Belgische PVDA+ komt met holebi & transgender punten.

De PVDA+, de marxistische tweetalige partij die in heel België lijsten indient, stelt haar partijstandpunten voor. De partij erkent dat er de voorbije jaren veel discriminaties van holebi's zijn weggewerkt en dat de aanvaarding van holebi's toeneemt. Toch ziet de partij nog veel vooroordelen en discriminaties, die transgenders nog veel meer ervaren.

De visie van de partij luidt:
- We komen op voor gelijke rechten voor iedereen en vragen respect voor ieder mens, ongeacht zijn/haar seksuele voorkeur en/of genderidentiteit.
- We ijveren voor de aanpassing van de wet zodat holebi-ouders op dezelfde manier als hetero-ouders hun kinderen kunnen erkennen/aangeven.
- We willen de positieve verworvenheden van holebi's verdedigen, warme solidariteit promoten en optreden in een geest van samenwerking en dialoog tussen alle groepen. Om te vermijden dat verschillende gediscrimineerde groepen tegen elkaar worden uitgespeeld, pleiten we ervoor om het racisme en de homofobie samen te bestrijden en zo de spanningen tussen holebi's of transgenders en sommige allochtonen weg te werken.
- Het onderwijs speelt een belangrijke rol om kinderen vertrouwd te maken en te leren respect op te brengen voor verschillende samenlevingsvormen.

De partij schuift enkele programmapunten nadrukkelijk naar voren. De bijzondere aandacht voor adoptie in het programma valt daarbij op. Zo wil de partij dat holebi koppels en gender variante personen kinderen uit het buitenland kunnen adopteren. PVDA+ wil ook dat meemoeders wettelijke erkenning kunnen krijgen als ouder. Stemmingmakerij tegenover holebi's en transgenders baart de partij zorgen. Vooral extreemrechts, religieuze fanaten en conservatieve personen beschouwt de PVDA als aanzetters tot homofoob en transfoob geweld: Wat begint met stemmingmakerij in woorden resulteert regelmatig in geweld op straat.

De PVDA+ komt met acht voorstellen voor holebi's en transgenders:
1. Elke discriminatie bestrijden. België moet op de verschillende bestuursniveaus, bouwen aan een gecoördineerd gelijke kansenbeleid voor holebi's en gender variante personen. Versterk de antidiscriminatiewetgeving ter zake.
2. Duidelijke seksuele opvoeding in het onderwijs, met inbegrip van het holebi- en transgender thema. Bewustmakingscampagnes gericht op het afbouwen van vooroordelen, via aandacht voor diversiteit en door krachtig op te treden tegen agressors.
3.Maak voldoende financiële middelen voor de holebi/transgender beweging vrij, ook voor haar rol als expertisecentrum.
4. Meemoeders moeten hun kinderen kunnen aangeven/erkennen zoals hetero-ouders dat kunnen doen.
5. Verder onderzoek is nodig naar de gevolgen van gezinssamenstellingen. Waar blijkt dat kinderen in bepaalde gezinssituaties nadelen ondervinden, moet extra ondersteuning gegeven worden: psychologisch, pedagogisch, financieel, kinderopvang...
6. Voer preventiecampagnes rond seksueel en homo/transfoob geweld in bedrijven, scholen en jongerenbewegingen. Leg bij veroordeling de nadruk op taakstraffen in organisaties die opkomen voor holebi/transgenderrechten of tegen seksueel geweld.
7. Erken personen die wegens hun seksuele geaardheid (of genderidentiteit of -expressie) van hun vrijheid beroofd en vervolgd worden, als politieke vluchteling.

De PVDA+ heeft sinds kort verkozenen in gemeenten, districten en provincieraden. Ze sloegen er in het verleden niet in verkozenen in het Vlaams en federaal parlement te krijgen. In de recentste peiling van RTBF en La Libre Belgique komt PVDA+ uit op 4,1%. Voorlopig blijft de partij in de peilingen dus onder de kiesdrempel maar ze behoudt met name in de provincie Antwerpen uitzicht op een mogelijke verkozene.holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 16 April, 2014 en 2665 keer gelezen.Reageer op dit bericht: