Nederland gaat nu ook transfobie en bi-fobie strafbaar maken.De Nederlandse regering gaat discriminatie en belediging van biseksuele en transgender personen expliciet strafbaar stellen. Homo's en lesbiennes worden al langer, samen met nog tal van andere groepen beschermd. Het nieuws werd bekend gemaakt door minister Sander Dekker (rechtsbescherming) in een brief aan de Nederlandse Tweede Kamer.

De Nederlandse holebi & transgender federatie het COC, de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) en het Transgender Netwerk Nederland (TNN), pleiten al langer voor een wetswijziging om ook biseksuelen en transgenders te beschermen en zijn dan ook zeer blij met het voorstel. Maar... ze vragen wel dat ook intersekse personen nog zouden worden opgenomen.

Wet
In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (art. 137 c en e) komt straks in elk geval te staan dat belediging en discriminatie wegens genderidentiteit en -expressie strafbaar is. Nu worden alleen ras, religie, hetero- of homoseksuele gerichtheid en handicap genoemd als verboden discriminatiegrond. Onder de nieuwe wet wordt het ook strafbaar om mensen uit te schelden, te beledigen of te discrimineren om hun transgender zijn, of omdat ze er bijvoorbeeld niet ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ genoeg uit zouden zien. De wetswijziging is ook van belang voor bijvoorbeeld non-binaire personen. In de artikelen 137 c t/m f komt straks te staan dat belediging, discriminatie en aanzetten tot haat wegens seksuele gerichtheid strafbaar is. Nu wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ gebruikt. Deze wetswijziging is, behalve voor biseksuelen, ook van belang voor bijvoorbeeld lesbische vrouwen panseksuelen en aseksuelen. Het COC, NNID en TNN vragen dat ook intersekse personen nog worden toegevoegd aan de lijst.

Toevoeging noodzakelijk
Dat de toevoeging van bijvoorbeeld transgenders noodzakelijk is blijkt uit het feit dat Nederlandse transgenders nog veel te maken krijgen met discriminatie, belediging en zelfs geweld. Uit eerder onderzoek bleek al dat Nederlandse transgenders zeven keer vaker dan gemiddeld slachtoffer zijn van geweld. Ook de toevoeging van andere groepen zijn verantwoord gezien het feit dat zeven op de tien Nederlanders nog steeds regelmatig te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld vanwege hun seksuele geaardheid (wat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie).

Vervolg op Algemene wet gelijke behandeling
De Nederlandse regering baseert haar voorstel, tot toevoegen van biseksuelen en transgenders, onder meer op een recente wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb). Daarin is discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken op werk, school en andere gebieden al verboden sinds 1 november 2019. Dat gebeurde op aandringen van COC, TNN en NNID d.m.v. een wetsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks. Door die wet mag je als trans- of intersekse persoon niet zomaar meer worden uitgesloten van diensten, onderwijs, ruimtes of functies.

Ook intersekse toevoegen en alles ook toepassen in andere wetten
Zoals reeds aangehaald willen de organisaties dat de Nederlandse regering ook discriminatie van intersekse personen strafbaar stelt. "Want behalve biseksuele- en transgender personen, krijgen ook intersekse personen te maken met belediging en discriminatie, zo blijkt onder meer uit een rapport van het SCP." Verder willen de organisaties dat de regering het verbod op discriminatie wegens genderidentiteit, -expressie en geslachtskenmerken ook expliciet maakt in andere wetsartikelen over aanzetten tot haat en discriminatie (zoals art. 137d en 429quater). In die artikelen staat nu alleen nog de grond ‘geslacht’ genoemd zonder verduidelijking dat het ook genderexpressie, -identiteit en geslachtskenmerken betreft.

Spoed gevraagd
Het is nog niet bekend wanneer de regering de wetswijziging naar de Kamer stuurt. COC, NNID en TNN dringen aan op haast en op het toevoegen van een expliciet verbod op intersekse-discriminatie. Zodat ook transgender-, intersekse en biseksuele personen, net zoals homo's lesbiennes en anderen, straks eindelijk een strafrechtelijk instrument in handen hebben om belediging en discriminatie aan te pakken.
LEES OOK
NEDERLAND OVERWEEGT NOG VOOR DE ZOMER VERBOD OP CONVERSIE THERAPIE
NEDERLANDSE BLOEDBANK DOET ONDERZOEK NAAR CORONAVIRUS EN SLUIT DAARBIJ HOMO'S UIT
NEDERLAND OORDEELDE OVER NASHVILLE VERKLARING
NEDERLANDSE HOLEBI'S EN TRANSGENDERS VOELEN ZICH ONVEILIG
NEDERLANDS POLITICUS ROEPT OP EINDE MAKEN AAN SEKSUELE INTIMIDATIE & AANRANDING IN HOMO GEMEENSCHAP

Bron: coc.nl

Dit bericht is gepost op 12 April, 2020 en 4653 keer gelezen.Reageer op dit bericht: