suïcide. Het is duidelijk dat de overheid bij de aanpak van de coronacrisis rekening moet houden met onze noden. We schreven daarom het rapport 'De impact van COVID-19 op holebi en transgender+ personen. Een oproep aan beleidsmakers'. Daarin lees je onze aanbevelingen voor de overheid. (link onderaan).

Impact op mentaal welzijn
De impact van de crisis is groot. Dit blijkt uit de cijfers van Lumi, onze opvang- en infolijn voor vragen rond gender en seksuele voorkeur. In de periode van midden maart tot midden mei waren er dit jaar 65 procent meer gesprekken dan in dezelfde periode vorig jaar. De gesprekken worden ook inhoudelijk zwaarder. Dubbel zoveel van de oproepen in diezelfde periode gaan nadrukkelijk over welzijnsaspecten zoals angst, eenzaamheid, suïcide en depressie.

We kennen de hoge suïcidecijfers en de lagere levenstevredenheid. Het mentaal welzijn van holebi's en transgender+ personen ligt gemiddeld lager dan dat van mensen die niet holebi of transgender zijn. De huidige crisis zet ons mentaal welzijn nu extra onder druk. Ongerustheden die er al waren, worden in veel gevallen versterkt. Het is moeilijker om ze weg te duwen in de drukte van het ‘gewone’ leven.

Sociale netwerken vallen weg
Steun van sociale netwerken zorgt bij holebi en transgenders voor een beter welzijn maar door de coronamaatregelen vallen ze weg. Velen onder ons kunnen niet meer naar het werk door thuiswerk of het verliezen van onze job. We kunnen niet meer naar school en ontmoetingsmomenten met andere holebi en transgender+ personen verdwijnen. Online-initiatieven zijn niet voor iedereen een haalbaar alternatief. Niet iedereen vindt hun weg online, heeft toegang tot internet of heeft momenteel voldoende privacy thuis.

Sommigen leven ook in een onveilige of moeilijke thuisomgeving en kunnen niet weg, onze holebi en transgender+ gemeenschap is erg kwetsbaar voor intrafamiliaal geweld. Eenzaamheid, isolatie of een moeilijke situatie in je ‘eigen kot’ zorgt voor meer gepieker en getwijfel. Zeker als je al in de knoop zit met bepaalde zaken zoals seksuele geaardheid, genderidentiteit, coming-out…

Kansen grijpen
Door de crisis bestaat het risico dat de bestaande wachtlijsten voor psychologische en medische hulp nog langer worden. Veel geplande hulp werd/wordt uitgesteld, zoals niet-dringende operaties bij trans personen. Ook heel wat lopende trajecten (zoals therapiesessies) werden onderbroken of kregen een andere vorm. Niet overal werd/wordt er een digitaal alternatief aangeboden. Bovendien werken digitale alternatieven niet voor iedereen even goed om er ook de nodige steun uit te kunnen halen.

Met het rapport roepen we beleidsmakers op:
Nu, meer dan ooit, moet de overheid nauw samenwerken met organisaties die een zicht hebben op de impact van de maatregelen op het welzijn van holebi en transgender+ personen Als de overheid eindelijk prioriteit geeft aan het welzijn van LGBTI’s, kan dat een kans zijn om de wachtlijsten weg te werken. Ze kunnen ook werk maken van een sterk beleid voor onder andere suïcidepreventie van holebi en transgender+ personen.

Enkele kleine punten uit het rapport
Holebi’s blijken vaker geen vertrouwenspersonen te hebben in vergelijking met hetero’s: bij mannen 7% in vergelijking met hetero mannen 2%, bij vrouwen 4% t.o.v. hetero vrouwen 2%. Het niet hebben van vertrouwenspersonen is een indicatie dat men in tijden van problemen ernstig risico loopt om met die problemen slecht of niet te kunnen omgaan.

Veel holebi en transgender+ -personen zijn ooit slachtoffer van (verschillende vormen van) geweld (geweest)
Op basis van seksuele geaardheid : 89% verbaal/psychisch, 31% fysiek, 22% materieel, 41% seksueel
Op basis van genderidentiteit (als transgender identiteit of status) 80% verbaal/psychisch, 27% fysiek, 18% materieel, 32% seksueel.

Enkele problemen aangehaald in het rapport
Bestaande hulpverlening schiet te kort: de bestaande algemene hulpverlening wordt vaak als niet toegankelijk en niet inclusief ervaren. Dit leidt ertoe dat er geen hulp wordt gezocht of niet de juiste ondersteuning wordt gegeven. Hulpverleners geven aan niet de juiste kennis en expertise te bezitten en handelingsverlegenheid te hebben en vragen hier ondersteuning voor. Er is een beperkt aanbod aan doelgroepgerichte hulpverlening. Bv. personen die transgender zijn of kinderen met gendervariante gevoelens moeten erg lang moeten wachten op een gesprek met gespecialiseerde diensten.

Hou ons op de hoogte
Dit rapport kon niet geschreven worden zonder alle signalen die we vanuit onze holebi en transgender+ gemeenschap ontvingen. Blijf ons doorgeven wat er leeft, waar je tegenaan loopt, waarmee je zit!

- Mis je zaken in ons rapport? Ving je ook signalen op in jouw holebi en transgender omgeving, vereniging of online groep? Laat het ons weten via mail aan: info@cavaria.be.
- Heb je nood aan een babbel, een luisterend oor? Je kan terecht bij Lumi via mail aan vragen@lumi.be, 0800 99 533, of de chat via lumi.be/word-geholpen.

Wat deed / doet Çavaria inzake het virus)
Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie namen çavaria en haar partners een aantal initiatieven: 36
- Çavaria heeft de chat-capaciteit van info- en opvanglijn Lumi verdubbeld.
- Lumi creëerde een webpagina om LGBTI-personen en hun omgeving houvast te bieden => Klik hier

Lees het hele rapport
- Rapport lezen (in pdf-format) => Klik hier

Nuttige links
- Website Lumi (vragen over holebi & trans+ Bel, Chat, Mail, Info) => Klik hier
- Tips & Tricks van Lumi @ coronavirus => Klik hier
- Tips verenigingen ondersteuning coronavirus via Çavaria => Klik hier
- Website Çavaria => Klik hier
- Links naar alle belgische holebi & transgender organisaties (+cafe & dancing) => Klik hier
- Links voor Belgische transgender en intersekse personen => Klik hier
- Links naar holebi vriendelijke therapeuten, notarissen, advocaten (beperkte lijst p/provincie) => Klik hier
- Links naar hulpverlening, info websites & landelijke groepen in Belgie, (holebi, trans, hetero) => Klik hier

LEES OOK
VLAAMSE HOLEBI & TRANS FEDERATIE HEEFT EEN NIEUWE MISSIE
FLEUR PIERETS NIEUWE GEZICHT VAN LUMI

Bron: Çavaria en holebi info o.a nuttige links & punten uit het rapport - Mei 2020.

Dit bericht is gepost op 29 May, 2020 en 3850 keer gelezen.