Automatische erkenning holebi meeouderschap nog voor verkiezingen? en holebi's vergeten bij dubbele naam. - UPDATE 13/3/ 2014Belgische holebi's voeren vandaag actie aan de Senaat om de automatische erkenning van meeouderschap voor holebi koppels te laten vooruitgaan. De federale regering beloofde bij aantreden alles in orde te maken, maar holebi's vrezen dat het dossier niet meer rond raakt voor de ontbinding van het parlement in aanloop van de verkiezingen van 25 mei 2014. Daarnaast blijkt ook dat men bij het wetsontwerp rond dubbele namen voor kinderen holebi's vergeten is.

Op dit moment gaat het zo in ons landje betreffende homo en lesbische koppels: Wanneer een lesbisch koppel een kindje krijgt moet de niet biologische moeder (of meemoeder) momenteel haar eigen kind adopteren. Daarbij verloopt de procedure langzaam en creëert ze een juridische onzekerheid voor mama's en kind. De holebi en transgender federatie Cavaria dient nu een petitie in bij de voorzitter van de Senaatscommissie Justitie, die zich dan zal buigen over de materie.

Men vraagt dat bij gehuwde koppels de meemoeder automatisch erkend wordt als ouder en dat bij ongehuwde koppels een simpele erkenning van het kind door de meemoeder volstaat. De holebi en trans federatie zegt dat ze gewoon dezelfde regeling vragen die heteroseksuele koppels nu al genieten. Het argument dat er geen biologische band is tussen het kind en de meemoeder, doet er niet toe, want bij een heteroseksuele man moet toch ook niet via een DNA-staal bewezen worden dat het zijn kind is, klinkt het vanuit Cavaria.

Dubbele naam voor kinderen - holebi's vergeten:
Dinsdag keurde de Kamercommissie Justitie het wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) goed betreffende de dubbele naam. Maar men is wel holebi's vergeten, want hoe moet het nu met kinderen van twee moeders of twee vaders? Een kind krijgt nu de naam van de vader, met de nieuwe wet krijgt men de keuze om het kind de naam van de vader, of de naam van de moeder te geven, of de naam van de vader en de moeder in willekeurige volgorde. Bij onenigheid krijgt het kind een dubbele naam: eerst die van de vader, dan die van de moeder.

In de volgende generatie krijgen de ouders volgens Turtelboom tien keuzemogelijkheden. Als beide ouders al een dubbele naam hebben, dan moet het kind in ieder geval een dubbele naam hebben. Teruggaan naar een enkele naam kan dus niet en vier achternamen kan dus ook niet, het maximum blijft twee. Als de ouders met een dubbele naam het niet eens zijn, dan krijgen hun kinderen ook een dubbele naam met eerst de eerste naam van de vader en dan de eerste naam van de moeder. Het debat was en is moeilijk. Er zijn niet alleen tal van gevoeligheden, maar ook praktische vragen. Zo becijferde Renaat Landuyt (sp.a) dat er 16 mogelijkheden zijn, geen 10. Dus wat is het nu? 10 of 16 mogelijkheden? Bovendien ziet niet iedereen het nut van de verandering in. Maar wat nu met homo en lesbische ouders? de naam van de biologische moeder eerst? en wat dan bij homo koppels? En hoe het oplossen bij alternerende moeders zoals het geval bij basketbalspeelster Ann Wouters en haar vrouw, waarbij beide vrouwen een kind kregen. Het wetsontwerp gaat nu richting plenaire vergadering in de Kamer, waar het allicht wordt goedgekeurd. De Senaat heeft dan 15 dagen om te 'evoceren', d.w.z. de wet naar zich toetrekken.

UPDATE 13 Maart
Er komt mogelijk nog voor de ontbinding van het parlement voor de verkiezingen van 25 mei een regeling voor meemoeders. Dat stelt senator Els Van Hoof (Cd&V) in Metro. Woensdag hield de Senaatscommissie Justitie hoorzittingen over het automatisch erkennen van meemoeders. Wanneer een lesbisch koppel in België een kindje krijgt, moet de niet-biologische moeder ('meemoeder') momenteel haar eigen kind adopteren. Die procedure duurt lang en creëert een periode van juridische onzekerheid voor mama's en kind. De federale regering beloofde bij haar aantreden gelijkaardige afstammingsregels in te voeren als bij heterokoppels. Er is echter geen eensgezindheid bij de (regerings)partijen. De socialisten en de liberalen wilden bijvoorbeeld een zeer brede wet, die ook van toepassing zou zijn op homoseksuele mannen. Maar dat gaat te ver voor CD&V en cdH. Daarom diende Van Hoof samen met collega Francis Delperee (cdH) een amendement in, dat het paarse voorstel vervangt door een eerder voorstel van Sonja Becq (CD&V) en het beperkt tot alleen lesbische koppels. "We zeggen niet dat homokoppels kinderen niet goed kunnen opvoeden", legt Van Hoof uit in Metro. "Maar op dit moment is er nog steeds geen wet dat het draagmoederschap regelt. Pas wanneer zo'n wet er is, kan die worden uitgebreid naar homokoppels." Volgende week is er opnieuw een hoorzitting. Mogelijk is het dan te laat om nog deze legislatuur meemoederschap te regelen. Maar er klinkt ook optimisme. "We vinden nog altijd dat we dit in de toekomst ook mogelijk moeten maken voor homoseksuele mannen. Maar laten we nu eerst focussen op een oplossing voor de penibele situatie waarin heel veel meemoeders zich vandaag bevinden", reageert Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Volgens Van Hoof is de kans dus groot dat de nieuwe wet nog voor de verkiezingen kan worden gestemd.

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 12 March, 2014 en 3366 keer gelezen.Reageer op dit bericht: