Belg politieke resolutie roept wereldwijd op om homoseksualiteit uit strafwet te halen.In een resolutie roept de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers op om homoseksualiteit wereldwijd uit de strafwet te halen. Ook binnen de Europese Unie wil men dat de universele beginselen betreffende de toepassing van het internationaal recht, inzake de mensenrechten met betrekking tot seksuele geaardheid en gender identiteit, zoals opgenomen in de 29 Jogjakarta-beginselen respecteert.

Op dit moment is homoseksualiteit nog steeds in bijna 70 landen strafbaar. Het gaat daarbij vooral om mannelijke homoseksualiteit, maar steeds meer landen bestraffen nu ook vrouwelijke homoseksualiteit. De resolutie, wat niet meer dan een aanbeveling is, roept wereldwijd landen op de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen te respecteren. Ook vraagt men de Verenigde Naties nog meer werk te maken van het aanzetten van landen om homoseksualiteit uit de strafwet te halen.

Tot slot vraagt de resolutie aan onze federale regering om werk te maken van het uit de strafwet halen van homoseksualiteit in andere landen, wat mogelijk kan zijn door in gesprek te gaan met partnerlanden en niet-gouvermentele organisaties die zich met het thema bezig houden te steunen. Ook wenst men dat de federale regering aandringt bij andere lidstaten om werk te maken van de gelijke berechting van holebi's, transgenders en interseksuelen.
LEES OOK
WAAR BLIJFT HET BELGISCHE ACTIEPLAN TEGEN HOLEBI EN TRANS FOBIE?
OPEN VLD - RELIGIE DIE HOMOSEKSUALITEIT AFKEURT KAN NIET
EU MOET MEER AMBITIE TONEN INZAKE HOLEBI & TRANS RECHTEN ALDUS NV-A POLITICA
HOLEBI EVENTS MOETEN SYSTEMATISCH WORDEN OPGENOMEN IN DREIGINGS ANALYSE ALDUS OPEN VLD

Bron: dekamer.be

Dit bericht is gepost op 19 July, 2016 en 2219 keer gelezen.Reageer op dit bericht: