Onderzoek - Hetero jongeren staan vooral negatief tegenover holebi's.

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat jongeren helaas nog steeds een overwegend negatieve houding hebben tegen over holebi's. Dat blijkt uit onderzoek van EduDivers naar de sociale uitsluiting en stereotypen rond homoseksualiteit die jongeren en homo- en lesbische volwassenen ervaren.

32 procent van de Nederlandse middelbare scholieren wil in de pauze niet naast een holebi klasgenoot zitten. 67 procent houdt zelfs afstand van holebi medeleerlingen of voelt zich onzeker over het contact. Slechts 34 procent is van mening dat homoseksualiteit een natuurlijke seksuele oriƫntatie is. Daarnaast maken de opmerkingen van scholieren duidelijk dat afwijken van jongens- of meisjesachtig normgedrag tot grote weerstand leidt onder pubers. Maar tegelijkertijd blijkt dat jongeren in de open vragen niet verder komen dan de typeringen 'verwijfd of manwijf'.

De uitgebreide variaties in stereotyperingen die volwassen holebi's benoemen leven niet onder de leerlingen, wat suggereert dat voorlichting en emancipatiebeleid voor jongeren niet gericht moet zijn op het ontkrachten van dergelijke stereotypen, maar wel op tolerantie in bredere zin. Het in voorlichting stilstaan bij alle mogelijke vooroordelen kan er juist voor zorgen dat jongeren deze stereotypen gaan ervaren in plaats van frustratietolerantie opbouwen en om leren gaan met mensen die dingen anders doen dan zij normaal vinden. Kinderen die anders zijn dan de norm is, moeten leren hoe ze dit op een goede manier kunnen uiten. Zodat al deze kinderen sociaal sterke, empathische, volwassenen worden.

Dankmeijer van EduDivers: "Niet alleen mietje of pot, maar ook homo en lesbo worden gebruikt om te schelden. Dat op zichzelf maakt ervoor uitkomen dat je homoseksueel bent tot een zeer beladen stap. En helemaal tijdens de puberteit, wanneer jongeren gierende hormonen hebben, onzeker zijn en vooral niet op willen vallen als abnormaal. Juist dan moet de school er alle energie insteken om te zorgen dat deze kinderen leren hoe ze hier respectvol en veilig mee omgaan. Want, als iedereen 'gedwongen' wordt om gemiddeld te zijn, is er uiteindelijk voor niemand ruimte om zijn of haar eigen identiteit te ontwikkelen." Daarom heeft EduDivers samen met haar partners in de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit de MijnID campagne ontwikkeld. MijnID staat voor Mijn Identiteit, een programma gericht op identiteitsontwikkeling bij kinderen en dan vooral de ontwikkeling van hun seksuele identiteit. Middels deze campagne worden op scholen MijnID-ambassadeurs geworven die zich sterk maken voor een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zichzelf kan zijn.

holebi info eigen berichtgeving 2013

Dit bericht is gepost op 25 January, 2013 en 3866 keer gelezen.Reageer op dit bericht: