Stad Gent en anderen ondertekenen regenboogverklaring (holebi & trans).

Afgelopen vrijdag ondertekenden de Stad Gent en enkele partnerorganisaties een Regenboogverklaring Daarmee legt men een basis voor een geïntegreerde aanpak van discriminatie van holebi's en transgenders in de stad. Ze omvat zes punten en een waaier aan acties, onder andere om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken op school. Gents schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz (sp.a) ondertekende als eerste de verklaring.

België staat ver op het vlak van holebi- en transgender beleid. Gelijke rechten op papier garanderen echter nog niet dat mensen in het dagelijkse leven altijd gelijk worden behandeld. Nog te vaak worden holebi's en transgenders gediscrimineerd en krijgen ze te maken met vooroordelen, stelt de perstekst van de Stad Gent,

Op lokaal vlak zijn er veel mogelijkheden om werk te maken van de gelijkwaardigheid van mensen, zeker ook wat (meer) respect voor holebi's en transgenders betreft. Resul Tapmaz verklaart: Daarom ondertekenden de Stad Gent en enkele partners, zoals politie, justitie, onderwijs, middenveld, op 17 januari 2014 de Regenboogverklaring. Gent is altijd een solidaire stad geweest, een pionier op het vlak van gelijke kansen. Gent had bijvoorbeeld als eerste in het land een Meldpunt Discriminatie. In ons huidige bestuursakkoord staan verschillende punten over de aanvaarding van holebi's.

Maar bij onze stadsdiensten en het middenveld groeide de nood aan een geïntegreerde aanpak. Deze nieuwe Regenboogverklaring wordt de basis daarvan.

De Regenboogverklaring legt een duidelijke nadruk op de partners en hun samenwerking, op de holebigemeenschap zelf en op de betrokkenheid van de Gentenaars. De verklaring bevat veel meer dan alleen een principiële aanpak van geweld: bij de zes punten hoort een waaier aan acties die in de loop van de volgende jaren moeten worden uitgevoerd en uitgebreid. Ze is bovendien niet gericht op een groep of sector: er zijn op vele vlakken uitdagingen die iedereen samen moet aangaan. Sammy Vanoirbeek, voorzitter van de raad van bestuur van Casa Rosa, kijkt uit naar die samenwerking: "We zijn vanuit Casa Rosa blij dat deze Gentse regenboogverklaring er nu is. We kijken ernaar uit om de stad bij te staan voor de uitvoering van deze maatregelen." Sammy ondertekende de verklaring namens Casa Rosa, algemeen coördinator Yves Aerts namens de holebi en transgender federatie cavaria.

Er is in de Regenboogverklaring ook aandacht voor gender: Gender is een thema dat vaak aan bod komt in het onderwijs. Scholen moeten dan ook manieren aangereikt krijgen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken. Een aantal acties zijn gericht op de leerkrachten: thematische onderwijscafés, ontsluiting van pedagogisch materiaal, uitnodigingen voor vormingen en projectwerking. Het thema krijgt bovendien een plaats in de starterscursus voor nieuwe leerkrachten. Agressie, pesten en onterecht onderscheid zijn en blijven onaanvaardbaar. Discriminatie en agressie moeten zowel preventief als repressief aangepakt worden. Het Meldpunt Discriminatie zorgt voor zowel de behandeling van individuele meldingen als voor preventieve en sensibiliserende acties.

De Politiezone Gent bereidt ook specifieke acties voor. De Stad Gent wil een voorbeeldrol opnemen. Schepen Tapmaz zei: Stap voor stap willen we met onze positieve boodschap en met onze acties vooruitgang boeken. We vragen dat slachtoffers elk homofoob incident aangeven bij de juiste instanties, dan kunnen we de opvolging garanderen en discriminatie verder bestrijden.

Er volgt een eerste evaluatie van de Regenboogverklaring op 17 mei 2014, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). De verklaring zal in de toekomst wellicht ook worden uitgebreid.

Zes actiepunten
De Regenboogverklaring bevat zes punten die moeten bijdragen aan respect voor holebi's en transgenders in Gent:
1. De "Gentenaar bewuster maken en hen informeren.
2. Kennis verzamelen en zich omringen met experten.
3. Holebi's en transgenders ondersteunen en versterken in de stad.
4. Gelijke kansen en de veiligheid verhogen in de stad.
5. Aandacht voor holebi's en transgenders in het aanbod en in de beeldvorming van de stad.
6. Samenwerken met veel partners: We hebben elkaar nodig. We doen dit samen. Voor Gent, met Gent en in Gent!

EERDER KON JE BIJ HOLEBI.INFO LEZEN:
BRUSSEL EN GENT WORDEN SAMEN MET ANDEREN REGENBOOG CITIES (Mei 2013)

holebi info - eigen berichtgeving - copyright @ holebi.info 2014

Dit bericht is gepost op 18 January, 2014 en 2620 keer gelezen.Reageer op dit bericht: