Raad van Europa en Belg politica over transgenders.Zopas heeft de Raad van Europa X erkent als derde geslacht. Transgender personen moeten zelf kunnen beslissen of ze zich als man - vrouw of x definiëren. Daarboven op stelt de Raad ook dat sterilisatie als voorwaarde om van geslacht te veranderen, zoals ook in ons landje verplicht is, verboden is.

De Raad van Europa is een vergadering van 47 Europese landen die zich voornamelijk over mensenrechten buigt. De erkenning en het verbod werden met een twee derde meerderheid goedgekeurd. Eerder werd er al een transgender resolutie goedgekeurd die oproept een einde te maken aan alle discriminerende wetgeving die de rechten van transgender personen beperkt. De resolutie van de Raad van Europa is niet bindend. Lidstaten zijn niet verplicht resoluties in wetgeving om te zetten, zoals dat wel het geval is bij de Europese Unie. Wel heeft de Raad van Europa een grote morele kracht.

De Vlaamse Petra De Sutter, gecoöpteerd senator voor Groen en zelf transgender, noemt de resolutie "baanbrekend. Het is bijzonder dat het Europese mensenrechtenorgaan erkent dat genderidentiteit niet onderhevig mag zijn aan juridische of medische verplichtingen. Niemand kan voor jou bepalen hoe jij je voelt." Eerder hield ze een emotioneel pleidooi voor de Raad waarbij ze haar eigen situatie aangreep om de parlementsleden er van te overtuigen dat transgender zijn geen ziekte of aandoening is. Daarop kreeg ze veel applaus en felicitaties.

"Het is zeer groot nieuws dat we er in geslaagd zijn om deze resolutie te stemmen in de Raad, waar ook landen als Rusland, Azerbeidzjan en Georgië zijn aangesloten. We weten dat transgenders in die landen slachtoffer zin van ernstige discriminatie. Er zijn landen waar mensen die van geslacht willen veranderen in verplichte psychiatrische observatie worden genomen, of waar zij gedwongen worden om te scheiden na hun operatie omdat het land in kwestie het homohuwelijk niet erkent", zegt De Sutter. "Maar ook in België kan je op dit moment geen operatie ondergaan zonder een attest van de psychiater."

Ook in ons land is al meermaals kritiek gegeven op de verplichte sterilisatie van transgenders. De kabinetten van Sleurs (Gelijke Kansen, N-VA) en Geens (Justitie, CD&V) overleggen over de hervorming van de Belgische transgenderwet uit 2007. En werken een voorstel uit om te bepalen hoe transgender identiteit juridisch, medisch en administratief geregeld moet worden. Vooral de afstamming zorgt voor ingewikkelde technische discussies.

Petra De Sutter hoopt dat ons land een voortrekkersrol kan gaan spelen op het vlak van transgender wetgeving. Want België heeft best heel wat expertise over transgenders. Onder andere in het UGent, waar De Sutter als gynaecoloog werkt. De afgelopen dertig jaar veranderden in ons land 730 mensen officieel van geslacht. Volgens wetenschappelijk onderzoek krijg 1 op 1.000 tot 2.000 mannen en 1 op 2.000 tot 4.000 vrouwen in Vlaanderen te maken met genderidentiteitskwesties.


Bron: demorgen.be

Dit bericht is gepost op 25 April, 2015 en 11332 keer gelezen.Reageer op dit bericht: