Verbod op Turks holebi & trans magazine is in strijd met Europese rechten v.d Mens.Vrijdag oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat het Turkse verbod op het holebi en transgender magazine Kaos GL, in strijd is met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.

Al in 2006 werd op bevel van een Turkse rechtbank het Turkse holebi en transgender magazine uit de handel genomen. Het ging toen om een editie waarbij het hoofdartikel over pornografie handelde. Dat was volgens de rechter in strijd met de publieke moraal. Maar Kaos GL stapte daarop naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Afgelopen week oordeelde het Hof unaniem dat het Turkse vonnis van destijds in strijd is met het Europees recht, omdat het een aantasting is van het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid. Dat fundamentele grondrecht is vastgelegd in artikel 10 van het Europees Handvest.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde verder dat het uit de handel nemen van het tijdschrift destijds een onevenredige ingreep is geweest, die in een democratische samenleving niet past. Ook de zogenaamde bescherming van minderjarigen is volgens de Europese rechters geen rechtsgrond voor het verbieden van het magazine. Want zo klinkt het, de autoriteiten hadden dat namelijk kunnen bereiken door de verkoop van het blad aan mensen jonger dan 18 te verbieden. Holebi's en transgenders zijn erg blij met deze uitspraak, en stellen dat het gaat om een belangrijk vonnis, omdat men daarin stelt dat bescherming van de publieke (en seksuele) moraal geen rechtsgrond is voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting.Bron: coc.nl

Dit bericht is gepost op 28 November, 2016 en 1948 keer gelezen.