De situatie van holebi's en transgenders in het Belgische leger + lijstje.Holebi's en transgenders en het Belgische leger, een combinatie die bestaat, maar amper besproken wordt. Het Belgische holebi & trans online magazine ZiZo bracht zopas een interview met twee holebi's die actief zijn in het Belgische leger, want het is nog altijd onduidelijk hoe het is gesteld met diversiteit binnen het Belgische leger.

ZiZo online magazine sprak met de voorzitter van vzw Beldefrac Anne Gravy en Freddy Van Eeckhout, diversiteitsverantwoordelijke bij Defensie. Beide behoren zelf tot de holebi gemeenschap in het Belgische leger. Freddy is openlijk homo en Anne openlijk lesbisch.

Zizo: Wat is beldefrac
Anne Gravy: “ De vzw is een onafhankelijke belangenvereniging voor holebi en transgender personeel binnen de krijgsmacht. Ze wil de zichtbaarheid van de holebi en transgender gemeenschap binnen het leger verbeteren. Tegelijkertijd wil de vereniging vooral een klankbord, facilitator en steun zijn voor militairen in relatie tot hun werkomgeving. De zichtbaarheid van holebi’s en trans+ personen in onze organisatie moet via deze weg bijdragen tot een veilige en respectvolle werkomgeving waar er plaats is voor ieders seksuele geaardheid of genderidentiteit.”

Zizo: Hoe is het gesteld met diversiteit bij Defensie?
Freddy Van Eeckhout: “Sinds 2005 bestaat er een diversiteitsbeleid bij Defensie , maar dat was voornamelijk gericht op gender- en culturele gelijkheid. Ondertussen is daar een holebi en transgender+ luik bijgekomen. Een van onze realisaties was onder andere het transitietraject van 27 maanden, dat militairen begeleidt tijdens hun transitie. Dit traject werd geschrapt door de vernieuwde wetgeving in 2017 en de publicatie van een nieuwe wetgeving.

Pride & regenboogvlag
Verder vertelt Van Eeckhout dat er ook afgevaardigden van het leger deelnemen aan de jaarlijkse Pride optocht in Brussel onder de koepel van be.proud. En in 2019 wapperde voor het eerst in de geschiedenis een regenboogvlag aan het hoofdkwartier van het leger, en dit naar aanleiding van de Internationale Dag tegen holebi- en transfobie (17 mei). "Het kostte wel moeite voor we toestemming kregen om de vlag te hangen. Bovendien was niet iedereen even enthousiast, zo was de vlag op de ochtend van de tweede dag verdwenen. Er is nog altijd werk aan de winkel, maar de kop is er af en in 2020 hijsen we opnieuw onze vlag!, aldus Van Eeckhout in Zizo.

Zizo: "De legertop bestaat voornamelijk uit generaals op leeftijd die het leger gekend hebben als een bijna exclusief mannenbastion. Zo kwamen de eerste vrouwelijke militairen maar in 1975 in dienst, een tijd waar holebi en transgender thema’s nog niet bespreekbaar waren. Een diversiteitsbeleid staat of valt met de steun van de werkgever. Hoe zit dat nu?."

Freddy: “Het is juist bij de ministers en legertop dat wij steun vinden, waar we ook de ‘go’s’ krijgen om verder te gaan op de ingeslagen weg en hinderpalen uit de weg te ruimen. Bij de lagere echelons ligt het moeilijker en ondervinden we af en toe weerstand.” Anne: “Ook hier speelt Beldefrac een belangrijke rol. Juist omdat de vereniging buiten de krijgsmacht staat, zijn ze niet gebonden aan bepaalde procedures. Dit wil zeggen dat zij zich rechtstreeks tot de minister of de generale staf kunnen wenden met een vraag of een verzoek.

Zizo: "De resultaten van een studie van de ULB uit 2014 ogen niet zo mooi: van de holebi en transgender militairen spreken 46 procent niet over hun seksuele geaardheid met hun chef, 20 procent voelt zich op één of ander moment uitgesloten en 19 procent heeft het gevoel uitgesloten te zijn van interne promotie. Hoe sta jij daar tegenover?

Onderzoek @ studie
Freddy: “De studie dateert van 2014 en we zijn ervan overtuigd dat er ondertussen vooruitgang is geboekt. De krijgsmacht is voor een stuk een weerspiegeling van onze maatschappij waar discriminatie ook nog altijd een realiteit is . Daarnaast zijn intermenselijke relaties anders tussen een groep soldaten die gedurende zes maanden moeten samenleven in een kamp in de Afghaanse woestijn kijken dan tussen militairen met een 9 to 5 bureaujob.”

Anne: “Wat interne promotie betreft is het niet gemakkelijk om zwart op wit aan te tonen dat een gemiste promotie een gevolg is van de seksuele identiteit van iemand. Dat is een louter persoonlijke invulling. Ik ben zelf kandidaat hoger officier en ondervond geen weerstand tijdens mijn voorbereidingstraject.”

Freddy: “Dezelfde studie toonde ook aan dat er binnen Defensie zelf nog werk aan de winkel was en dat is nog altijd het geval. Slechts 66 procent van de ondervraagde holebi's en transgenders was op de hoogte van het bestaan van een beleid over seksuele geaardheid en tachtig procent wist niet dat een transgenderbeleid bestaat . De interne communicatie kan beter. Sinds 2014 hebben we al een lange weg afgelegd. Toen we vijftien jaar geleden startten was er helemaal niets. Het was ook dan dat het eerste transitietraject voor trans personen het licht zag, in 2017 volgde er een tweede versie.”

Zizo: Stel: ik ben een holebi of trans militair en ik voel mij gediscrimineerd wegens mijn seksuele geaardheid, genderidentiteit of -expressie. Hoe pak ik dat aan?

Freddy: “Een eerste aanspreekpunt zou de hiërarchische overste moeten zijn, maar dat is nog altijd niet vanzelfsprekend. Die persoon kan daarnaast ook terecht bij een van onze vertrouwenspersonen, maar die werken uiteraard niet exclusief voor holebi en transgender gerelateerde klachten. In een ideale situatie zou er, overkoepelend voor alle overheidsdiensten, een holebi en transgender contactpersoon moeten zijn die thuis is in die discriminatieproblematiek, maar die is er tot op vandaag spijtig genoeg niet.”

Anne: “Naast de klachtenbehandeling binnen de organisatie is er een belangrijke rol weggelegd voor Beldefrac. Als onafhankelijke organisatie kan zij de rol van biechtvader en raadgever spelen. De leden behoren ook allemaal tot de krijgsmacht waardoor ze in staat zijn zich in te leven in de situatie en de persoon kunnen bijstaan met hun kennis.”

Freddy: “De onafhankelijkheid van deze mensen is ook een garantie voor vertrouwelijkheid, ook al beseffen veel mensen dat niet. Er is nog altijd een achterdocht tegenover de vertrouwenspersonen die volgens sommigen geen honderd procent confidentialiteit kunnen garanderen. Dat is onterecht, want een vertrouwenspersoon is gebonden aan het beroepsgeheim. Voor een persoon die zijn diepste geheimen wil blootleggen kan dit vermoeden voldoende zijn om te blokkeren en dat willen we natuurlijk vermijden.”

Zizo Hebben jullie zelf negatieve ervaringen op dat vlak?

Freddy: “ Enkele jaren geleden kroop ik toch weer even in de kast. Ik moest een paar weken naar een opleidingstraject waar ik de andere cursisten niet kende. Toen ik tijdens de voorstellingsronde zei dat ik ongehuwd was, reageerde er een cursist met: ‘Je bent toch geen homo?’ Op het einde van de cursus, toen we elkaar beter kenden, heb ik het wel verteld en toen reageerde iedereen oké.”

Anne: “Ik ervaar geen weerstand. Als collega’s mijn familiefoto’s zien waarop mijn partner staat kan ik gewoon zeggen ‘dat is mijn vrouw’, zonder dat er problemen ontstaan.”

Beldefrac of Diversity@Defensie zijn te bereiken via mail: info@beldefrac.be en diversity@mil.be

Andere landen
Hoe zit het in andere landen van de wereld wat betreft openlijke holebi's en transgenders in het leger? Holebi info zocht het uit:
In de onderstaande landen zijn openlijke holebi's en transgenders welkom in het leger. Daarbij is deze toelating er voor de meerderheid van deze land pas gekomen vanaf de jaren 2000. De Verenigde Staten is het enige land van de vernoemde landen waar er sinds kort een verbod is gekomen voor sommige transgenders in het leger. In alle andere landen is de situatie onbekend of onduidelijk. In de volgende landen is openlijk holebi of transgender zijn geen probleem: Albanië, Argentinië, Bolivia, Canada, Denemarken, Estland, Duitsland, Griekenland, Ierland, Israël, Italië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland.
LEES OOK
OOK AMERIKAANSE MARINE GAAT IN TEGEN VERBOD TRUMP TRANS IN HET LEGER - - 2019
WET VERBOD SOMMIGE TRANSGENDERS IN HET AMERIKAANS LEGER VAN KRACHT - - 2019

Bron: zizomag.be & holebi info - februari 2020

Dit bericht is gepost op 27 February, 2020 en 4980 keer gelezen.