Raad van Europa:: holebi, transgender en intersekse kinderen hebben recht op veiligheid.Holebi (Homo Lesbisch Biseksueel), Transgender en intersekse kinderen hebben recht op veiligheid en gelijkheid. Dat zegt Nils MuiƩnieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa.

Holebi, transgender en intersekse kinderen zijn ook vaak het slachtoffer van pesterijen en geweld op school, sociale netwerksite's of elders. Dit heeft een zeer groot effect op hoe een kind zich voelt en het staat opgroeien met een positieve instelling in de weg. Zoals alle kinderen, hebben ook holebi, transgender en intersekse kinderen recht op mensenrechten en veiligheid.

Volgens een onderzoek gedaan door het EU agentschap voor fundamentele rechten heeft 60 procent van de ondervraagde al eens last gehad van negatieve reacties op school omwille van zijn of haar seksuele geaardheid of gender identiteit. 80 procent was al eens getuige van negatieve commentaren geuit door een klasgenootje op iemands seksuele geaardheid of gender identiteit. Gezien het feit dat er zoveel holebi en transgender kinderen last hebben van negatieve opmerkingen op school is het niet verwonderlijk dat veel van hen angstvallig in de kast blijven (zich niet outen als holebi of transgender).

Volgens MuiƩnieks is dit alles onaanvaardbaar, en legt het een zware last op de schouders van holebi en transgender kinderen, waarbij velen van hen het risico lopen zelfmoord gedachten te koesteren of zelfs zelfmoord plannen maken. Uit een Ierse studie bij holebi en transgender studenten jonger dan 25 blijkt dat ruim de helft van hen al eens of meermaals serieus nadacht over zelfmoord. Waarbij het duidelijk is dat pesten veel effect heeft op holebi en transgender kinderen, zoals onder andere op hun schoolresultaten en welbevinden.

Een school dient een veilige plaats te zijn voor alle kinderen. Het Europese hof van de Mensenrechten maakt duidelijk dat holebi en trans fobe uitspraken op scholen niet ondersteund wordt door de Europese conventie die vrijheid van mening garandeert. En men stelt dat scholen voldoende aandacht moeten schenken aan holebi en trans fobie en meer de focus moeten leggen op de bescherming van alle kinderen. De UNESCO en de International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organisation (IGLYO) hebben handleidingen uitgewerkt om daarmee aan daar aan te kunnen werken.

Verder stelt men dat het ook belangrijk is dat kinderen recht moeten hebben op informatie over seksualiteit en gender diversiteit. Ook moeten anti pest programma's worden ondersteund door het onderwijs op het vlak van gelijkheid, gender en seksuele geaardheid. Ook is het belangrijk dat scholen werken aan gender thema's om gender stereotypes uit te roeien op school (dit is voor jongens dat is voor meisjes).

Jammer genoeg is er nog een probleem, namelijk het feit dat veel holebi en transgender kinderen in de eigen gezins situatie te maken krijgen met geweld, waarbij jammer genoeg ook nog steeds veel holebi en transgender kinderen niet worden aanvaard door hun eigen ouders. Veel ouders vinden het nog steeds erg moeilijk om te aanvaarden dat hun kind homo, lesbisch, biseksueel, transgender of interseksueel kan zijn en niet 'gewoon' heteroseksueel. Uit onderzoek blijkt dat ruim 35 procent van de kinderen niet uit de kast is tegenover zijn of haar ouders. Daarnaast is het feit dat veel landen opvangcentra hebben voor holebi en transgender jongeren die thuis niet meer gewenst zijn ook alarmerend, naast het feit dat ook veel holebi en transgender jongeren dakloos worden omdat ze door hun eigen ouders niet worden aanvaard zoals ze zijn.

Tot slot blijkt jammer genoeg ook dat transgender en intersekse kinderen het vaak nog moeilijker hebben dan holebi kinderen, net zoals dat het geval is bij volwassen. Vaak een gevolg van het feit dat in veel landen te erkenning van transgender en intersekse kinderen erg gevoelig of moeilijk ligt, al gaat het in sommige landen wel goed. Met ouders is het net als bij holebi kinderen, sommigen aanvaarden hun kinderen zoals ze zijn, anderen niet. Maar een ding is zeker, alle kinderen hebben recht om op te groeien als een gelukkig mens in een veilige omgeving.

holebi info eigen berichtgeving 2014

Dit bericht is gepost op 04 October, 2014 en 3356 keer gelezen.Reageer op dit bericht: