Gaybashing (homofobisch geweld) in het Vlaams parlement.

Vlaams parlementslid Jan Roegiers (sp.a) ondervroeg afgelopen woensdag minister Pascal Smet over welke initiatieven hij kan nemen om slachtoffers aan te zetten officieel klacht in te dienen na gaybashing (homofobisch geweld).

Aanleiding is de recente lancering van een online applicatie die holebi’s de mogelijkheid biedt om fysiek of verbaal geweld zelf te registreren op een overzichtskaart. “Een goed initiatief”, vindt Roegiers, “maar de app heeft vooral een sensibiliserend karakter. Het is erg belangrijk dat slachtoffers ook officieel klacht indienen bij de politie, enkel dan wordt het probleem ten volle zichtbaar.”

Op heel korte tijd werden via de online applicatie van Outrage en Famous (www.bashing.be) meer dan 100 feiten van gaybashing geregistreerd, vooral in Brussel. Dat aantal staat in schril contrast met de aangiftecijfers bij de politie. Ook uit het overleg dat minister Smet organiseerde met de politiekorpschefs en de burgemeesters van alle grote steden bleek eerder al dat de politiecijfers absoluut niet overeenkomen met de dagdagelijkse realiteit.

Jan Roegiers: “Het is dus absoluut de verdienste van deze app om nogmaals duidelijk te maken dat er een groot probleem bestaat wat betreft rapportering van gaybashing omwille van angst, schaamte en wantrouwen ten aanzien van politie, parket en overheid.”

Op de vraag van Roegiers naar wat de minister kan doen om dit probleem aan te pakken, antwoordde Pascal Smet dat hij tijdens de federale regeringsonderhandelingen in de akkoorden heeft laten opnemen om ter zake een gepast aangiftebeleid uit te werken. Pascal Smet: “Het gaat om een federale bevoegdheid maar ik heb er sterk op aangedrongen dat hier zo snel mogelijk werk van gemaakt zou worden. Net daarom ga ik heel binnenkort samen zitten met mijn federale collega’s van Justitie en Binnenlandse zaken, specifiek over een nieuw aangiftebeleid voor homofoob geweld.”

Jan Roegiers is tevreden met het feit dat de minister consequent verder werk blijft maken van dit dossier maar het zal een werk van lange adem zijn. Roegiers besloot zijn betoog in het Vlaams parlement met een oproep aan al zijn collega’s: “De oplossing van dit probleem ligt bij ons allemaal collega’s, en niet enkel bij de plegers van geweld tegen holebi’s. Als wij accepteren dat er voortdurend laatdunkend naar holebi’s wordt verwezen via termen als ‘strandjanet’, dan spreken we binnenkort enkel nog over vrouwen als ‘wijven’ en over allochtonen als ‘bougnouls’. Het gaat om het tonen van respect tegenover iedereen door iedereen, en dat begint bij onszelf.”

EERDER KON JE BIJ ONS LEZEN:
HOMOFOBIE IN BELGIE NIEUWE APP BRENGT HET IN BEELD.
3 DAMES UIT VLAAMSE POLITIEK KOMEN OP VOOR HOLEBI'S EN HOMOFOBIE.
3 BELG SENATOREN KOMEN OP VOOR SLACHTOFFERS HOMOFOBISCH GEWELD.holebi info eigen berichtgeving.

Dit bericht is gepost op 30 January, 2012 en 2916 keer gelezen.