Nederland oordeelde over holebifobe Nashville verklaring + dominee zegt: 'aanvaarding baart me zorgen'.Vorig jaar kon je bij holebi info al lezen over de zogenaamde Nashville-verklaring die half Nederland op zijn kop zette. Vrijdag kwam het nieuws dat het Nederlands Openbaar Ministerie oordeelde dat de Nashville-verklaring weliswaar kwetsend is voor sommige mensen, maar dat ze niet strafbaar is.

Dominee Rinie van Reenen uit Oldebroek (provincie Gelderland) noemt de beslissing logisch en zegt: "De aanvaarding van homoseksualiteit baart me nog steeds zorgen. Die past niet bij Gods woord". Van Reenen was nauw betrokken bij de Nederlandse Nashville-vertaling.

Waarover ging het nu ook al weer?
De Nederlandse vertaling van het uit Amerika overgewaaide document verscheen in januari 2019 in onder meer het Reformatorisch Dagblad en was ondertekend door ruim tweehonderd voorgangers uit de orthodox-christelijke wereld. De Nashville-verklaring bevestigt de traditionele christelijke leer over seksuele ethiek en gender, spreekt zich uit tegen de homoseksuele praktijk en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslang verbond tussen één man en één vrouw’.

Opschudding
Meteen na de publicatie ontstond er heel wat opschudding. Het document zou aanzetten tot haat tegenover holebi's. Bij de Nederlandse politie en anti-discriminatie bureaus stroomden de meldingen dan ook binnen, en er werden meerdere aangiften gedaan zowel over de inhoud als tegen de opstellers, ondertekenaars en ondersteuners van het document.

Uitspraak na onderzoek
Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de verklaring vervolgens beoordeeld op eventuele strafbaarheid. Ze komt tot de conclusie dat er geen sprake is van een strafbaar feit: de uitlatingen staan in direct verband met de geloofsovertuigingen van de betrokkenen en die vallen onder de vrijheid van godsdienst.

Justitie erkent dat de tekst beledigend en kwetsend kan zijn voor een grote groep mensen. Dat betekent niet dat die ook strafbaar is. Doorslaggevend daarvoor is dat de verklaring in direct verband staat met de geloofsovertuiging van de opstellers en ondertekenaars. Ook deden zij de uitingen in het kader van het maatschappelijk debat dat zij willen voeren. Volgens het OM is het in een democratische rechtsstaat “van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen of verontrusten”.

Vervolgens boog zich men ook over de vraag of de verklaring aanzet tot discriminatie. "Het zou kunnen dat de verklaring dat homoseksualiteit moet worden afgekeurd leidt tot uitsluiting. Maar omdat verder niet concreet wordt gemaakt waar dat ‘afkeuren’ uit moet bestaan, gaat de Nashville-verklaring niet zover dat er sprake is van aanzetten tot discriminatie. Ook van aanzetten tot geweld is geen sprake, vindt justitie. In een brief gericht aan de mensen die aangifte deden, erkent het Openbaar Ministerie wel dat de juridische beoordeling complex was en dat het daarom ruim een jaar duurde om tot deze conclusie te komen. Wie het er niet mee eens is, kan een zogeheten artikel 12-procedure beginnen. Een rechter buigt zich dan over de kwestie en kan het Openbaar Ministerie dan verplichten om tot vervolging over te gaan.

Dominee
Dominee van Reenen die nauw betrokken was bij de vertaling van de Nederlandse Nashville vertaling liet vrijdag in de media optekenen dat hij niet verbaasd was over de uitspraak. Maar hij had wel enkele opmerkingen: "Het Openbaar Ministerie suggereert dat wij homoseksuelen uitsluiten als mens. Dat is onze bedoeling niet. Het gaat niet over de personen, maar over de onreinheid van de homoseksuele praktijk. Dat past niet bij de schepping zoals God die bedoeld heeft. De aanvaarding van homoseksualiteit baart me nog steeds zorgen. Die past niet bij Gods woord. De waarheid kan hard overkomen, want wij zijn als mens te ver van God verwijderd. Toch is Gods waarheid uiteindelijk goed voor iedereen," aldus de dominee.
LEES OOK
NEDERLANDSE NASHVILLE VERKLARING HAD OMGEKEERD (Positief) EFFECT - 2019
NEDERLAND WIL ONDERZOEK NAAR STRAFBAARHEID NASHVILLE VERKLARING - 2019
NEDERLANDSE LIEFDESVERKLARING ALS REACTIE OP NASHVILLE VERKLARING - 2019

Bron: destentor.nl - trouw.nl - holebi info - Maart 2020

Dit bericht is gepost op 14 March, 2020 en 3244 keer gelezen.Reageer op dit bericht: