Belgische regering pakt hetero en holebi schijnrelaties aan.


Joëlle Milquet, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, Annemie Turtelboom, minister van justitie en Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hebben vandaag groen licht gekregen voor een nieuw middel in de strijd tegen schijnrelaties waaronder ook gedwongen huwelijken vallen die zowel voorkomen bij heteroseksuelen als bij holebi's. De ministers lanceren een informatie- en sensibiliseringscampagne betreffende schijnhuwelijken. Binnenkort zal de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de informatie met betrekking tot het vermoeden van een schijnrelatie of een poging tot schijnrelatie kunnen vermelden in het bevolkingsregister, zodat deze toegankelijk wordt via het Rijksregister.

Niet alleen hetero's kunnen het slachtoffer worden van schijnhuwelijken of schijnrelaties. Het fenomeen komt ook steeds vaker bij homomannen voor die iemand uit het buitenland laten overkomen om hem op termijn verblijfspapieren te kunnen bezorgen. Als een ambtenaar van de Burgerlijke Stand vermoedde dat het om een schijnrelatie ging kon hij tot nu toe dit nog niet aan zijn collega's in andere steden laten weten. Iets wat in het geval van schijnhuwelijken al wel kon door dit te vermelden in het Rijksregister. Hierdoor konden koppels makkelijk in een andere stad een bewijs bekomen dat ze samen een woning deelden.

Annemie Turtelboom en Maggie De Block: “Daardoor zullen alle gemeenten kunnen nagaan of een persoon eerder al het voorwerp uitmaakte van een signalement in een andere gemeente wegens een mogelijke schijnrelatie. Wat meteen een eind maakt aan het fenomeen van de “shopping” tussen verschillende gemeenten. Op basis van een nieuw Koninklijk Besluit zullen de ambtenaren van de Burgerlijke Stand alle handelingen en beslissingen die ze genomen hebben vooraleer ze een huwelijk of wettelijke samenwoning afsluiten, waarvan vermoed wordt dat het gaat om een schijnrelatie in het bevolkingsregister moeten opnemen. Het doel is deze informatie toegankelijk te maken via het Rijksregister. Bij een gerechtelijke onderzoek zal een parket ook meteen kunnen beschikken over alle beslissingen van de ambtenaren van Burgerlijke Stand, wat het onderzoek zou moeten vooruit helpen.

Cijfermateriaal over hoeveel schijnrelaties bij homo's of lesbiennes voorkomen is niet voorhanden. Eén van de redenen is net de afwezigheid om dat te vermelden en ook omdat niet alle gemeenten aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) laten weten of ze elementen hebben vastgesteld die kunnen wijzen op een eventuele schijnrelatie. Nochtans was deze maatregel al voorzien in een omzendbrief van 2005. Bovendien raadplegen niet alle ambtenaren van de Burgerlijke Stand de DVZ om na te gaan of er eerder al beslissingen getroffen zijn in verband met een vreemdeling in het kader van een eventuele schijnrelatie. Voortaan zullen deze nieuwe gegevens, zodra ze in bevolkingsregisters zijn opgenomen en ze toegankelijk zijn voor de ambtenaren van Burgerlijke Stand van alle gemeenten, het fenomeen van “shoppen” voorkomen. De ambtenaar van Burgerlijke Stand van gemeente B zal meteen kunnen zien dat haar of zijn collega in gemeente A geweigerd heeft het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoning te voltrekken. Als alles correct verloopt, kan de nieuwe maatregel nog voor het einde van het jaar ingaan.

In het kader van de strijd tegen schijnrelaties en tegen gedwongen huwelijken lanceren de betrokken ministers een informatie- en sensibiliseringscampagne “Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie”. Deze campagne is het sluitstuk van een reeks maatregelen die zij genomen hebben.Meer informatie vindt u op de website http://schijnrelatie.be waar je ook enkele filmpjes kan bekijken.

EEN GREEP UIT HET OVERIGE NIEUWS
238 TRANSGENDERS VERMOORD - IS TOPJE VAN IJSBERG
TOEKOMSTIG PREMIER VROEG TOESTEMMING AAN VRIEND OM REGERING TE VORMEN
VOOR HET EERST ZAAK VAN HOMOFOBE DOODSLAG VOOR ASSISENHOF IN ONS LANDJE
BANGLADESH ERKENT HIRJA ALS DERDE GENDER
ALLE VLAAMSE SCHOLEN KREGEN PAKKET GENDER EN SEKSUELE DIVERSITEIT
FIRST LADY UIT HOMOFOBISCH LAND DOET POSITIEVE UITSPRAAK
17de AMERIKAANSE STAAT MET HOMOHUWELIJK IS EEN FEIT
ONZE BELGISCHE HOLEBIFOON DOET MEE AAN MUSIC FOR LIFE - DOE JIJ OOK MEE?
GENERAL MOTORS GEEFT HOLEBI'S GELIJKE RECHTEN
ACTEUR UIT WEEDS EN 30 ROCK KOMT UIT DE HOLEBI KAST
4de GROEP VOOR HOLEBI MET VERSTANDELIJKE HANDICAP + LINKS NAAR DE DRIE ANDERE GROEPEN
ANTWERPSE UNIV START UNIEK EERSTE BELG ONDERZOEK NAAR HOLEBIFOBIE TRANSFOBIE EN SEKSISME DOE MEE (tot december)

MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron: hetrozehuis.be

Dit bericht is gepost op 15 November, 2013 en 3503 keer gelezen.Reageer op dit bericht: