In Belgie worden er elke dag 4 a 5 kinderen met intersekse kenmerken, (met 40 variaties), geboren.185.000 Belgen zijn intersekse, en elke dag worden er vier a vijf kinderen met intersekse kenmerken geboren. Bovendien zijn er ruim veertig variaties van intersekse kenmerken bij mensen. Maar het taboe blijft nog steeds héél groot, en dat heeft alles te maken met het feit dat de wereld nog té vaak stereotiep denkt in termen van mannelijk en vrouwelijk en iets anders is er volgens de meeste niet. Terwijl de werkelijkheid in zowel de mensen- als dierenwereld al altijd heel divers is geweest.

Wat is intersekse
Intersekse is geen seksuele geaardheid. Men plaatst het zowel bij gender als bij genderidentiteit. Net zoals seksuele geaardheid wordt men geboren als intersekse persoon. Intersekse mensen kunnen zowel hetero als homo lesbisch of biseksueel zijn, en sommigen zien zichzelf ook als transgender. Bij de afkorting LGBTQI staat de laatste letter, de i voor Intersekse.
Bij intersekse vertoont een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het fenotypische geslacht (uitwendig man of vrouw), het gonadale geslacht (het geslacht op basis van de aanwezige geslachtsklieren en het genetische geslacht (aanwezigheid van X- en/of Y-chromosomen) en deze kunnen in vele combinaties met elkaar voorkomen. Aan welk criterium men het grootste gewicht toe wenst te kennen, is in wezen arbitrair en wordt vaak beïnvloed door ouders en artsen terwijl dat eigenlijk altijd de intersekse persoon zelf zou moeten zijn.

Oude termen
Hermafroditisme, pseudohermafroditisme en interseksualiteit zijn termen die lang als synoniem voor intersekse werden gebruikt, maar die anno 2018 als niet-accuraat en door sommige betrokkenen als beledigend worden beschouwd. De term echt hermafroditisme wordt soms gebruikt voor ovotesticulaire DSD, een bepaalde intersekse conditie.

Enkele van de vele kenmerken
De meest bekende intersekse kinderen worden geboren met een geslachtsorgaan dat te klein is om een penis te zijn en te groot voor een clitoris of omgekeerd. Maar, de meest voorkomende intersekse conditie is het androgeenongevoeligheidssyndroom (AOS), waarbij een individu wordt geboren met XY-chromosomen en niet-functionerende testes in de onderbuik. Bij AOS is in negen van de tien gevallen echter geen sprake van een ambigu genitaal: uitwendig is er geen enkel verschil te zien met een meisje met XX-chromosomen. Daarom wordt AOS vaak pas ontdekt als de menstruatie uitblijft, wat aanleiding geeft tot nader onderzoek. Er zijn ook condities bekend waarbij XX-chromosomen gepaard gaan met een mannelijk fenotype. In het stuk rond het verhaal van een intersekse persoon uit de krant het Laatste Nieuws kan je nog meer lezen over enkele kenmerken.

Voorlopers
In 1969 probeerden Paul Guinet (Lyon) en Jacques Decourt (Parijs) een classificatiesysteem op te bouwen. Zij kwamen tot een lijst van 98 verschillende zuivere hermafrodieten. Sommigen van hun proefpersonen groeiden op als meisje, maar hun clitoris werd tijdens de puberteit getransformeerd tot een penisachtig orgaan. Anderen hadden borsten, menstrueerden en hadden een vrouwelijk uiterlijk, maar hun schaamlippen waren bijna geheel dichtgegroeid en vormden het begin van een scrotum. Vandaag de dag houdt men het bij 40 variaties.

Het verhaal van een intersekse persoon

In de krant het Laatste Nieuws vertelde een intersekse persoon over het feit dat er tot op de dag van vandaag nog steeds ouders en dokters zijn die bepalen of hun intersekse geboren kind een jongen of meisje wordt. Terwijl men al jarenlang geleden heeft ontdekt dat dit zeer nefaste gevolgen heeft voor de geestelijke gezondheid van een intersekse kind en later volwassene. Want zo blijkt vaak dat wanneer dokters en ouders bijvoorbeeld besluiten dat het kind een meisje moet zijn dat het intersekse kind zich later en als volwassene meer een man voelt dan een vrouw en omgekeerd. Door deze bevindingen zijn er al af en toe ouders en dokters die besluiten dat ze niet overgaan tot gender operaties en besluiten dat hun als intersekse geboren kind later zelf kan en mag beslissen of er iets gebeurd of niet.

Emmanuelle
Emmanuelle Verhagen, 53, werd net als ruim 185.000 Belgen als intersekse persoon geboren. "Op mijn dertiende kreeg ik de boodschap: je bent fout. En dat allemaal omdat de medische wereld datgene wat ik tussen mijn benen had niet in het hokje ‘man’ of ‘vrouw’ kon plaatsen. Ik ben geboren met een geslachtsorgaan dat te klein was om een penis te zijn, maar te groot voor een clitoris. In medische termen: niet normaal, dus dat moest gecorrigeerd worden. Toen ik op mijn dertiende na mijn operatie wakker werd, heb ik dagenlang gehuild. Want ik wist: er is iets met mij gebeurd dat ik niet wou.” De Brusselse Emmanuelle Verhagen groeide op als jongetje. Ze werd als intersekse geboren, en tegenwoordig omschrijft ze zichzelf als transvrouw. Maar dat is geen omschrijving die elk intersekse persoon zichzelf geeft.

Variaties van biologisch aangeboren kenmerken
Intersekse, vermoedelijk gaat er bij weinig mensen een belletje rinkelen bij die term. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat het niet onder één noemer geplaatst kan worden: er zijn zeker 40 variaties mogelijk. Dat kan gaan van een vrouw die baardgroei heeft, een man die te veel oestrogeen aanmaakt tot een persoon die uitwendig helemaal een vrouw is, maar zonder baarmoeder en mét inwendige teelballen door het leven gaat. Of in het geval van Emmanuelle: geboren met een geslachtsorgaan dat noch penis, noch clitoris is.

Intersekse is dan ook iets wat je hébt het zijn met andere woorden biologische kenmerken waarmee je geboren wordt. Door de medische wereld kunnen ze niet in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’ geplaatst worden. Dat is dan ook meteen het verschil met een transgender: dat is een genderidentiteit, het gevoel dat je biologische geslacht niet overeenkomt met welk geslacht je ervaart.

Intersekse is bovendien geen randfenomeen: élke dag worden er in België vijf à zes baby’s geboren met intersekse kenmerken. In heel België gaat het dus over zo’n 185.000 mensen. Om een idee te geven: in ons land lopen er even veel mensen met rood haar rond. “Het is opvallend: als je aan een huisarts vraagt wat intersekse is, dan hoort hij het vaak in Keulen donderen. Maar als je dezelfde vraag aan een veearts stelt, dan weet die het meteen. In de natuur is het dan ook een uiterst normaal fenomeen.”

Emmanuelle vertelt verder
"Als kind ging ik naar een specialist in Antwerpen. Met mijn benen open moest ik daar naakt op een tafel gaan liggen, zodat de dokter foto’s kon nemen van mijn geslachtsdeel. Langs zijn neus weg zei hij dan dat hij die ging gebruiken in een wetenschappelijke publicatie. En op dat moment ben je te jong om te roepen: het is wél mijn lichaam waar jij nu over beslist.” Vandaag kan Emmanuelle openlijk praten over haar intersekse kenmerken en de littekens die het heeft achtergelaten. Maar vroeger was het absoluut not done. “In de zomervakantie werd ik geopereerd, zodat er zeker geen vrienden of familie in de buurt waren. Niemand van de buitenwereld mocht het weten”, vertelt Emmanuelle. “De schaamte groeide dan ook enorm. Ik vereenzaamde, want ik kon er met niemand over praten.”

In de geslachtsbepalende operaties die ze onderging, had ze amper iets te zeggen. “Je krijgt als prepuber de boodschap: er is iets fout met je lichaam en dat moet gecorrigeerd worden. Terwijl ik zelf totaal niet het idee had dat er iets mis was.” Tussen haar tiende en vijftiende ging Emmanuelle meermaals onder het mes. Niet omdat dat medisch noodzakelijk was: het waren cosmetische ingrepen. “Met de beste bedoelingen. De medische wereld heeft het idee dat het leven gemakkelijker is te leven als man óf als vrouw. De dokters dachten: “Hoe vroeger we opereren, hoe minder het kind er later last van gaat hebben’”, zegt Emmanuelle. “Maar in de realiteit is het tegendeel vaak waar: de puur cosmetische ingrepen zijn gewoon seksuele mutilatie, met de nodige trauma’s tot gevolg.”

Boodschap
Dat is dan ook de boodschap die Emmanuelle wil meegeven: het is niet omdat het medisch kan, dat het ook moét. “Er zit geen haast achter. Het zijn vaak onomkeerbare operaties met zware psychologische gevolgen. De keuze moet in samenspraak gemaakt worden met de intersekse persoon, niet door de dokters of de ouders”, zegt Emmanuelle. “Ik heb het gevoel dat mijn geslachtsorgaan nooit van mij is geweest. Andere mensen zouden niet moeten beslissen hoe mijn lichaam eruitziet. Voor niet-medische redenen is het beter om te wachten.” Emmanuelle wil er dan ook voor zorgen dat niemand hetzelfde lot moet ondergaan. “Door samen te komen en te praten met lotgenoten kon ik het een plaats geven. Dat is zo belangrijk.”
Informatie
Meer info over intersekse via interseksevlaanderen ==> Klik hier

LEES OOK
INTERSEKSE PERSONEN EINDELIJK BETER BESCHERMD IN BELGIE - 2020
BRUSSELSE STRAAT HERNOEMT NAAR INTERSEKSE PERSOON - 2019

Bron: holebi info + hln.be + wikipedia - Februari 2020.

Dit bericht is gepost op 22 February, 2020 en 5736 keer gelezen.