Nederland gaat lesbiennes biseksuelen panseksuelen en aseksuelen beter beschermen.De Nederlandse regering gaat biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen die gediscrimineerd worden wegens hun seksuele gerichtheid beter wettelijk beschermen. Dat blijkt uit een brief van de Nederlandse minister Kasja Ollongren aan de Tweede Kamer.

Hiermee komt de Nederlandse overheid weldra tegemoet aan iedereen die zich niet thuis voelt in de hokjes 'homo of hetero'. Nu staat in de wet dat discriminatie op grond van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ verboden is. Minister Ollongren gaat de wet dit najaar wijzigen, naar een verbod op discriminatie wegens ‘seksuele gerichtheid’.

De aanpassing komt er ook door aandringen van het COC (Nederlandse holebi & trans federatie). "Veel biseksuelen, lesbische vrouwen, panseksuelen, aseksuelen en anderen, herkennen zich niet in de termen 'hetero- of homoseksuele gerichtheid', bijvoorbeeld omdat ze niet hetero of homo zijn. Biseksuelen vragen al langer dat de term 'seksuele gerichtheid' wordt gekozen in plaats van 'hetero- of homoseksuele gerichtheid'. Daarmee komt men ook tegemoet aan steeds meer jongeren die zichzelf identificeren als panseksueel. Ze definieren hun seksuele geaardheid dus op een andere wijze dan 'homo' of 'hetero'. De term ‘seksuele gerichtheid’ (sexual orientation) is internationaal gebruikelijk.

Veel biseksuelen ervaren in de samenleving een gebrek aan zichtbaarheid. Ook in de anti-discriminatiewetgeving is de groep tot nu toe onzichtbaar. Daarnaast ervaren biseksuelen relatief veel pesten en intimidatie op het werk, terwijl de wet hen daartegen nu niet expliciet beschermt.

Het COC pleitte de afgelopen jaren voor invoering van een discriminatieverbod op grond van ‘seksuele gerichtheid’ in brieven en gesprekken met minister Ollongren en diverse Kamerleden. Dat leidde in het najaar van 2018 tot een breed gesteunde motie van de Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) en Dilan Yesilgöz (VVD). Die motie voert minister Ollongren nu uit. Tijdens een rondetafelgesprek in juni op het ministerie van BZK, waar het COC aan deel nam, bleek dat er bij deskundigen en wetenschappers veel steun is voor de wetswijziging.

Onlangs bereikten COC, TNN (Transgender Nederland) en NNID (Nederlandse organisatie voor seksediversiteit), al dat iedereen ongeacht genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken expliciet tegen discriminatie wordt beschermd. De Eerste Kamer nam in maart een wetsvoorstel met deze strekking aan van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Die wet betekent een verbetering voor o.a. transgender-, intersekse en non-binaire personen. En binnenkort zijn ook alle anderen meer expliciet en beter beschermd.
Extra info
- Wat is Panseksualiteit ==> KLIK HIER
- Wat is Aseksualiteit ==> KLIK HIER

Bron: coc.nl

Dit bericht is gepost op 22 July, 2019 en 2565 keer gelezen.Reageer op dit bericht: