Lesbiennes Biseksuelen en Trans vrouwen meer risico op armoede.Uit een nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat lesbische, biseksuele en transgender vrouwen meer kans hebben om in armoede terecht te komen dan andere vrouwen. Het onderzoek werd gedaan door: The National LGBTQ Task Force, Movement Advance Project, and Center for American Progress.

Het meer kans hebben om terecht te komen in armoede heeft te maken met verschillende factoren. Lesbische, biseksuele en transgender vrouwen hebben meer last van discriminatie op de werkvloer dan andere vrouwen, waardoor hun kansen worden verkleind tot het krijgen van een beter betaalde job. Transgender vrouwen hebben daarbij zelfs 3.8 meer kans op discriminatie en ruim 55% van hen liet weten al vaak bij een sollicitatie te zijn afgewezen omwille van hun gender identiteit. 62% van de lesbische, biseksuele en transgender vrouwen heeft dagelijks op het werk te maken met grappen over hun geaardheid of gender identiteit.

Opmerkelijk is het feit dat zorgverleners een hogere premie eisen van lesbische, biseksuele en transgender vrouwen, en worden deze laatsten zelfs vaak uitgesloten Bijna 30% lesbiennes, biseksuele en transgender vrouwen kan een zorgverzekering die wordt geboden via het werk of elders niet betalen.

Het gebrek aan huwelijks gelijkheid in veel Amerikaanse staten maakt het voor veel lesbische, biseksuele en transgender vrouwen moeilijk om bijvoorbeeld co-ouderschap aan te gaan met andere vrouwen, omdat ze geen recht hebben op gelijke voordelen die heteroseksuele koppels wel krijgen, waarbij deze vrouwen ook worden uitgesloten van het krijgen van bijvoorbeeld medisch verlof voor hun kinderen op het werk.

Ook blijkt dat lesbische, biseksuele en transgender vrouwen geconfronteerd worden met hogere huurprijzen en langere verhuur toepassingen. Uit een eerdere studie gedaan door het Amerikaanse Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, blijkt dat heteroseksuele koppels 16% meer in het voordeel worden gesteld wanneer ze zich op de huurmarkt begeven tegenover holebi koppels.

En lesbische, biseksuele en transgender vrouwen worden vaker gediscrimineerd op overheidssteun en voordelen tegenover andere vrouwen. Vaak een gevolg van het ontbreken van gelijke rechten en voordelen, anderzijds ook soms door dat een vrouw haar geaardheid of gender niet bekend wil maken aan een overheids instantie.

Lesbische, biseksuele en transgender vrouwen vinden in tegenstelling tot andere vrouwen, ook geen bescherming tegen partnergeweld vanwege de stigmatisering en gebrek aan familiale erkenning. Vooral vrouwen die in een relatie zitten waarbij hun mede ouderschap niet wettelijk is erkend zitten vaak vast in een relatie waar er partnergeweld voorkomt, omdat het anders kan betekenen dat ze de kinderen niet meer mee kunnen opvoeden. Ook blijkt dat wanneer deze vrouwen melding doen bij officiƫle instanties over partnergeweld ze niet serieus worden genomen vanwege de vooroordelen rond heteroseksuele relaties. En biseksuele vrouwen zitten het vaakst in een slechte relatie uit angst dat hun partner hen uit de kast zal brengen.

Tot slot blijkt dat er ook veel problemen zijn onder immigranten en asielzoekers waarbij algemeen holebi's en transgenders het veel moeilijker hebben dan andere mensen. Vaak omdat ze meer risico lopen om te worden uitgezet omdat ze niet kunnen trouwen met hun partner zoals hetero's dat wel kunnen en waardoor ze in de V.S kunnen blijven. Deze situatie heeft al voor veel schrijnende situaties gezorgd waarbij buitenlandse partners na jaren in een relatie toch nog het land worden uitgezet wat kon voorkomen worden indien ze hadden kunnen trouwen net zoals heteroseksuele koppels. Ook blijkt dat veel immigrante holebi's en vooral transgenders vaak te maken krijgen met geweld in de asielcentra. Ook worden holebi's & transgender immigranten zwaar gediscrimineerd op de arbeidsmarkt en krijgen ze de slechts betaalde jobs als ze die al kunnen krijgen.

holebi info 2015

Dit bericht is gepost op 16 March, 2015 en 3452 keer gelezen.Reageer op dit bericht: