Belg holebi & trans beweging voert druk voor automatisch meemoederschap op + lijst supporters.De Antwerpse holebi en transgender koepel Het Roze Huis en de Belgische holebi en transgender federatie Cavaria voeren de druk op de regering Di Rupo op betreffende het meemoederschapsdossier gevoelig op. Eerder kon je al bij holebi.info lezen over de kaarten actie die VANDAAG verbonden aan de nieuwjaarsreceptie gehouden wordt in het Antwerpse Roze Huis. Vandaag verscheen er een opiniestuk in de krant de Standaard.

Het opiniestuk in de krant wordt gesteund door tal van opiniemakers. Verscheidene politici, academici, auteurs, betrokkenen uit de holebi- en transgenderbeweging en andere personen uit het middenveld, die daarbij kleur bekennen voor de automatische erkenning van lesbische meemoeders.

De federale regering beloofde werk te maken van de automatische erkenning van meemoederschap. Vooralsnog echter zonder resultaat. De holebi- en transgenderbeweging vraagt dringend actie om dit dossier op te lossen. Dit zou een einde maken aan een discriminerende situatie en zekerheid bieden aan lesbische ouders en hun kinderen. In eerste instantie bleek dat de CD&V tot grote ergernis van coalitiepartner Open VLD dwars lag betreffende het automatische meemoederschap in ons landje. Maar nu komen ze zelf met een wetsvoorstel. CD&V-kamerlid Sonja Becq dient nu een wetsvoorstel in om de meemoeders vanaf de eerste dag dezelfde rechten te geven als een heteroman die de geboorte van zijn kind gaat aangeven.

Het voorstel van CD&V zou een grote doorbraak in het dossier kunnen zijn. Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD), ooit holebi-meter in het parlement, probeerde haar eigen wetsontwerp onlangs nog tevergeefs door de ministerraad te krijgen, maar CD&V was toen de grote dwarsligger. Nu CD&V zelf een consensusvoorstel indient, kan het automatische meemoederschap in principe snel beklonken zijn in het parlement, zegt ook Turtelboom. Al is Open VLD-kamerlid Jean-Jacques De Gucht niet van plan om zich zomaar aan te sluiten bij het CD&V-voorstel. Hij dient binnenkort een wetsvoorstel in dat nog een stap verder gaat.

Hoe zit nu alles in elkaar omtrent lesbische meemoeders en vat vragen de Belgische holebi en transgender federaties?

Wanneer een lesbisch koppel een kindje krijgt moet de niet-biologische moeder (of meemoeder) momenteel haar eigen kind adopteren. Concreet krijgen Anne en Caroline een kind door middel van kunstmatige inseminatie met donorzaad. Wanneer Anne nadien bevalt van een zoon of dochter, staat juridisch en biologisch automatisch vast dat zij de moeder van het kind is. Dit is net zo voor een heterokoppel waarbij gebruik gemaakt wordt van kunstmatige inseminatie met donorzaad. De discriminatie zit hem in het vervolgverhaal.

Binnen een heterokoppel is de man automatisch de vader van het kind. Caroline staat echter voor een onnodige, lange en belastende adoptieprocedure. Het argument dat er geen biologische band is tussen het kind en de meemoeder is irrelevant. Een heteroman moet toch ook geen DNA-staal afgeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand om zijn biologische band met zijn kind te bewijzen? Het engagement om samen een kind op te voeden volstaat hier.

Bovendien is een adoptieprocedure geen simpele formaliteit. Caroline zal geduld moeten hebben. Ze zal haar kwaliteiten als ouder dubbel en dik moeten bewijzen. Meer nog, Caroline zal er mits betaling door de erkende adoptiediensten op worden voorbereid. De rechter ontvangt nog graag een schriftelijke toestemming van de grootouders vooraleer Caroline geschikt wordt bevonden. Nochtans staat het buiten kijf dat Anne en Caroline hun gedeelde kinderwens goed doorgesproken hebben. Dat is immers een biologische noodzakelijkheid. Samen een kind gedroomd en samen naar de gynaecoloog. Samen de kinderkamer geschilderd en samen slapeloze nachten. Twee mensen die de belofte maken aan een kind er altijd voor klaar te staan. Gaan Anne en Caroline uit elkaar, dan is er geen enkele juridische grond om alimentatie of bezoekrecht toe te kennen. Indien een droom in een nachtmerrie verandert en moeder of meemoeder komen te overlijden voor de adoptieprocedure rond is, dan is er geen enkel juridisch vangnet om dit gezin te beschermen.

Dit staat in schril contrast met de ambitie die we als samenleving koesteren om kinderen in de beste omstandigheden te laten opgroeien. Adoptie is dus geen afdoend antwoord. Er zijn teveel risico's aan verbonden, het biedt geen zekerheid aan kinderen en het geeft geen fundamentele erkenning aan de meemoeder. We vragen dan ook met aandrang een initiatief van de regering of actie van parlementsleden die het meemoederschapsdossier ter harte nemen. Wat we willen is dat bij getrouwde koppels de meemoeder automatisch erkend wordt als juridische ouder en dat bij ongehuwde koppels een simpele erkenning van het kind door de meemoeder volstaat, los van het al dan niet gebruik maken van de wetgeving op de medisch begeleide voortplanting. We vragen gewoon dezelfde regeling die heterokoppels genieten. We vinden dat mensen die zich engageren om kinderen op te voeden alle steun verdienen. In de eerste plaats in het belang van deze kinderen. De blauwdruk voor een wettelijke regeling ligt op tafel. Nu enkel nog de politieke wil om er een initiatief rond te nemen.

Marcia Poelman, woordvoerder Het Roze Huis cavaria Antwerpen en Yves Aerts, algemeen coördinator cavaria
Gesteund door:
Meyrem Almaci, Federaal Volksvertegenwoordiger Groen
Sonja Becq, Federaal Volksvertegenwoordiger CD&V
Paul Borghs, jurist gespecialiseerd in holebi- en transgenderwetgeving
Eva Brumagne, Femma vzw
Tom Caubergs, Holebihuis Vlaams-Brabant
Saskia De Coster, auteur
Jean-Jacques De Gucht, senator Open VLD
Zuhal Demir, Federaal Volksvertegenwoordiger N-VA
Jacinta De Roeck, gewezen senator
Alexis Dewaele, Steunpunt Gelijkekansenbeleid
Gregory Frateur, muzikant
Ilke Jaspers, ACV Gender
Nahima Lanjri, Federaal Volksvertegenwoordiger CD&V
Leonie Nelissen, voorzitter Het Roze Huis-cavaria Antwerpen
Sven Pichal, radio- en tv-maker
Anne Provoost, auteur
Brigitte Raskin, auteur
Jan Roegiers, Vlaams Volksvertegenwoordiger en senator sp.a
Sarah Scheepers, Ella vzw
Dave Sinardet, professor VUB
André Sollie, auteur
Guy Swennen, sp.a-senator
Michiel Vanackere, woordvoerder Wel Jong Niet Hetero
Mario Van Essche, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging HVV
Mieke Van Houtte, UGent
Sammy Vanoirbeek, voorzitter Casa Rosa

holebi info 2014

Dit bericht is gepost op 04 January, 2014 en 3068 keer gelezen.Reageer op dit bericht: