Ook Open Vld komt met holebi en transgender standpunten ivm verkiezingen.
Eerder kon je al bij holebi.info lezen dat de partijen Groen! - de Pvda en CD&V met holebi & transgender standpunten kwamen rond de komende verkiezingen. En vandaag is het de beurt aan Open Vld, die eveneens zijn holebi & trangender standpunten naar voren schuift - punten waarmee men bij de komende legislatuur wil aan werken in het voordeel van holebi's en transgenders.

Voor Open Vld is elk individu uniek en heeft elk individu gelijke rechten. Wij verzetten ons dan ook tegen elke vorm van discriminatie op basis van seksuele voorkeur en veroordelen elke vorm van homo- of transfobie. Open Vld en toenmalig premier Guy Verhofstadt lagen in 2003 aan de basis van de wet op het homohuwelijk.

We waren toen het tweede land ter wereld, na Nederland, dat het burgerlijk huwelijk openstelde voor personen van gelijk geslacht. In 2006 voerden we het adoptierecht voor holebi's in. Dit jaar nog slaagde Annemie Turtelboom erin om het automatisch meemoederschap voor lesbische koppels te laten goedkeuren in het parlement. België speelt dan ook een internationale voortrekkersrol inzake gelijke rechten voor holebi's en transgenders. Maar het is een illusie om te denken dat we er al zijn, dat de strijd gestreden is. Er blijven nog belangrijke pijnpunten en die willen we wegwerken door in te zetten op de volgende maatregelen.

Een eerste prioriteit is de hervorming van de transgenderwet. De onvruchtbaarheidseis en de verplichte geslachtsoperatie moeten uit de wet. Het verkrijgen van een officiële geslachtswijziging moet een recht zijn. De Yogyakartaprincipes stellen duidelijk niemand verplicht mag worden om medische procedures te ondergaan vooraleer hij of zij de wettelijke erkenning krijgt voor zijn of haar genderidentiteit. Gendervariante personen moeten het recht hebben om hun voornaam te wijzigen, de vermelding van hun geslacht te veranderen en wat dat laatste betreft ook een derde of blanco optie kunnen aankruisen. Er moet ook een actieplan komen gericht op de maatschappelijke aanvaarding en gelijkberechtiging van transgenders

Daarnaast willen we ook onderzoeken of een versoepeling kan doorgevoerd worden van het verbod voor holebi's om bloed te geven. De veiligheid voor mensen die bloed ontvangen, moet uiteraard altijd voorop staan. Maar als er nieuwe technologieën bestaan die de veiligheid garanderen, ook bij bloeddonatie door holebi's, dan kan het huidige verbod worden versoepeld

België mag dan wel een ethisch progressief land zijn. Toch bestaan er nog heel wat vooroordelen t.o.v. holebi's en transgenders en is er nog heel wat schijntolerantie. Het is dan ook imperatief dat we sterk inzetten op sensibilisering. Open Vld wil erop toezien dat de engagementen die aangegaan zijn in het charter voor een gendervriendelijk en homo hoffelijk onderwijs en het actieplan om het taboe rond homoseksualiteit in het voetbal daadwerkelijk worden uitgevoerd. De rol van individuele onderwijzers, voetbaltrainers, supporters enz. is daarbij essentieel. Het taboe rond homoseksualiteit bij mensen met een migratie-achtergrond moet doorbroken worden. En ook het welbevinden van oudere holebi's en transgenders moet versterkt worden, zeker in rust- en verzorgingsinstellingen.holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 21 May, 2014 en 4209 keer gelezen.Reageer op dit bericht: