Toolkit e.a voor politie- en slachtofferdiensten inzake haat tgo holebi & transgender in Belgie, samenwerking 9 landen + twee video's.Safe To Be is een Europees project in een samenwerking tussen 9 Europese lidstaten waarbij men slachtofferdiensten en politiediensten sensibiliseert over de impact van haatboodschappen en haatmisdrijven op holebi's (homo, lesbisch, biseksueel) en transgender+ personen. De negen samenwerkende landen zijn: België, Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Portugal, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Negen landen
Partners in dit project zijn organisaties uit de 9 Europese lidstaten. Al deze organisaties hebben nauwe banden met de LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex) gemeenschappen in hun landen en hebben ervaring met werken rond haatboodschappen en haatmisdrijven.

België
Voor ons Belgenland ontwikkelde men via de website Safe to Be samen met de Vlaaamse holebi & transgender federatie en koepel van Vlaamse organisaties Çavaria, een toolkit met educatieve video’s en een handboek rond herstelrecht en slachtoffer-daderbemiddeling. Daarnaast wordt er nog een website ontwikkeld voor holebi en transgender personen zelf, die handvaten aanreikt over hoe om te gaan met online haatberichten.

Tookit voor politie- en slachtofferdiensten
De toolkit die Çavaria ontwikkelde is bedoeld voor politie- en slachtofferdiensten, met als doel om er voor te zorgen dat de persoon aan wie het slachtoffer zijn verhaal doet, gepast reageert. Trainers van politiediensten worden stap voor stap begeleid om zelf een interactieve workshop te organiseren. Wanneer agenten een beter inzicht hebben in de bijkomstige stress dat slachtoffers ervaren wanneer ze een misdaad aangeven, zullen die een sterker gevoel van veiligheid kunnen creëren. Wanneer een slachtoffer zich veilig voelt, zal er automatisch meer relevante en correctie informatie kunnen worden opgenomen in het dossier.

Iedereen die geïnteresseerd is in het trainen van politiepersoneel kan met de toolkit aan de slag. Het helpt trainers om politiepersoneel te ondersteunen in hun gesprekken met slachtoffers van anti-LGBTI-haatmisdrijven. De deelnemers leren om anti holebi en transgender+ haatmisdrijven te voorkomen en er beter op te reageren. Zo ontstaat er een aangename interactie met de holebi en transgender+ gemeenschappen en groeit er meer vertrouwen in de politiediensten.

Slachtoffers
Mensen die slachtoffer worden van een holebi of transgender haatmisdrijf stappen daar vaak niet mee naar de politie omdat ze geen vertrouwen hebben in dat er iets mee gedaan wordt. Sommigen vrezen ook hoe de politie gaat reageren op hun verhaal. Bovendien kan het herbeleven van een misdrijf in het bijzijn van een vreemde die slecht reageert een bijkomend psychologisch trauma veroorzaken. Betere hulp aan slachtoffers en het consequent aangeven van haatmisdrijven, leidt tot beter inzicht in hoe vaak anti holebi en transgender+ haatmisdrijven voorkomen. Een daarop afgestemd beleid kan meer haatmisdrijven voorkomen.

Toolkit en Workshop
- De toolkit bevat veel concrete casussen en rollenspellen. Door middel van storytelling ervaren de deelnemers hoe het is om in de schoenen van slachtoffers van anti holebi en transgender+ misdrijven te staan. Zo vergroot het inlevingsvermogen van politieagenten. Voor wie zich nog verder wil verdiepen in holebi en transgender+ thema’s, haatmisdrijven en de wetgeving daarrond is er een aanvullend deel theorie in de toolkit. De toolkit kwam tot stand binnen het project Safe to Be by Speak Out. Het werd medegefinancierd door het REC-programma van de EU en verspreid over de 9 Europese partnerlanden. (Link naar de Toolkit onder de twee video's bij links).

- De workshop leert politieagenten de nodige tips & tricks om haatmisdrijven op de juiste manier vast te stellen en te registreren. Dat zorgt voor een veilige omgeving met een lagere drempel om een misdaad aan te geven voor slachtoffers van anti holebi en transgender+ haatmisdrijven.

Handboek herstelrecht op komst
Door experts en autoriteiten uit de verschillende participerende Europese lidstaten aan het woord te laten zal Safe To Be in 2020 een handboek ontwikkelen dat aanbevelingen doet rond alternatieve en herstelgerichte sancties. Dit handboek bundelt ervaringen en aanbevelingen en biedt een leidraad rond de toepassing van herstelrecht opdat in elke situatie de praktijk kan ingezet worden met de meeste slaagkansen.

Cruciaal bij haatmisdrijven en haatboodschappen is het discriminatoire motief. Behalve het pure gedragsmatige aspect daarvan, zijn er dus ook specifieke attitudes aanwezig. Waar mogelijk moet er dus gepoogd worden om houdingen t.a.v. holebi en transgender+ personen te verbeteren. Alternatieve sancties kunnen een belangrijke complementaire benadering zijn om haatmisdrijven en haatboodschappen aan te vechten. Daarnaast moet er ook meer ingezet worden op herstelgerichte interventies bij haatmisdrijven, haatboodschappen of discriminatie. Zo kan in sommige gevallen slachtoffer-daderbemiddeling een beter effect hebben dan een loutere straf of een opgelegd leertraject.

Bewustmakingswebsite
De scheidingslijn tussen ons online en ons offline leven wordt steeds vager. Online haatincidenten maken net zozeer deel uit van ons 'echte leven' als andere haatmisdrijven. Ze kunnen zeer reële gevolgen hebben.

Safe To Be ontwikkelt een sensibiliserende website die een tegennarratief biedt en een breed informatiepunt wilt zijn voor slachtoffers van online haatboodschappen. Wat doe je als je het slachtoffer werd van online haatincidenten? Ging het over een strafbaar feit? Contacteer je politie- of slachtofferdiensten of stap je naar de tussenspeler (Facebook, YouTube, Twitter,...)? Waar kan je als slachtoffer naartoe voor steun en begeleiding? Hoe reageer je best?
De Safe To Be website is er voor slachtoffers van alle vormen van online haatincidenten.

Online anti holebi en transgender+ haatboodschappen zijn alle vormen van online communicatie die haat, discriminatie of geweld tegenover een individu of groep promoten omwille van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Veel, maar niet alle vormen van geweld worden in onze samenleving bestraft. Geweld in de ruime zin van het woord t.a.v. holebi en transgender+ personen is dus niet noodzakelijk een misdrijf. Gewoon omdat iets geen strafbaar feit is, wil echter niet zeggen dat het geen schade berokkent aan de persoon of de gemeenschap. Stigmatisering, intimidatie, misinformatie, outing of doxing (persoonlijke informatie van iemand publiceren tegen hun wil) zijn voorbeelden van non-criminele online haatincidenten.

TWEE TOOL KIT VIDEOS
(de video's lijken op elkaar maar zijn toch anders)
LINKS
- Download de toolkit (Belgie) => Klik hier

- Website Safe To Be => Klik hier
(Opgelet: rechts bovenaan, boven wie zijn we, zie je Be staan, aldaar kan je indien gewenst door klikken naar informatie uit de andere landen in de desbetreffende eigen talen. De BE is dus alles voor ons eigen landje).

Bron: www.cavaria.be & holebi info

Dit bericht is gepost op 24 February, 2020 en 3847 keer gelezen.