Onderzoek - Holebi leerkrachten komen niet op voor holebi studenten omdat...Uit een nieuwe Amerikaans onderzoek blijkt dat holebi leerkrachten minder snel opkomen tegen homofobie op school uit angst de aandacht te vestigen op hun eigen seksuele geaardheid, en vooral ook uit angst om te worden ontslagen omwille van hun eigen seksuele geaardheid.

Uit het onderzoek blijkt dat holebi leerkrachten zich minder uitspreken over homofobie ook wanneer ze er getuige van zijn dan hetero leerkrachten. De holebi leerkrachten zouden teveel angst hebben om op te komen tegen homofobie op school omdat de leerlingen dan sneller zouden weten dat ze homo of lesbisch zijn, maar het meest vrezen de holebi leerkrachten voor hun job wanneer hun seksuele geaardheid uit komt. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel holebi leerkrachten zich niet veilig genoeg voelen op school om hun coming out te doen. Maar ook de hetero leerkrachten zwijgen vaak wanneer ze te maken krijgen met homofobie onder de studenten. Twee derde van de leerkrachten zegt nog nooit een andere leerkracht te hebben gezien die opkwam tegen homofobie of er opmerkingen over maakte. Ruim 59 procent van de holebi leerkrachten liet weten hetero leerkrachten zelf al homofobe opmerkingen te horen maken. De helft van de holebi leerkrachten geeft toe geen opmerkingen te maken wanneer studenten homofobe woorden gebruiken.

Het onderzoek over homofobie in Amerikaanse scholen volgt een recent Britse campagne om homofobie op school te verdringen. Maar wanneer blijkt dat holebi leerkrachten zelf in de kast blijven zitten en niet durven opkomen voor gepeste holebi studenten zal er weinig veranderen. Slechts een handje vol holebi leerkrachten is uit de kast, de rest is bang voor negatieve reacties en ruim 62 procent is bang om zijn of haar job te verliezen wanneer hij of zij uit de holebi kast komt als leerkracht. Vooral school directeurs en directrices zouden zelden uit de kast komen als holebi. Daarnaast blijkt ook nog dat meer dan de helft van de holebi leerkrachten zich ongemakkelijk voelt bij een confrontatie met ouders van studenten, ook uit angst dat men zal weten dat hij of zij holebi is en er negatieve reacties zouden komen. En dat is eigenlijk gek want uit verschillende onderzoeken blijkt de meerderheid van de Amerikanen achter het homo-huwelijk te staan, maar men geeft toe dat wanneer ouders praten over hun eigen kinderen wanneer die wordt geconfronteerd met een holebi leerkrachten het een heel ander verhaal is.

De Britse onderwijs organisatie riep recent zijn holebi leerkrachten op om uit de kast te komen omdat dit een goed voorbeeld kan zijn voor de kinderen, en mede als doel om op te komen tegen homofobe pesterijen van studenten op school. Toch is dat niet vanzelf sprekend want veel leerlingen en ouders zijn van mening dat wanneer een leerkracht, zelfs al is die hetero, ingaat tegen homofobie hij of zij zelf wel holebi zal zijn. Zowel in de VS als in de UK gebruiken veel studenten, maar ook leerkrachten de uitdrukking 'That's so Gay', sinds een tijdje probeert men jongeren en volwassen duidelijk te maken dat dit kwetsend kan over komen en probeert men de uitspraak af te leren. Uit een onderzoek uit 2012 bleek dat de uitspraak schadelijk is voor de gezondheid van holebi's. Uit dat onderzoek bleek dat het effect van het gezegde schadelijk is voor holebi studenten zowel op mentaal als psychologisch vlak, bij studenten die het gezegde vaak horen kwamen meer hoofdpijn, eetstoornissen en het gevoel van ge´soleerd te zijn voor. Gezien de natuur van holebi stigma, voelen studenten behorende tot een seksuele minderheidsgroep zich al vaak buiten gesloten op school. Het dagelijks horen van het gezegde 'That's so gay' versterkt dat gevoel alleen maar. Verder bleek dat van alle bevraagde studenten slechts 1 op 10 de uitspraak nog nooit gehoord had. De meeste lieten weten dat ze het meermaals hoorden. Het gezegde 'That's so gay' wordt vaak gebruikt om iets negatief aan te duiden of iets dat wordt afgekeurd of wanneer je iets dom of stom vindt. Daarom roepen velen op om het gezegde te bannen op scholen en studenten te leren dat zulke uitspraken kwetsend kunnen zijn voor holebi's.


holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 26 July, 2013 en 3335 keer gelezen.Reageer op dit bericht: