Vlaams onderwijs gaat zich inzetten voor holebi's en transgenders.Persmededeling van Vlaams minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet:
Onderwijs gaat voluit voor genderbewust en holebivriendelijk in gemeenschappelijke engagementsverklaring.

Onderwijs in Vlaanderen moet holebivriendelijker en genderbewuster. Gemeenschapsonderwijs en het katholieke net hebben vandaag hierover een charter ondertekend met Vlaams minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet. De schoolomgeving is een cruciale leer- en socialisatiecontext voor kinderen en jongeren. Het is dan ook een evidentie voor minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet om er een actief beleid uit te bouwen rond genderstereotypen, heteronormativiteit en homofobie. Het onderwijsveld deelt deze overtuiging en heeft dit vandaag bevestigd met de gezamenlijke verklaring over een structurele aanpak omtrent gender en seksuele geaardheid in het onderwijs.

“Holebi-jongeren en transgenders willen niet doodgezwegen worden of als abnormaal beschouwd worden. Toch zijn pesterijen, depressieve gedachten en zelfmoordpogingen een realiteit bij deze jongeren. Opvoeding en juiste informatie kunnen de angst en vooroordelen uit de weg ruimen. Met deze engagementsverklaring zetten verschillende onderwijspartners alvast een belangrijke stap”, aldus de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel Elio De Bolle.

Minister van Onderwijs Pascal Smet: “Als mensen zich bewust worden van de stereotypen, verwachtingen en mechanismen over vrouwelijkheid en mannelijkheid of over seksuele geaardheid, dan maken ze automatisch de ‘klik’ om ongelijkheden en discriminatie weg te werken. Dat deze verklaring zo unaniem ondersteund wordt, betekent veel voor veel mensen. Want homo zijn is geen keuze, het is wat je bent. En dat moet kunnen zonder discriminatie of beperking.”

Voor Mieke Van Hecke ligt de verklaring in lijn met haar vormingsproject: “De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid. Verdraagzaamheid, openheid, evenwaardigheid en respect zijn stuk voor stuk significante begrippen. We willen deze boodschap niet alleen uitdragen, maar ook de verankeren in het beleid van de katholieke scholen.”

“Kunnen omgaan met verschillen, verschillen aanvaarden en diversiteit als een positieve factor binnen de school en de maatschappij zien, zijn onderdeel van het pedagogisch project van het GO!,” zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en actief respect voor ieders eigenheid ongeacht zijn of haar geaardheid zijn voor ons dan ook belangrijke basiswaarden.”

De ondertekenaars verbinden zich formeel om alle leerlingen, studenten of personeelsleden respectvol en evenwaardig te behandelen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. De verklaring stelt dat discriminatie bestreden en verworpen wordt en dat niemand nog door genderverwachtingen beperkt wordt in studie of andere keuzes. Weerstanden tegen holebi’s en transgenders moeten verdwijnen, zo staat er in de verklaring. In de lessen en leraarskamers zal de thematiek bespreekbaar gemaakt worden met genuanceerde informatie. Scholen zullen een handje geholpen worden door de aanstelling van een gedetacheerde leerkracht. Die zal netwerken opzetten, mensen sensibiliseren en informeren, en allerhande goede praktijken of lesmateriaal verzamelen en ontsluiten zodat scholen kunnen verder bouwen op bestaande expertise. Het resultaat wordt eind mei 2013 gedeeld op een studiedag. Dat er al goede voorbeelden bestaan bewijzen de leerlingen van het KA Hiel vandaag met een interactieve les over genderstereotypen.

In het kader van zijn bevoegdheid Gelijke Kansen neemt Pascal Smet onder de noemer genderklik nog een heleboel andere initiatieven voor een genderbewust en holebivriendelijk klimaat. Hij gaf eveneens de opdracht voor wetenschappelijke onderzoek naar homofoob en ‘gender-based’ geweld

Beloftes:
Letterlijk beloofden de ondertekenaars hieronder opgesomd dat ze “in hun werking hetzij actief als rechtstreeks betrokkene, hetzij als begeleider, ondersteuner of intermediair en elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden:
• een klimaat bewerkstelligen van verdraagzaamheid, openheid en respect ten aanzien van diversiteit in zowel seksuele geaardheid als genderidentiteit;
• de holebi- en genderthematiek bespreekbaar maken en er genuanceerd informatie over verstrekken;
• alle personen, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidenteit, respectvol en evenwaardig behandelen en elke discriminatie ter zake bestrijden en verwerpen;
• leerlingen, studenten, personeelsleden die om hun seksuele geaardheid of genderidentiteit worden gepest en/of gediscrimineerd , zullen beschermen en opvangen vanuit een visie op ‘preventie en aanpak van pesten’;
• een genderbewustzijn zullen ontwikkelen bij leerlingen, studenten en personeelsleden zodat alle betrokkenen zien hoe genderverwachtingen persoonlijke beslissingen beďnvloeden en maatschappelijke ongelijkheden in stand houden,
• zich actief zullen inzetten op het wegwerken van genderstereotypen en -mechanismen met het oog op een dubbel resultaat:
◦ jongeren kunnen studie- en andere (levensloop) keuzes maken, zonder beperkt te worden door genderverwachtingen en daaraan gelieerde normen;
◦ de weerstanden tegen holebi’s en transgenders verdwijnen, veel van die weerstanden worden immers ingegeven door genderverwachtingen.”

De ondertekenaars op een rijtje
- De minister van Onderwijs en Gelijke Kansen (Pascal Smet)
- de Federatie Centra voor Basiseducatie (Steven Vanden Eynde)
- het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (Mieke Van Hecke)
- het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (Raymonda Verdyck)
- de Vlaamse Hogescholenraad (Bert Hoogewijs)
- het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap, OVSG (Bob Loisen)
- de Vlaamse Scholierenkoepel (Elio De Bolle)
- het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Patrick Weyn)
- de VCLB-koepel (Piet Casier)
- de Vlaamse Vereniging van Studenten (Joran Deluyck)
- het OKO (Lieve Vansintjan)
- de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Rosette S'Jegers)
- de Algemene centrale der Openbare Diensten - Onderwijs
- het Christelijke Onderwijzersverbond
- de Vlaamse Onderwijsraad (Mia Douterlungne)
- de GO! Ouders vzw (Timothy Van Raemdonck)
- de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs
- de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (Ludo Claes)
- de Christelijke Onderwijscentrale

EEN GREEP UIT ONS OVERIGE NIEUWS:
VLAAMS MINISTER WIL HOLEBI SCHEPEN IN ALLE VLAAMSE GEMEENTEN EN STEDEN
HOLEBI KOPPELS EVEN GOEDE ADOPTIE OUDERS ALS HETERO KOPPELS
VLAAMSE HOLEBI'S KOZEN VOOR BLAUW EN ROOD OP 14 OKTOBER
BARBRA STREISAND ZINGT DUET MET HOMO ZOON JASON + VIDEO
VLAAMSE POLITICI SAMEN IN LEUVEN VOOR HOLEBI'S (Regenboogbeleid) + FOTO'S
JONGE HOMO OPGESLOTEN EN MISHANDELD DOOR RELIGIEUZE LEIDERS
GROEN GENT WIL DAT POLITIE MEER DOET AAN HOLEBI HAAT
STEUN UIT ZEER ONVERWACHTE HOEK VOOR HOLEBI'S EN ADOPTIE
GEZOCHT VLAAMSE BISEKSUELEN ALLE LEEFTIJDEN
LADY GAGA SCHENKT GELD VREDESPRIJS AAN ELTON JOHN FOUNDATION
BELGIE KRIJGT NATIONAAL AIDS PLAN VOOR HETERO EN HOLEBI
AMERIKAANSE ACTRICE EN MAN DONEREN GELD VAN HUWELIJK AAN HOLEBI'S
DERDE EDITIE BELG HOLEBI POEZIE WEDSTRIJD LIEFDE BRENG ONS DICHTER
UNIEK KATHOLIEK PRIESTER KOMT UIT DE HOLEBI KAST
BEROEMDE HOLEBI'S SAMEN PRO OBAMA IN VIDEO

MEER NIEUWS: KLIK HIER

Bron: Email aan holebi.info van Nina Mallants, woordvoerster van Vlaams minister Pascal Smet.

Dit bericht is gepost op 23 October, 2012 en 3463 keer gelezen.Reageer op dit bericht: