238 vluchtelingen kregen erkenning op basis van seksuele geaardheid of gender identiteit in Belgie.


Vorig jaar 238 vluchtelingen werden erkend op basis van hun seksuele geaardheid (homo, lesbisch, biseksueel) of genderidentiteit (transgender), op een totaal van 609 aanvragen. Daarmee stijgt de erkenningsgraad op basis van dit criterium tot 39%. In 2014 was dit nog 35%. Het correcte beslissingsbeleid leidt wellicht tot een dalend aantal pogingen tot misbruik, en dus een hoger erkenningspercentage., stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Piet De Bruyn (N-VA).

Het totaal aantal aanvragen tot erkenning als vluchteling op basis van seksuele geaardheid of gender identiteit daalde voor het tweede jaar op rij. Dat komt vooral door het feit dat er minder frauduleuze aanvragen zijn. Van 1148 nieuwe aanvragen in 2013 en 843 in 2014 tot slechts 609 vorig jaar. Deze daling gekoppeld aan een stijgende erkenningsgraad, (homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn), wijst er op dat er steeds minder frauduleuze aanvragen zijn, omdat men beseft dat het CGVS haar werk goed doet, hoe moeilijk het soms ook is om in deze dossiers te oordelen. Piet De Bruyn (N-Va) legt uit:

De medewerkers van het CGVS slagen er in om de vluchtelingen die effectief bescherming nodig hebben omdat ze vervolgd zouden kunnen worden omwille van hun geaardheid, ook effectief te herkennen en zo de nodige bescherming te bieden. Mensen die uit opportunistische motieven een frauduleuze asielaanvraag indienen, worden er zorgvuldig uitgefilterd. Het correcte beslissingsbeleid leidt tot een hoger erkenningspercentage en een dalend aantal pogingen tot misbruik. Omdat schaamte, vrees voor negatieve reacties van andere asielaanvragers en onzekerheid over de appreciatie van een aanvraag op basis van seksuele geaardheid ook bij holebi (homo, lesbisch, biseksueel) asielaanvragers sterk aanwezig blijft, is de nieuwkomersverklaring die staatssecretaris Francken invoerde een goede zaak. De Bruyn: Deze nieuwkomersverklaring maakt voor iedereen duidelijk dat homoseksualiteit hier als volledig gelijkwaardig aan heteroseksualiteit wordt beschouwd. Ook de opleidingsprogramma's die medewerkers van asielcentra uitleggen hoe om te gaan met holebi's onder asielzoekers, versterken het vluchtelingenbeleid.

Bron: email aan holebi info van Piet De Bruyn.

Dit bericht is gepost op 13 May, 2016 en 2541 keer gelezen.Reageer op dit bericht: